skip to main content
Start groot onderhoud Wielingenstraat

We gaan de Wielingenstraat tussen het Scheldeplein en de kruising met de Herman Heijermansweg volledig vernieuwen. Met een vrijliggend fietspad aan de kant van de woningen, optisch versmalde rijbanen en minder vrachtverkeer wordt de straat veiliger. Ook leggen we een groene middenberm aan. Het totale werk gaat ongeveer 12 maanden duren, dat is vier maanden langer dan waar we eerder over informeerden. De vertraging heeft te maken met het werk van Waternet: het vernieuwen van het riool vergt meer tijd dan eerder was ingeschat.

Autoverkeer richting Scheldeplein omgeleid

Gedurende de twaalf maanden blijft de rijrichting naar de Diepenbrockstraat en de Beethovenstraat open. Autoverkeer richting het Scheldeplein wordt omgeleid. Ook de uitritten van de Haringvlietstraat en de Eendrachtstraat zijn tijdens het onderhoud afgesloten. Op beide straten geldt op het stuk naar de Wielingenstraat tweerichtingsverkeer, zodat auto’s kunnen keren en de buurt uit kunnen rijden richting Scheldestraat of Churchilllaan. Aan het eind van de straten maken we ruimte voor een keerlus. Tijdens het werk heffen we een groot aantal parkeerplekken in de Wielingenstraat en omliggende straten op. Bewoners en direct omwonenden van de Wielingenstraat kunnen daarom tijdens de duur van de werkzaamheden in het naastgelegen vergunningsgebied parkeren.

Dit deel van de Wielingenstraat, richting Scheldeplein, is een jaar dicht

Van gevels tot en met middenberm

Tussen 19 en 23 september sluiten we de Wielingenstraat wel in beide richtingen af voor autoverkeer. We leggen dan een tijdelijke rijbaan en een tijdelijk fietspad aan die tot april 2023 zullen blijven liggen. Fietsers richting de Diepenbrockstraat worden in deze dagen langs het werk geleid over een tijdelijke fietsstrook. Na deze voorbereidingen starten we op 26 september met werk aan het deel van de Wielingenstraat vanaf de gevels van de woningen tot en met de middenberm. Waternet vervangt in deze periode het riool. Wij vernieuwen dan de bestrating, leggen het vrijliggende fietspad, de nieuwe parkeerplekken en de groene middenberm aan. Deze zijn gereed en te gebruiken vanaf april 2023, waarna we starten met het werk aan het deel van de Wielingenstraat vanaf de middenberm tot aan het fietspad langs de RAI.  

Minder vrachtverkeer

Omdat één rijrichting tijdelijk vervalt, wordt op het RAI-terrein een uitrit voor vrachtverkeer op de Europaboulevard gemaakt. Deze blijft definitief. Dit betekent dat vrachtverkeer ook na het werk aan de Wielingenstraat alleen nog maar het RAI-terrein af zal rijden naar de Europaboulevard. Het RAI-terrein oprijden blijft wel mogelijk vanaf de Wielingenstraat. Deze nieuwe situatie zal tot een aanzienlijke afname van RAI-vrachtverkeer op de Wielingenstraat leiden.

Geef uw mening

Jan

Ik parkeer in de garage krammerstraat met in en uitgang aan de wielingenstraat. Deze gaat eind volgende week dicht. ( 9 t/m 23 sept) Hoe kom ik de garage nu in en uit?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Jan, vanuit de parkeergarage in de Krammerstraat kun je wel de Wielingenstraat inrijden en vervolgens via de Herman Heijermansweg verder. De garage kan ook via de Wielingenstraat weer ingereden worden, net zoals nu het geval is. In praktijk is alleen de Diepenbrockstraat afgesloten, dus doorgaand verkeer richting de Stadionweg is gestremd. Op de borden wordt aangegeven dat zowel de Wielingenstraat als de Diepenbrockstraat is afgesloten, om het doorgaande verkeer al voor de Wielingenstraat om te leiden. Hiermee zorgen we ervoor dat de Herman Heijermansweg niet te zwaar wordt belast.

