Zuidasdok

Integrated design for Zuidasdok faces delay

More time is needed for a full and proper design for Zuidasdok than was originally predicted. This has been reported across the media. Various issues have arisen during the preparatory work that could have an impact on the project’s realisation and schedule.

Die vraagstukken liggen zowel bij ons – de projectorganisatie Zuidasdok – als bij de bouwcombinatie ZuidPlus die het werk gaat uitvoeren. Een goede voorbereiding is van belang om verrassingen tijdens de bouw te vermijden.

Raakvlakken

Zuidasdok is een omvangrijk en complex project. Er zijn veel onderdelen binnen het project die raakvlakken hebben met elkaar en met andere ontwikkelingen in Zuidas. Zo moet een deel van de A10 Zuid eerst een stukje opschuiven om de tunnels te kunnen maken. En kan het station pas worden afgebouwd wanneer de tunnels voor de weg er liggen. Zo zijn er nog talloze voorbeelden. Het gebied waarin het project wordt gerealiseerd is relatief klein, wordt intensief gebruikt en is in grote dichtheid gebouwd. Iedereen begrijpt dat eerst denken en dan doen een noodzakelijke voorwaarde is voor zo’n project.

Integraal voorontwerp

Daarom is tussen de gunning van het project aan ZuidPlus (in februari 2017) en de start van de bouw een periode ingebouwd om tot een samenhangend ontwerp te komen: een zogeheten integraal voorontwerp. Daarin is het ontwerp tot in detail uitgewerkt en kunnen foutjes en knelpunten worden opgelost vóórdat het werk buiten begint. De afgelopen maanden is gebleken dat meer tijd nodig is voor deze fase en voor het maken van het integraal voorontwerp. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Ze staan onder meer beschreven in de openbare halfjaarlijkse rapportages die gepubliceerd worden op onder meer op onze website, die van het Rijk en van de gemeente Amsterdam. De laatste rapportage was in oktober 2018, over de eerste zes maanden van 2018. In maart 2019 komt de volgende rapportage, over het tweede halfjaar 2018 gereed.

Voorbereiding van de Brittenpassage aan de Arnold Schönberlaan Photo: Marcel Steinbach
Voorbereiding van de Vivaldipassage ter hoogte van het EY-kantoor Photo: Marcel Steinbach

Voorbereidingen gaan door

Ondertussen zitten we ook buiten niet stil. Er worden nu voorbereidingen getroffen voor de bouw van de Brittenpassage (de extra onderdoorgang onder station Amsterdam Zuid) en de Vivaldipassage (de fietsers- en voetgangerstunnel van en naar het Beatrixpark). De al geplande buitendienststellingen van de trein en de buitengebruiknames van de metro gaan daarom gewoon door. Deze buitendienststellingen moeten lang van tevoren worden aangevraagd, zodat ze in dienstregelingen kunnen worden verwerkt. We vinden het heel belangrijk om ze daarom ook te benutten.   We hebben apart beoordeeld of deze werkzaamheden al plaats kunnen vinden voordat er een integraal ontwerp ligt. Daar blijken geen belemmeringen voor te zijn.

Comments

Did you find this post useful?

%Useful
out of people found this post useful.

Give your opinion

Inform me when new comments are added to this post