skip to main content
Minister en wethouders bevestigen belang Zuidasdok

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam informeerden de Tweede Kamer en gemeenteraad in december 2023 en mei 2024 over een tekort dat het programma Zuidasdok verwacht van € 600 – 800 miljoen. Dit grotendeels door de extreme prijsstijgingen in de afgelopen jaren. De afgelopen maanden zijn in opdracht van de bestuurders versoberingsmogelijkheden in beeld gebracht en in mei 2024 aan de bestuurders voorgelegd.

Nationaal en regionaal belang

Vanwege het grote nationale en regionale belang is het programma Zuidasdok in de volle breedte opnieuw bevestigd: stationsvernieuwing, wegverbreding en -ondertunneling. Station Amsterdam Zuid heeft een belangrijke rol in het spoornetwerk en fungeert als nationaal, regionaal en lokaal openbaar vervoerknooppunt. Met realisatie van Zuidasdok wordt uitbreiding van station Amsterdam Zuid mogelijk met een derde treinperron. Daarmee kan internationaal spoorvervoer van Amsterdam Centraal worden verplaatst naar station Amsterdam Zuid en komt capaciteit vrij voor de groei van het nationale spoorvervoer op belangrijke spoorverbindingen naar de landsdelen Noord Holland en Flevoland en verder (PHS Alkmaar – Amsterdam, PHS SAAL). Ook ontstaat in de toekomst ruimte voor aanlanding van de Lelylijn. Zo wordt verdere groei van het internationaal spoorverkeer mogelijk naar vier internationale HSL-treinen per uur van/naar Parijs en Londen via de HSL. De bestuurders vinden dit van groot belang voor de duurzaamheidsambities in het kader van Air-to-Rail. 

Aanbesteding tunnel

Zuidasdok kan door met de aanbesteding van de tunnel die de A10 Zuid in het hart van Zuidas ondergronds zal brengen. Komende zomer gunnen we project Tunnel, met in eerste instantie uitwerking van het voorontwerp van de noordelijke en zuidelijke tunnel en met realisatie van de zuidelijke tunnel. Met het bestaande budget wordt zo het maximale gedaan, maar blijft het tekort van € 600 tot 800 miljoen bestaan. Het voordeel van dit besluit is dat er geen vertraging (met bijbehorende kosten) ontstaat en dat er geen onomkeerbare besluiten genomen hoeven te worden. Omdat er op dit moment onvoldoende budget is kan geen opdracht voor de realisatie van de noordelijke tunnel worden gegeven. Een besluit over de uitvoering en financiering van de noordelijke tunnel moet op een later moment worden genomen. De bestuurders hebben afgesproken hierover uiterlijk in de tweede helft van 2025 een besluit te nemen.

Versobering

De onderzoeken van de afgelopen maanden hebben een aantal versoberingsmogelijkheden opgeleverd. Zo is afgesproken een taakstelling door te voeren van € 70 miljoen die behaald wordt door het soberder realiseren van de projectscope. Ook hebben de bestuurders verzocht de mogelijkheid te onderzoeken van een robuustere bouwmethode waarbij sneller, eenvoudiger en goedkoper kan worden gebouwd. Daarnaast zullen de bestuurders de komende periode gebruiken om voorstellen voor te bereiden hoe te handelen in de situatie dat zich nieuwe tekorten zouden voordoen.

Geef uw mening

karin

Goedemiddag Saskia, kun je verwijzen naar stukken / keuzes die zijn gemaakt omtrent de versoberingen? Waar hebben deze betrekking op en wat houdt het exact in?

Saskia Blaas I Zuidasdok

Hi Karin, definitieve keuzes zijn nog niet gemaakt, behalve dan dat we de opdracht hebben 70 miljoen te gaan besparen. Daar zijn ideeën voor die eerst verder uitgewerkt moeten worden voordat de opdrachtgevers van ons project er een knoop over door hakken. In het komende jaar zullen die keuzes gemaakt gaan worden en dan zullen we er ook hier, op deze website, over schrijven. Voorbeelden lees je hieronder in mijn reactie op Tim.

Monique Disselhoff Gribnau

Versobering is goed, maar het biedt toch vooral een troosteloos zicht met alleen grijs en groen. Wat zou het toch mooi zijn als er een boog komt die de twee kanten verbindt. Het liefst in de vorm van een kunstwerk!

Tim

Wat houden de versoberingen in? "Het soberder realiseren van de projectscope" verduidelijkt dat niet echt.

Saskia Blaas, Zuidasdok

Klopt inderdaad dat we het in artikelen nog over natuursteen hebben. Het is nog maar net besloten. Maar we zullen erop letten.

Marnkx

Beton kan inderdaad een hele hoogwaardige uitstraling geven voor veel minder geld. Zou sowieso denk ik leuk zijn om meer te experimenteren met verschillende soorten betonnen bestrating in de stad, in plaats van altijd de lichtgrijze natuurstenen

Tim

Hi Saskia. Ik wil graag opmerken dat in het artikel van 10 juni over de Brittenpassage nog wel gewoon over natuursteen gesproken werd.

Saskia Blaas I Zuidasdok

Sorry Tim voor de cryptische woordkeuze. We zoeken het bijvoorbeeld in hoe we vormgeven. Voor een aantal dingen lijkt het mogelijk dezelfde kwaliteit te behouden met een goedkoper alternatief. Zo gaat het ontwerp van het station uit van een natuurstenen perronbevloering. Daarvoor hebben we een kwalitatief alternatief van beton gevonden met een vergelijkbare uitstraling. Een tweede voorbeeld zijn de metershoge tussenberm-geluidsschermen die langs een groot deel van de snelweg komen. Deze denken we uit te kunnen voeren met panelen van houtvezelbeton in plaats van aluminium. Op die manier gaan we besparingen na waarmee we zo min mogelijk concessies doen aan de functionaliteit.