Sab

In welk parkeergebied mogen wij nu ook parkeren (wat wordt bedoeld met "naastgelegen vergunningsgebied" )? ik heb de brief van september helaas weggegooid, maar wel de kaart met parkeervergunningen in Zuid 1, 2 en 8 bewaard. Mag het in het hele gebied Zuid 2.2? En ook in gebied Zuid 2.4?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Sab, zolang het werk aan de Wielingenstraat duurt, mag je ook in vergunninggebied Zuid 2.2 parkeren. Niet in gebied 2.4.

Wil

Beste Marlies, na nu enige tijd de huidige situatie op en rondom het versmalde trottoir meegemaakt te hebben kan ik u melden dat het niet zo goed gaat. De vloerplaten liggen geregeld scheef en zijn vaak bedekt met zand; ook gaat het lopen over de platen vaak onvoorspelbaar omdat de grond eronder niet vlak is. Bovendien blijven er fietsers fietsen i.p.v. af te stappen ! Er komen een aantal vragen bij mij op: 1. Geldt voor het toekomstige, vrijliggende fietspad 1-richtingsverkeer ? Zo ja : Hoe is in de toekomst te voorkomen dat de fietsers in de andere richting het versmalde trottoir als alternatief blijven gebruiken ? Dat is immers voor een bepaald soort fietsers de kortste weg naar b.v. AH . 2. Hoe ziet de toekomstige scheiding tussen het trottoir en fietspad eruit ? Naadloos ? Een trottoirband ? Een laag hekje ? ........?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Wil, Wij hebben de aannemer gevraagd de loopschotten weer recht te leggen en schoon te maken. Het is de bedoeling dat bewoners hier zo goed mogelijk over kunnen lopen, maar het blijft natuurlijk wel een tijdelijke oplossing naast een bouwterrein, waarvan zeker met veel regen de kans groot is dat het wat zanderig om modderig wordt. De aannemer zal de komende periode de loopschotten op ons verzoek dagelijks even nalopen. In de definitieve situatie komt er een enkelzijdig fietspad (dus in één richting) aan beide kanten van de Wielingenstraat. Aan de kant van de woningen wordt het fietspad door middel van een rand van ongeveer 10 cm afgescheiden van het voetpad. Het blijft een risico dat fietsers tegen de richting in fietsen of over de stoep fietsen, dat hebben we in de oude situatie ook ondervonden. We zullen in de nieuwe situatie in de gaten houden hoe het gaat, en als het nodig is hiervoor maatregelen (zoals de sluisjes in de oude situatie) nemen.

Linda Farkas

Ik had begrepen dat de stoep weer snel gemaak/terug zou zijn. Is er al enig zicht op wanneer dit gebeuren gaat? Ik heb nl. ook gelezen dat alles wel bijna tot eind volgend jaar gaat duren. Graag een update voor de bewoners. De plankieren zijn met regen al glad als het straks winter wordt houd ik mijn hart vast.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Linda, de huidige planning is dat de werkzaamheden onder de grond in februari worden afgerond, en dat vanaf 20 februari de opbouw van de weg begint. We starten dan met de stoep, en bestraten dan achtereenvolgens het fietspad en de rijbaan en leggen de middenberm aan. In april is deze kant van de weg klaar, dan gaan we aan de slag met de overkant. De bewoners ontvangen voor de kerst een brief met een update. Als we starten met de overkant van de weg, wordt de omgeving opnieuw geïnformeerd. Wij zullen aan de aannemer doorgeven dat hij de loopschotten voor nu schoonmaakt.

Wil

Beste Marlies : Er zijn nu 2 weekenden verlopen na uw antwoord d.d 28 okt. en nog is de zaak rondom een juiste plaatsing van verbodsborden vlakbij/op de fietssluizen bij het versmalde trottoir niet afgehandeld. Zeer frustrerend !

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Wil, de borden zijn geplaatst. Ze staan langs het versmalde voetpad.

