skip to main content
Leidingen verlegd voor ontwikkeling woonbuurt Ravel

De nieuwe, groene woonbuurt Ravel is volop in ontwikkeling. Vanwege die ontwikkelingen verlegt Vattenfall de warmte- en koudeleidingen in het gebied. De koude is afkomstig uit de diepere lagen van de Nieuwe Meer en levert koelte aan onder meer Valley, hotel Van der Valk Zuidas en EMA. Na gebruik wordt het water weer naar de Nieuwe Meer getransporteerd. De warmteleidingen vervoeren stadswarmte.

Van Berliozlaan naar Ravellaan

De hoofdroute van de leidingen begint in de Beethovenstraat en loopt nu nog via de Hector Berliozlaan naar de Antonio Vivaldistraat in het oosten. Vanaf augustus 2022 liggen de leidingen onder de nieuwe Maurice Ravellaan. Met het weghalen van de koude- en warmteleidingen uit de Hector Berliozlaan is dit deel van de buurt Ravel ‘functievrij’ en kunnen we de kavels verder ontwikkelen.

Koudeleidingen

Bij het verleggen van de koudeleidingen moeten de oude leidingen worden afgesloten en de nieuwe juist aangesloten. Eerst sluit Vattenfall de koudeleidingen af in de Hector Berliozlaan, om ze daarna iets noordelijker aan te sluiten op de nieuwe leidingen. Dit alles vindt plaats in de periode van medio mei tot begin juni 2022. We zorgen voor een goede afscherming van de werkplekken, zodat verkeer en voetgangers altijd veilig kunnen passeren.

Warmteleidingen

De warmteleidingen zijn ongeveer tegelijkertijd aan de beurt, in de periode eind mei tot begin juli 2022. Eerst worden de nieuwe leidingen in de Antonio Vivaldistraat aangesloten. Hiervoor zijn er werkzaamheden op twee locaties in de Antonio Vivaldistraat. Het werkterrein ter hoogte van de Domenico Scarlattilaan heeft flinke gevolgen voor de bereikbaarheid van het gebied.

Omleiding via Spoorslag

De Q-Park Ravel, de parkeergarage van EY en de toegang voor nood- en hulpdiensten en leveranciers van AFC zijn van eind mei tot begin juli 2022 alleen te bereiken via de Spoorslag, de weg die parallel loopt aan de A10 (zie kaartje hierboven). Maar de Spoorslag is niet over de hele lengte breed genoeg voor tweerichtingsverkeer. Iedere dag staan er daarom tussen 07.00 en 20.00 uur verkeersregelaars die het verkeer om en om doorgang geven. De Domenico Scarlattilaan wordt voor autoverkeer tijdelijk ingericht als eenrichtingsweg (van oost naar west). Het verkeer uit de Scarlattilaan/Vivaldistraat wordt omgeleid naar de Hector Berliozlaan.

Geef uw mening