skip to main content
Het begin van de Maurice Ravellaan is er

De entree van Zuidas wordt flink onder handen genomen. Twee belangrijke verkeersaders van de stad, namelijk de Beethovenstraat en de Gustav Mahlerlaan, zijn samengebracht met de toekomstige Maurice Ravellaan. Zo is een kruispunt ontstaan en het allereerste stukje van deze nieuwe laan zichtbaar geworden, in het verlengde van de Gustav Mahlerlaan. Straks vormt de Maurice Ravellaan de enige toegangsweg voor gemotoriseerde voertuigen in de verder autoluwe woonbuurt Ravel. Daarnaast geeft de laan toegang tot de velden van Sportpark Goed Genoeg (AFC).

De Maurice Ravellaan richting het oosten

Tweehonderd mantelbuizen

Onder de Maurice Ravellaan van straks is nu nog een gigantische operatie gaande, die haar eindfase nadert. Er liggen inmiddels zo’n tweehonderd mantelbuizen onder de toekomstige weg, met daarin kabels van verschillende nutsvoorzieningen. Ze maken de contouren van de Ravellaan goed zichtbaar. De definitieve aanleg van de weg volgt als het kabels- en leidingenwerk klaar is en begint naar verwachting eind 2022.

Valley en het begin van de Maurice Ravellaan

Rondom Valley

De werkzaamheden aan het kruispunt maken ook de parkeergarage van Valley toegankelijk, het multifunctionele gebouw dat op 15 november 2021 is opgeleverd. Rondom het kruispunt en Valley wordt nog volop gewerkt. Er komen hemelwaterbuffers onder het plein voor Valley, die bij hevige regenval moeten voorkomen dat water direct naar het riool stroomt. Op het plein zelf komt straks voldoende zitgelegenheid. Het fietspad langs Valley was lange tijd afgesloten vanwege de bouwwerkzaamheden. Momenteel is de aanleg gaande van een nieuw fiets- en voetpad. Binnenkort kunnen fietsers en voetgangers ze in gebruik nemen.

Gracht rond AFC

Aan de oostkant van Valley wordt de grond bouwrijp gemaakt voor de verplaatsing van het laatste voetbalveld van AFC. Tussen dit toekomstige veld en Valley zijn damwanden geplaatst om een gracht te realiseren. Ook tussen de toekomstige Ravellaan en de velden van AFC staat een gracht gepland. Daarmee zullen de velden van de voetbalclub in de toekomst volledig door water omringd zijn.

Geef uw mening

Hans

Wat is binnenkort met betrekking tot de heropening van het fietspad op de beethovenstraat?? Is daar een onder voorbehoud indicatieve datum voor te geven? Dank

Minke | Amsterdam Zuidas

Beste Hans, bedankt voor je vraag. Het zuidwestelijke deel van het fietspad, dus het gedeelte tussen de Boelelaan en de Ravellaan gaat, naar verwachting, open op woensdag 24 november aanstaande. Het noordwestelijk deel zal naar verwachting in maart of april 2022 afgerond zijn. Eerst moeten we de laatste afbouwwerkzaamheden afronden, daarna gaan we de natuurstenen elementen en bestrating aanbrengen en het fietspad aanleggen. Helaas hebben we voor wat betreft de levering van het natuursteen te maken gehad met overmacht als gevolg van Coronagerelateerde vertraging.

Damocles

Michiel, ook zuurtjes zijn erg lekker en veel variatie eet smakelijk

Damocles

Het zal nog wel maanden duren , om hier zonder hindernissen te fietsen, auto rijden en te voet , Elk projekt in Amsterdam wordt met vertraging opgeleverd , komt door te laat bestelde onderdelen , Te betreuren

Michiel

Nog een zuurtje?