Wil

Helaas voel ik mij opnieuw gedwongen te reageren n.a.v. het antwoord van Marlies d.d. 25 okt, 9.53 u. : Steekproef d.d. 27 okt , eind v.d. middag : 1) In de omgeving van de fietssluis hoek Scheldeplein-Wielingenstraat is geen verbodsbord te bekennen. 2) De verbodsborden op de hoek Eendrachtstraat-Volkerakstraat staan nog steeds te ver van de fietssluis. De andere situaties heb ik niet kunnen bekijken. Verder herhaal ik mijn suggestie om verbodsbord op de fietssluis te plaatsen. Doet handhaving al iets ?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Wil, onze opzichter zal de borden zelf gaan verplaatsen. Hij verwacht dit voor volgend weekend te kunnen doen. Wat betreft handhaving: zij zijn bij mijn weten nog niet in de Wielingenstraat geweest. Wij hebben het verzoek om in de Wielingenstraat te handhaven wel gedaan. De afdeling handhaving maakt uiteindelijk zelf een afweging waar zij het meest nodig zijn in de stad. Wij hebben daar geen invloed op.

Ruth Melsen

Beste.. Ik woon in de Krammerstraat en voor mijn deur worden nieuwe leidingen geplaatst! Als ik nog in bed lig (s’ochtends om 7.00 u) voel ik mijn bed schudden.. is dit niet ernstig? Graag reactie!

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Ruth, Ik heb voor je nagevraagd wat er bij jou voor de deur gebeurt. Waternet is maandag begonnen met het vervangen van het riool op deze plek. De leidingen die vervangen worden, lopen vanaf de Wielingenstraat ongeveer 20 meter de Krammerstraat in. De kraan die voor dit werk gebruikt wordt, kan geluid en trillingen veroorzaken. Doordat Amsterdam op veen is gebouwd zijn trillingen over een langere lengte voelbaar. Dit kan geen kwaad, maar kan dus wel merkbaar zijn voor bewoners. Er is dus niets ernstigs aan de hand, maar het werk geeft wel wat overlast die Waternet niet kan voorkomen. Waternet is eind deze week klaar met het werk, dus het zou hierna nog twee dagen kunnen voorkomen.

Wil

Zie Marlies d.d. 25 okt 09.53: Suggestie: Bevestig bord op fietssluis !

Wil

Zie Marlies d.d. dond. 13 okt 2022. U ging er vanuit dat de borden uiterlijk begin deze week geplaatst zouden worden. maar helaas is dat tot nu toe niet gebeurd ! P.S. Er ging net nog een "colonne" van 4 fietsers met grote vaart voorbij toen ik voorzichtig de deur uitstapte.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Wil, het blijkt dat de borden (in totaal 8 stuks) al wel geplaatst waren, maar in de zijstraten zelf. Dat is niet de handigste locatie, dus we zijn nu bezig de borden te verzetten, zodat ze zo dicht mogelijk bij de tijdelijke stoep in de Wielingenstraat komen.

Wil

Zie Marlies d.d. 10 okt 2022, 16.12 u. Beste Marlies : Toezegging dat er verbodsborden komen; maar WANNEER ?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Wil, de borden zijn aangevraagd bij ons materiaalbureau. We gaan ervan uit dat ze uiterlijk begin volgende week geplaatst worden.

Wil

zie Wil 8 okt 2022 16.05 u. ; Beste Marlies, graag uw reactie op mijn mogelijke oplossing voor het papierprobleem. Een voorbeeld is de grote bovengrondse papiercontainer in de Deurloostraat ( vlak bij de Maastraat ).

AAnwonende

en je loopt je het schompes met een zware tas met oud papier. container vol. kan je weer naar huis met die zware tas. wat een lol.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Wil, ik heb nagevraagd of er een extra papiercontainer geplaatst kan worden. De keuze is echter gemaakt om de bestaande bakken in de Haringvlietstraat en Scheldestraat (en Volkerakstraat) vaker te legen, om zo de capaciteit te vergroten. Deze bakken liggen op redelijke loopafstand van de Wielingenstraat.

Wil

Aanvulling op vorig bericht Wil (16.05 u): Ik ben toch maar even om de hoek in de Eendrachtstraat gaan kijken : daar staat inderdaad ook een fietssluisje. Op beide sluisjes ( die geen belemmering zijn) staat een tekst met een vriendelijk verzoek om af te stappen. Beter zou zijn om fietsverbod- bord aan die sluis te plaatsen ! Met daaronder : Bekeuring 75 euro bij overtreding.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Wil, er komen verbodsborden voor fietsen op de stoep. Wij hebben helaas geen invloed op de inzet van handhavers, maar hebben dit probleem wel bij handhaving gemeld. Helaas is dit een veel voorkomend probleem in de stad.

