skip to main content
Start groot onderhoud Wielingenstraat

We gaan de Wielingenstraat tussen het Scheldeplein en de kruising met de Herman Heijermansweg volledig vernieuwen. Met een vrijliggend fietspad aan de kant van de woningen, optisch versmalde rijbanen en minder vrachtverkeer wordt de straat veiliger. Ook leggen we een groene middenberm aan. Het totale werk gaat ongeveer 12 maanden duren, dat is vier maanden langer dan waar we eerder over informeerden. De vertraging heeft te maken met het werk van Waternet: het vernieuwen van het riool vergt meer tijd dan eerder was ingeschat.

Autoverkeer richting Scheldeplein omgeleid

Gedurende de twaalf maanden blijft de rijrichting naar de Diepenbrockstraat en de Beethovenstraat open. Autoverkeer richting het Scheldeplein wordt omgeleid. Ook de uitritten van de Haringvlietstraat en de Eendrachtstraat zijn tijdens het onderhoud afgesloten. Op beide straten geldt op het stuk naar de Wielingenstraat tweerichtingsverkeer, zodat auto’s kunnen keren en de buurt uit kunnen rijden richting Scheldestraat of Churchilllaan. Aan het eind van de straten maken we ruimte voor een keerlus. Tijdens het werk heffen we een groot aantal parkeerplekken in de Wielingenstraat en omliggende straten op. Bewoners en direct omwonenden van de Wielingenstraat kunnen daarom tijdens de duur van de werkzaamheden in het naastgelegen vergunningsgebied parkeren.

Dit deel van de Wielingenstraat, richting Scheldeplein, is een jaar dicht

Van gevels tot en met middenberm

Tussen 19 en 23 september sluiten we de Wielingenstraat wel in beide richtingen af voor autoverkeer. We leggen dan een tijdelijke rijbaan en een tijdelijk fietspad aan die tot april 2023 zullen blijven liggen. Fietsers richting de Diepenbrockstraat worden in deze dagen langs het werk geleid over een tijdelijke fietsstrook. Na deze voorbereidingen starten we op 26 september met werk aan het deel van de Wielingenstraat vanaf de gevels van de woningen tot en met de middenberm. Waternet vervangt in deze periode het riool. Wij vernieuwen dan de bestrating, leggen het vrijliggende fietspad, de nieuwe parkeerplekken en de groene middenberm aan. Deze zijn gereed en te gebruiken vanaf april 2023, waarna we starten met het werk aan het deel van de Wielingenstraat vanaf de middenberm tot aan het fietspad langs de RAI.  

Minder vrachtverkeer

Omdat één rijrichting tijdelijk vervalt, wordt op het RAI-terrein een uitrit voor vrachtverkeer op de Europaboulevard gemaakt. Deze blijft definitief. Dit betekent dat vrachtverkeer ook na het werk aan de Wielingenstraat alleen nog maar het RAI-terrein af zal rijden naar de Europaboulevard. Het RAI-terrein oprijden blijft wel mogelijk vanaf de Wielingenstraat. Deze nieuwe situatie zal tot een aanzienlijke afname van RAI-vrachtverkeer op de Wielingenstraat leiden.

Geef uw mening

Wil

Is er een mogelijkheid om een link naar dit blog in de bewonersbrief op te nemen ?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Wil, in alle bewonersbrieven verwijzen wij altijd naar www.zuidas.nl voor meer informatie over de betreffende projecten en werkzaamheden. Bewoners moeten dan voor deze reactiemogelijkheid wel naar beneden scrollen in het artikel dat over het project gaat. Een aparte link naar dit gesprek is technisch niet mogelijk. Ik kan wel in een volgende brief duidelijker uitleggen dat men op deze website ook vragen kan stellen en reacties kwijt kan.

ENNY Schmitz

Zou het niet mogelijk om fietsverkeer vanuit Krammer- Eendracht- en Haringvlietstraat een vrije doorgang te bieden naar het fietspad aan de kant van de RAI? Misschien tijdelijk met stoplichten mbt eenbaans autoverkeer?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Dat kan helaas niet omdat fietsers dan door het bouwterrein heen moeten fietsen. Ze moeten echt omrijden of lopen met de fiets aan de hand.

Wil

aanvulling vorig bericht: aanvulling op ad c en d : ........heen en weer...... Vanuit de woning gezien : zowel van links als van rechts !

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Wil, het fietsen op de versmalde stoep en de loopschotten is natuurlijk niet de bedoeling. Om het fietsen hier te voorkomen gaan we 'sluisjes' plaatsen, waar fietsers niet doorheen kunnen fietsen. Het losliggende tegelwerk wordt z.s.m. hersteld.

Wil

Huidig probleem: fietsers op het versmalde trottoir vol met schots en scheef liggende tegels in de Wielingenstraat. Dit probleem heb ik al diverse malen gemeld: 1. melding" overlast openbare ruimte "' 2. melding bij "zuidas-wielingenstraat "' 3. mondeling contact met : " gemeente-opzichter van het project" Toezeggingen: a)Het oude fietspad Scheldeplein naar Diepenbrockstraat wordt verlegd ( is inmiddels gebeurd ) b) Er komen verkeersregelaars ( is inmiddels gebeurd) : staan te ver van het trottoir en doen daar niets aan. c) Er komen fietssluizen op bovengenoemde trottoir. d) Handhaving zal steekproefgewijs bij trottoir controleren en zo nodig bekeuren. ad c en d : nog niets gebeurd aan het heen en fietsen ( vaak snel, dan kom je beter over de losse tegels) op het huidige versmalde trottoir; ze weigeren bij confrontatie vaak om af te stappen of om te rijden De fietsers zijn veelal afkomstig uit de achterliggende buurt.

