skip to main content
Aanbesteding woningbouwkavel bij Beatrixpark

Het plan is op deze kavel een gebouw te realiseren met ongeveer 100 koop- en/of huurappartementen in het hogere segment, met een ondergrondse parkeergarage. Op de begane grond is het de bedoeling dat er een kinderdagverblijf komt. Tevens is er ruimte voor andere publieke voorzieningen. De tender verscheen op 16 februari op Tenderned. Naar verwachting is eind dit jaar bekend aan welke ontwikkelaar de gemeente dit project gunt. Deze ontwikkelaar start dan met het uitwerken van een ontwerp. Tegen die tijd wordt ook meer bekend over de planning. De voorlopige inschatting is dat de bouw in 2024 start en de oplevering plaatsvindt in 2026.

Ontwikkelingen

Zuidas is opgedeeld in verschillende buurten. De buurt Beethoven, aan de rand van het Beatrixpark, is daar een van. De komende jaren staan in het teken van afronding van dit gebied met de ontwikkeling van de laatste kavels. Kavel 2 (zie het kaartje hieronder) is de laatste kavel binnen Beethoven die door de gemeente in erfpacht wordt uitgegeven.

Op de ernaast gelegen kavel 6/7 komen eveneens woningen. Zoals we eerder meldden, start ook de verbouwing van Kapel & Convict dit jaar, waarin een dependance van het Conservatorium van Amsterdam zijn intrek neemt. Tezamen met de door de gemeente aan te leggen openbare ruimte in dit gebied, dragen deze ontwikkelingen in het gebied Beethoven bij aan het verder vormgeven van Zuidas als een gemengde, toekomstbestendige Amsterdamse stadswijk.

Meer informatie

Als bekend is welke ontwikkelaar de kavel gaat ontwikkelen, volgt hierover meer informatie via onze website. Tijdens het ontwerpproces organiseren we informatiemomenten voor belangstellenden.

Geef uw mening

Arthur Goulooze

Gek dat de tender voor kavel 2 in mei jl is beeindigd en gemeente pas aan het eind van het jaar bereid is e.e.a. openbaar te maken, vrij te geven aan belangstellenden? Arthur Goulooze

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Arthur, vanwege de vakantieperiode is deze vraag even blijven liggen, excuus daarvoor. Eind dit jaar staat de definitieve gunning gepland. Dat is het moment waarop wij hierover gaan communiceren. Dat doen wij niet als het traject nog loopt.

Jan

In welke prijsklasse vallen deze appartementen?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Jan, de uiteindelijke prijsklasse van de appartementen is nog niet bekend. Wel vallen deze woningen in de vrije sector.

Damocles

Vermoedelijk gaat het nieuwe college na 16maart alles weer wijzigen , in Amsterdam is niets zeker , er gaan steeds meer geheime laatjes open bij verdwenen ambtenaren !

Harry

dit is toch geen europese aanbesteding?

Harry

waarom staat er dan aanbesetding gestart

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Harry, dit is inderdaad geen Europese aanbesteding.

Peter

Weer een stuk van het Beatrixpark afgepikt voor de woningen voor welgestelden.

Amsterdammer

zoek hulp Petertje

Mark

Peter, op die plek stond de Sint Nicolaasschool voorheen.