skip to main content
In een ruk via de Gustav Mahlerlaan naar de VU

Het is het drukste kruispunt in Zuidas: iedere dag staan talloze fietsers en voetgangers (vooral studenten die naar de VU willen) te wachten bij het stoplicht op de kruising van de De Boelelaan en de Buitenveldertselaan. Met de opening van de oversteekplaats over de Parnassusweg, ter hoogte van gebouw NoMa House en vlak bij de tramhalte onder de A10, kunnen ze nu ook via de Gustav Mahlerlaan vanaf station Amsterdam Zuid bij de VU komen.

Spitsuur De Boelelaan/Buitenveldertselaan

Veiligheid

Tussen de tramsporen is een eilandje aangebracht zodat fietsers en voetgangers maar één rijbaan tegelijk over hoeven te steken. Ook klinken er waarschuwingssignalen bij een naderende tram. Autobezitters zullen even moeten wachten – een oversteekplaats voor auto’s maakt naar verwachting onderdeel uit van de grotere herinrichting van de Parnassusweg, maar dan zijn we al enkele jaren verder.

Update 20 december 2022: Er komt geen oversteekplaats voor auto’s over de Parnassusweg. Die werd in de conceptfase van de planvorming weliswaar overwogen, maar zit niet in de meest actuele versie van het plan voor de grotere herinrichting van de Parnassusweg.

Geef uw mening

Bert v.d.Bus

Goed dat deze kruising weer is "opengegooid". Dat is ook het overwegen waard op de kruising Buitenveldertselaan hoek Cannenburg en Gijsbrecht van IJselsteinstraat. Veel bewoners van Buitenveldert op de fiets naar het Amsterdamse Bos moeten nu omrijden; het park is alleen voor voetgangers.

John

MP, op veel hoeken in Amsterdam zijn geen naam bordjes meer te vinden : versleten of dicht gegroeid , daar moet eerst een commissie zich over buigen en dat kost heel veel tijd in Amsterdam , wat te denken van letter soort .? En veel ambtenaren hebben geen binding met de stad

MP

Valt me op dat straatnaambord Parnassusweg nu ook verdwenen is, komt dat nog terug? In de hele Zuidas zijn straatnamen schaars en inconsequent aangeduid. In principe moet dit op elke straathoek gebeuren, maar is lang niet altijd geval. Is specifiek probleem voor Zuidas. Het zou goed zijn om daar een keer werk van te maken, gewoon op elke hoek bordjes ophangen, zoals ook elders in de stad.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste MP, excuus voor het late antwoord. Er zijn tijdens het werk geen straatnaambordjes verwijderd als het goed is. In principe staan op alle straathoeken straatnaambordjes. Het klopt wel dat er bij kruisingen op de hoofdaders (Parnassusweg – Boelelaan, Parnassusweg – Strawinskylaan, etc.) niet altijd straatnaamborden zijn geplaatst. Op deze kruispunten staan vaak zo veel borden dat het plaatsen van extra bebording vaak niet bijdraagt aan de overzichtelijkheid van een kruispunt.

HvI

Fijn!

Ferry Wienneke

Prachtig! Zijn we blij mee.