Wil

za. steekproef 14.50-15.20 u lopende fietsers : van li. n. re : 14 x ,, ,, : van re. n. li : 2 x rijdende fietsers : van li. n. re : 5 x ,, ,, : van re. n. li : 5x Aan de li. kant staat een fietssluis ( hoek Scheldeplein en Wielingenstraat), die niet echt een belemmering is. Aan de rechterkant, hoek Wielingenstr en Eendrachtstraat , staat niets. Op dit stuk trottoir komen 3 portieken, 3 benedenwoningen en een restaurant uit. Betreffende de reactie van Linda Farkas: Een mogelijke oplossing voor het papierprobleem kan zijn : Plaatsing van losse (bovengrondse) grote papiercontainer, zoals ook in de Deurlostraat staat. . Plaats b.v. in de Volkerak- of Eendrachtstraat.

Linda Farkas

De afvalcontainers van de Wielingenstraat zouden verplaatst worden. Nu zijn ze alleen weg gehaald. Daardoor moeten we niet alleen verder lopen, maar de papiercontainer was altijd al 2x per week vol. Dan loop je naar een van de andere containers maar die zijn ook vol. Dus kan je weer naar huis met je oud papier. Zeker voor de ouderen geen goed situatie. En dat geldt ook voor restafval. Het zou fijn zijn als er wel aparte containers komen ivm gescheiden afval en niet alles in een grote container dumpen. Waar de ratten ook weer op af kunnen komen. De straat ligt een jaar open daar mag wel rekening mee gehouden worden. Er zouden ook nieuwe fietsenrekken komen. Nu staan alle fietsen los op de stoep en kan je nauwelijks oversteken. En de kans dat fietsen gestolen worden is ook veel groter zo.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Linda, bij de start van het werk is besloten om toch geen tijdelijke containers te plaatsen. Deze zouden aan de overkant van de straat komen, terwijl je daar juist lastig komt. De aanwezige containers in de omliggende straten worden nu vaker geleegd, zodat er toch op niet al te grote afstand containers zijn. Het kan natuurlijk voorkomen dat een papiercontainer een keer vol zit of verstopt is, omdat er vaak in het weekend veel papier en karton wordt weggedaan. We proberen deze bakken wel zo goed mogelijk te laten functioneren tijdens de periode van de werkzaamheden door vaker te legen. Wat betreft fietsparkeerplekken: Er zijn in de zijstraten extra plekken voor fietsen gemaakt. Deze zijn aangegeven door middel van borden. Dit fietsvakken, en inderdaad geen rekken of nietjes. Als u uw fiets vast wil zetten in een rek, kan dat wel in de reguliere fietsvoorzieningen in de achterliggende straten.

Marlies | Amsterdam Zuidas

De fietssluisjes zijn in middels geplaatst bij de versmalde trottoirs in de Wielingenstraat. Hopelijk zal de overlast door fietsers op het voetpad nu afnemen.

Wil

Helaas fietsen/brommen ze nu nog harder :(

Wil

Vandaag wakker geworden van een heerlijk geluid : het geklop van de hamer van een stratenmaker. Hij probeert, voor zover mogelijk, het trottoir te herstellen.

Wil

Zie mijn vorige berichten : 1. Een wel optredende verkeersregelaar ( staat bij de weg, niet bij het trottoir) heeft, na een gevaarlijke situatie met een brommer en uit de deur komende bewoner met kind op het versmalde trottoir gesignaleerd te hebben, een smal verticaal staand bord met schuine rood en witte strepen ( helaas zonder tekst) bij de start van het pad geplaatst. Toen ik hem daarvoor bedankte was hij nog kwaad over wat hij toevallig gezien had. 2. Helaas is dit niet afdoende gebleken : het aantal niet afstappende fietsers en brommers is deze afgelopen week niet significant afgenomen ( steekproefsgewijs ). Ook gaat het bord vaak aan de wandel ( kaboutertjes ) 3. Waar blijven de toegezegde fietssluizen ? 4. Ook heb ik nog geen handhavers ontdekt (kan ook aan mij liggen). 5. Ook steekproefsgewijs: De vuiltoestand rondom de containers hoek Eendrachtstr. en Volkerakstr. bleek schoon.

