skip to main content
Zuidasdok gunt EQUANS de verplaatsing van de bediening van de Schinkelbruggen

Tijdwinst

Op dit moment worden de bruggen nog bediend vanuit de bedieningstorens. In opdracht van Zuidasdok zorgt technisch dienstverlener EQUANS dat de huidige bediening van de bruggen over de Schinkel wordt verplaatst naar een tijdelijke bedienlocatie naast de Nieuwe Meersluis, zodat de huidige bedieningstorens niet meer nodig zijn terwijl de bruggen wel blijven functioneren. Beide bedieningstorens zijn zo ontmanteld vóór de start van de aanpassing van knooppunt De Nieuwe Meer. Dat levert tijdwinst op. De verplaatsing van de bediening start naar verwachting in het najaar van 2022.

Technisch en complex

De werkzaamheden zijn vooral technisch van aard, daardoor complex en vergen een goede afstemming met alle eigenaren van de vijf bruggen en de Nieuwe Meersluis. Zuidasdok werkt daarom nauw samen met Rijkswaterstaat voor de twee A10-bruggen, ProRail voor de twee spoorbruggen, GVB voor de metrobrug, Waternet voor de bediening van de bruggen en de gemeente Amsterdam als eigenaar van de Nieuwe Meersluis.

Staande Mastroute

Bovendien maakt de Schinkel onderdeel uit van de Staande Mastroute, een doorgaande vaarweg voor de beroepsvaart en zeilschepen die van Zeeland via het IJsselmeer naar de Eems in de provincie Groningen loopt. De bruggen over de Schinkel moeten dus altijd open kunnen, ook als we aan de bruggen of de bediening gaan werken.

Bediengebouw Nieuwe Meersluis

Schinkelbrug in de toekomst

Nadat Zuidasdok de A10 heeft verbreed, krijgt de automobilist al in het knooppunt De Nieuwe Meer de keuze uit rijstroken voor bestemmingsverkeer en voor doorgaand verkeer. De Schinkelbrug bestaat dan uit acht beweegbare bruggen. De huidige bedientorens hebben dan plaats gemaakt voor de nieuwe bruggen en de bediening vindt dan op afstand plaats door Waternet. Deze werkzaamheden maken deel uit van de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer. De aanbesteding van dat contract loopt nu nog en wordt naar verwachting eind 2022 gegund. Het project knooppunt De Nieuwe Meer is onderdeel van Zuidasdok, ontsluit en maakt een betere doorstroming op de A10 Zuid mogelijk.

Geef uw mening

Roland Postma

Er wordt gesproken over een tijdelijke plek naast het huidige sluisgebouw. Zijn daar al tekeningen en ontwerpen voor en voor zover ik weet is er hier nog geen overleg met de buurt over geweest!

Hetty Fentener van Vlissingen Zuidasdok

Beste Roland, het klopt dat de tijdelijke bediening eind dit jaar ondergebracht wordt in een keet naast het huidige sluisgebouw. Equans werkt op dit moment de plannen uit. Zodra het ontwerp en de planning klaar zijn gaat Equans uiteraard met u en de buurt in gesprek over de werkzaamheden en wat dat voor u betekent. Dat zal naar verwachting deze zomer zijn. Vooruitlopend daarop heeft onze omgevingsmanager u alvast een uitnodiging gestuurd om u bij te praten.

Hetty Fentener van Vlissingen Zuidasdok

Hi Jacobus, binnen Zuidasdok vernieuwen we niet alleen het station maar verbreden we ook de snelweg met twee extra rijstroken in elke richting. In het centrumgebied van Zuidas is de ruimte er niet voor die vier extra rijstroken. Daarom wordt daar de weg over een lengte van ongeveer een kilometer, ondertunneld.

jacobus.p jongkind

Waarom daar geen begin van ondertunneling?

Hetty Fentener van Vlissingen Zuidasdok

Ha Jan, leuke vragen! EQUANS is inderdaad de nieuwe naam van ENGIE Services in Nederland. Een wereldwijde, technische dienstverlener, met in Nederland 5.500 medewerkers. EQUANS helpt met technische en digitale oplossingen binnen bijvoorbeeld kantoren, universiteiten, ziekenhuizen, industrie en overheden. Bijvoorbeeld met datagestuurd onderhoud of cyber security. In Zuidas werkt EQUANS voor het WTC Amsterdam, ABN Amro en CBRE.

Jan

Kunt u iets meer vertellen over EQUANS? Ik vond op internet dat EQUANS de nieuwe naam is van ENGIE Services in Nederland. Doen ze ook meer op de Zuidas? Het is best een grote speler op hun terrein met 5000-10.000 werknemers.