Wil

Ik zag toevallig onderstaand bericht ( via bekendmakingen Amsterdam/zuidas aangetroffen ) Heb dit doorgestuurd naar een aantal medebewoners van de Wielingenstraat en kreeg o.a. de volgende reactie : " Was gisteren hierachter vuilnis weggooien, maar dat was een vuilnisbelt " Vraag 1: waarom is het bericht niet per aanvullende bewonersbrief bekend gemaakt ? Vraag 2: Waar moet je het grof vuil nu kwijt ?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Wil, het bericht over de afvalinzameling wordt in de eerstvolgende brief meegenomen. Grof vuil kunt u kwijt bij de containers in de zijstraten van de Wielingenstraat.

Marlies | Amsterdam Zuidas

De werkploeg in de Wielingenstraat krijgt vragen van bewoners over de locatie van afvalcontainers. Containers voor restafval staan vlak achter de Wielingenstraat, in alle zijstraten ter hoogte van de Volkerakstraat. Glas kunt u kwijt in de Haringvlietstraat en in de Scheldestraat (ter hoogte van het Scheldeplein, aan de kant van Albert Heijn). Papierbakken staan in de Haringvlietstraat ter hoogte van de Deurloostraat, en in de Scheldestraat aan de kant van de bloemenwinkel. In de bewonersbrief stond dat er tijdelijke afvalcontainers zouden komen ter compensatie van de bakken in de Wielingenstraat die nu weggehaald zijn als gevolg van de werkzaamheden. In praktijk is echter voor een andere oplossing gekozen: de bestaande containers in de omliggende straten worden vaker geleegd.

Joop Lissenburg

op het plattegrondje staat de naam Hendrik H....weg dat moet zijn Herman H... slordig.

Redactie

Beste Joop, bedankt, dat is inderdaad slordig. We zorgen ervoor dat de kaart wordt aangepast.

socrates

het bericht van ORCA staat er te vaak op ,1x is meer dan genoeg

Redactie

Inderdaad Socrates, Ocra heeft 4x hetzelfde bericht geplaatst. De redactie heeft er voor de overzichtelijkheid 3 verwijderd.

ocra

als er nu gemeld wordt , dat het project een jaar gaat duren dan kun je er van uitgaan dat het wel 15mnd zeker gaat worden , het komt zelden voor dat iets op tijd afkomt in Amsterdam , her zal wel een verkeerd chaos worden rondom Scheldeplein

Marjan Stomph

Er was ook een belofte aan bewoners over fietsenrekken aan de RAI-kant zolang werkzaamheden duren, wanneer horen wij meer over de fietsparkeer-oplossing, die is nu al akelig urgent?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Wij hebben hier goed naar gekeken en hebben nu vier locaties in beeld waar fietsenrekken kunnen komen tijdens het werk. Deze liggen niet aan de kant van de RAI, maar op de hoeken van de Volkerakstraat met de Krammerstraat en Eendrachtstraat, en een locaties bij het Scheldeplein en ter hoogte van de Herman Heijermansweg. Maandag wordt duidelijk of dit echt kan. Aan de RAI-zijde is geen optie omdat daar te weinig ruimte is. Daarnaast moeten mensen dan alsnog omlopen om de wijk in te gaan.

Marjan Stomph nogmaals

Kunt u hier nog meer over laten w eten< eerder is door iemand genaamd Marlies aan mijn buurvrouw Farkas geantwoord dat er rekken worden geplaatst? Is daar uitzicht op?

Joop Lissenburg

Kan iemand aangeven welk deel van het naastgelegen vergunningsgebied word bedoeld en worden bewoners van o.a. de scheldestraat waar niet permanent geparkeerd mag worden dan ook gezien als direct omwonenden.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Wij hebben ervoor gekozen om alleen de bewoners van en direct achter de Wielingenstraat deze tijdelijke uitbreiding van het vergunningsgebied te bieden. Dit geeft enerzijds wat verminderde parkeerdruk in de wijk achter de Wielingenstraat, en is geen overmatige extra belasting van het vergunningsgebied Zuid 2. Bewoners van de Scheldestraat kunnen hun auto’s parkeren in de buurt achter de Wielingenstraat, maar kunnen ook uitwijken naar de buurt rond de Maasstraat.

joop Lissenburg

Een andere mogelijkheid is de bewoners van de scheldestraat voor deze periode toe te staan in hun eigen straat te parkeren.

joop Lissenburg

Het lijkt mij redelijk dat de scheldestraat even zijde ook meegenomen word in deze ontheffing om reden dat wij ook in dat gebied moeten parkeren. Dat gebeurt al bij de grote evenementen in de rai als er afsluitingen zijn.

Marlies | Amsterdam Zuidas

De parkeercompensatie geldt voor de bewoners van de Wielingenstraat, de Haringvlietstraat (tussen de Deurloostraat en Wielingenstraat), de Krammerstraat, de Eendrachtstraat, de Grevelingenstraat, de Roompotstraat en de Volkerakstraat. De parkeervergunningen behorend bij de kentekens van deze bewoners worden automatisch uitgebreid met vergunningsgebied Zuid 2.2. De bewoners die het betreft ontvangen vrijdag een brief hierover met een kaartje van dit vergunningsgebied. Dit kaartje kunt u ook vinden op www.amsterdam.nl/parkeren.