Wil

Is er een mogelijkheid om een link naar dit blog in de bewonersbrief op te nemen ?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Wil, in alle bewonersbrieven verwijzen wij altijd naar www.zuidas.nl voor meer informatie over de betreffende projecten en werkzaamheden. Bewoners moeten dan voor deze reactiemogelijkheid wel naar beneden scrollen in het artikel dat over het project gaat. Een aparte link naar dit gesprek is technisch niet mogelijk. Ik kan wel in een volgende brief duidelijker uitleggen dat men op deze website ook vragen kan stellen en reacties kwijt kan.

ENNY Schmitz

Zou het niet mogelijk om fietsverkeer vanuit Krammer- Eendracht- en Haringvlietstraat een vrije doorgang te bieden naar het fietspad aan de kant van de RAI? Misschien tijdelijk met stoplichten mbt eenbaans autoverkeer?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Dat kan helaas niet omdat fietsers dan door het bouwterrein heen moeten fietsen. Ze moeten echt omrijden of lopen met de fiets aan de hand.

Wil

aanvulling vorig bericht: aanvulling op ad c en d : ........heen en weer...... Vanuit de woning gezien : zowel van links als van rechts !

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Wil, het fietsen op de versmalde stoep en de loopschotten is natuurlijk niet de bedoeling. Om het fietsen hier te voorkomen gaan we 'sluisjes' plaatsen, waar fietsers niet doorheen kunnen fietsen. Het losliggende tegelwerk wordt z.s.m. hersteld.

Wil

Huidig probleem: fietsers op het versmalde trottoir vol met schots en scheef liggende tegels in de Wielingenstraat. Dit probleem heb ik al diverse malen gemeld: 1. melding" overlast openbare ruimte "' 2. melding bij "zuidas-wielingenstraat "' 3. mondeling contact met : " gemeente-opzichter van het project" Toezeggingen: a)Het oude fietspad Scheldeplein naar Diepenbrockstraat wordt verlegd ( is inmiddels gebeurd ) b) Er komen verkeersregelaars ( is inmiddels gebeurd) : staan te ver van het trottoir en doen daar niets aan. c) Er komen fietssluizen op bovengenoemde trottoir. d) Handhaving zal steekproefgewijs bij trottoir controleren en zo nodig bekeuren. ad c en d : nog niets gebeurd aan het heen en fietsen ( vaak snel, dan kom je beter over de losse tegels) op het huidige versmalde trottoir; ze weigeren bij confrontatie vaak om af te stappen of om te rijden De fietsers zijn veelal afkomstig uit de achterliggende buurt.

Wil

Ik zag toevallig onderstaand bericht ( via bekendmakingen Amsterdam/zuidas aangetroffen ) Heb dit doorgestuurd naar een aantal medebewoners van de Wielingenstraat en kreeg o.a. de volgende reactie : " Was gisteren hierachter vuilnis weggooien, maar dat was een vuilnisbelt " Vraag 1: waarom is het bericht niet per aanvullende bewonersbrief bekend gemaakt ? Vraag 2: Waar moet je het grof vuil nu kwijt ?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Wil, het bericht over de afvalinzameling wordt in de eerstvolgende brief meegenomen. Grof vuil kunt u kwijt bij de containers in de zijstraten van de Wielingenstraat.

Marlies | Amsterdam Zuidas

De werkploeg in de Wielingenstraat krijgt vragen van bewoners over de locatie van afvalcontainers. Containers voor restafval staan vlak achter de Wielingenstraat, in alle zijstraten ter hoogte van de Volkerakstraat. Glas kunt u kwijt in de Haringvlietstraat en in de Scheldestraat (ter hoogte van het Scheldeplein, aan de kant van Albert Heijn). Papierbakken staan in de Haringvlietstraat ter hoogte van de Deurloostraat, en in de Scheldestraat aan de kant van de bloemenwinkel. In de bewonersbrief stond dat er tijdelijke afvalcontainers zouden komen ter compensatie van de bakken in de Wielingenstraat die nu weggehaald zijn als gevolg van de werkzaamheden. In praktijk is echter voor een andere oplossing gekozen: de bestaande containers in de omliggende straten worden vaker geleegd.

