skip to main content
Damwandplanken vervangen in Beethovenstraat

In april informeerden we u al over de herinrichting van het gebied rondom Tower Ten, de nieuwe toren van het World Trade Center (WTC). Eind april sloten we de fietstunnels onder de Beethovenstraat en de Strawinskylaan om hier kabels en leidingen te verleggen. Vanaf vrijdag 5 augustus sluiten we gedurende twee achtereenvolgende weekeinden de westelijke rijbaan van de Beethovenstraat. De rijbanen liggen hoger dan het naastgelegen fiets- en voetpad (langs de kantoren van Stibbe en AkzoNobel) en worden op hun plek gehouden door damwanden. Daarvan moeten de damwandplanken vervangen worden.

Nieuwe damwandplanken de grond in

De afgelopen periode hebben we de tijdelijke, relatief korte damwandplanken verwijderd. Vanaf 5 augustus duwen we de nieuwe damwandplanken de grond in. Deze zijn een stuk langer. Om te voorkomen dat ze op het voorbijrijdend verkeer vallen, sluiten we de rijbaan van de Beethovenstraat in zuidelijke richting af. Dat doen we vanaf vrijdagavond 22:00 uur tot zondagochtend 8 augustus 6:00 uur. We werken ’s nachts door. Bij tegenslag hebben we een derde weekend gereserveerd.

Omleiding

Autoverkeer in zuidelijke richting zal worden omgeleid via de Beethovenstraat, Strawinskylaan, Parnassusweg, en de De Boelelaan. Het hoger gelegen fietspad tussen de Prinses Irenestraat en het Matthijs Vermeulenpad sloten we eerder al af.

Het hoger gelegen fietspad is al afgesloten

Geluidshinder

Door met name in de weekenden en in de nachten zoveel mogelijk gebruik te maken van stille werkmethoden, hopen we de geluidsoverlast te beperken. Desalniettemin kunt u in de weekendnachten geluidsoverlast ervaren. Hoewel de damwandplanken in de grond worden geduwd in plaats van getrild, is geluidsoverlast niet uit te sluiten. Soms lukt het niet om de damwandplanken volledig op de juiste diepte te duwen. Dan moeten ze in de daaropvolgende week worden nagetrild. Het natrillen doen we uitsluitend doordeweeks overdag.

Geef uw mening