skip to main content
Laatste sloopwerkzaamheden PI59 gestart

Sloopbedrijf Bnext (voorheen Beelen) voert de laatste sloopwerkzaamheden uit aan het gebouw op nummer 59, een van de oudste gebouwen van Zuidas. Eerst is het stucwerk van de kolommen op alle verdiepingen verwijderd. Dat werk is inmiddels afgerond. Tot uiterlijk medio december worden de betonwanden van de keldervloer verwijderd en de aanwezige dekvloer gesloopt. Ondanks het plaatsen van een geluidscherm om de hinder te beperken, kunnen omwonenden vooral bij de laatstgenoemde werkzaamheden enige overlast verwachten. Uiterlijk halverwege december is het werk afgerond en is het gebouw klaar voor de transformatie tot een eigentijds kantoorpand.

Verwijderen betonwanden

Onderin het gebouw worden de betonwanden van de keldervloer afgezaagd en afgevoerd, met enige geluidhinder. De werkzaamheden hiervoor zijn op 24 oktober gestart en zijn rond vrijdag 19 november afgerond. Het sloopwerk gebeurt op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 16.00 uur, met een maximale uitloop tot 19.00 uur.

Slopen dekvloer

Op de ondervloer van het gebouw ligt nu een dekvloer die met een breekhamer moet worden losgehakt. Dit is te horen en mogelijk ook te voelen door trillingen in de ondergrond. Deze werkzaamheden zijn op 31 oktober gestart en vinden ook doordeweeks plaats tussen 8.00 uur en 16.00 uur, met ook hier een maximale uitloop tot 19.00 uur. Het werk duurt uiterlijk tot het tweede weekend van december, maar is mogelijk eerder gereed.

Om in ieder geval de geluidhinder zoveel mogelijk te beperken is aan de noord- oost- en westzijde van het gebouw een geluidscherm geplaatst.

Geef uw mening