Joop Lissenburg

op het plattegrondje staat de naam Hendrik H....weg dat moet zijn Herman H... slordig.

Redactie

Beste Joop, bedankt, dat is inderdaad slordig. We zorgen ervoor dat de kaart wordt aangepast.

socrates

het bericht van ORCA staat er te vaak op ,1x is meer dan genoeg

Redactie

Inderdaad Socrates, Ocra heeft 4x hetzelfde bericht geplaatst. De redactie heeft er voor de overzichtelijkheid 3 verwijderd.

ocra

als er nu gemeld wordt , dat het project een jaar gaat duren dan kun je er van uitgaan dat het wel 15mnd zeker gaat worden , het komt zelden voor dat iets op tijd afkomt in Amsterdam , her zal wel een verkeerd chaos worden rondom Scheldeplein

Marjan Stomph

Er was ook een belofte aan bewoners over fietsenrekken aan de RAI-kant zolang werkzaamheden duren, wanneer horen wij meer over de fietsparkeer-oplossing, die is nu al akelig urgent?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Wij hebben hier goed naar gekeken en hebben nu vier locaties in beeld waar fietsenrekken kunnen komen tijdens het werk. Deze liggen niet aan de kant van de RAI, maar op de hoeken van de Volkerakstraat met de Krammerstraat en Eendrachtstraat, en een locaties bij het Scheldeplein en ter hoogte van de Herman Heijermansweg. Maandag wordt duidelijk of dit echt kan. Aan de RAI-zijde is geen optie omdat daar te weinig ruimte is. Daarnaast moeten mensen dan alsnog omlopen om de wijk in te gaan.

Marjan Stomph nogmaals

Kunt u hier nog meer over laten w eten< eerder is door iemand genaamd Marlies aan mijn buurvrouw Farkas geantwoord dat er rekken worden geplaatst? Is daar uitzicht op?

Joop Lissenburg

Kan iemand aangeven welk deel van het naastgelegen vergunningsgebied word bedoeld en worden bewoners van o.a. de scheldestraat waar niet permanent geparkeerd mag worden dan ook gezien als direct omwonenden.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Wij hebben ervoor gekozen om alleen de bewoners van en direct achter de Wielingenstraat deze tijdelijke uitbreiding van het vergunningsgebied te bieden. Dit geeft enerzijds wat verminderde parkeerdruk in de wijk achter de Wielingenstraat, en is geen overmatige extra belasting van het vergunningsgebied Zuid 2. Bewoners van de Scheldestraat kunnen hun auto’s parkeren in de buurt achter de Wielingenstraat, maar kunnen ook uitwijken naar de buurt rond de Maasstraat.

joop Lissenburg

Een andere mogelijkheid is de bewoners van de scheldestraat voor deze periode toe te staan in hun eigen straat te parkeren.

joop Lissenburg

Het lijkt mij redelijk dat de scheldestraat even zijde ook meegenomen word in deze ontheffing om reden dat wij ook in dat gebied moeten parkeren. Dat gebeurt al bij de grote evenementen in de rai als er afsluitingen zijn.

Marlies | Amsterdam Zuidas

De parkeercompensatie geldt voor de bewoners van de Wielingenstraat, de Haringvlietstraat (tussen de Deurloostraat en Wielingenstraat), de Krammerstraat, de Eendrachtstraat, de Grevelingenstraat, de Roompotstraat en de Volkerakstraat. De parkeervergunningen behorend bij de kentekens van deze bewoners worden automatisch uitgebreid met vergunningsgebied Zuid 2.2. De bewoners die het betreft ontvangen vrijdag een brief hierover met een kaartje van dit vergunningsgebied. Dit kaartje kunt u ook vinden op www.amsterdam.nl/parkeren.