skip to main content
Nog geen integraal ontwerp Zuidasdok

Die vraagstukken liggen zowel bij ons – de projectorganisatie Zuidasdok – als bij de bouwcombinatie ZuidPlus die het werk gaat uitvoeren. Een goede voorbereiding is van belang om verrassingen tijdens de bouw te vermijden.

Raakvlakken

Zuidasdok is een omvangrijk en complex project. Er zijn veel onderdelen binnen het project die raakvlakken hebben met elkaar en met andere ontwikkelingen in Zuidas. Zo moet een deel van de A10 Zuid eerst een stukje opschuiven om de tunnels te kunnen maken. En kan het station pas worden afgebouwd wanneer de tunnels voor de weg er liggen. Zo zijn er nog talloze voorbeelden. Het gebied waarin het project wordt gerealiseerd is relatief klein, wordt intensief gebruikt en is in grote dichtheid gebouwd. Iedereen begrijpt dat eerst denken en dan doen een noodzakelijke voorwaarde is voor zo’n project.

Integraal voorontwerp

Daarom is tussen de gunning van het project aan ZuidPlus (in februari 2017) en de start van de bouw een periode ingebouwd om tot een samenhangend ontwerp te komen: een zogeheten integraal voorontwerp. Daarin is het ontwerp tot in detail uitgewerkt en kunnen foutjes en knelpunten worden opgelost vóórdat het werk buiten begint. De afgelopen maanden is gebleken dat meer tijd nodig is voor deze fase en voor het maken van het integraal voorontwerp. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Ze staan onder meer beschreven in de openbare halfjaarlijkse rapportages die gepubliceerd worden op onder meer op onze website, die van het Rijk en van de gemeente Amsterdam. De laatste rapportage was in oktober 2018, over de eerste zes maanden van 2018. In maart 2019 komt de volgende rapportage, over het tweede halfjaar 2018 gereed.

Voorbereidingen gaan door

Ondertussen zitten we ook buiten niet stil. Er worden nu voorbereidingen getroffen voor de bouw van de Brittenpassage (de extra onderdoorgang onder station Amsterdam Zuid) en de Vivaldipassage (de fietsers- en voetgangerstunnel van en naar het Beatrixpark). De al geplande buitendienststellingen van de trein en de buitengebruiknames van de metro gaan daarom gewoon door. Deze buitendienststellingen moeten lang van tevoren worden aangevraagd, zodat ze in dienstregelingen kunnen worden verwerkt. We vinden het heel belangrijk om ze daarom ook te benutten.   We hebben apart beoordeeld of deze werkzaamheden al plaats kunnen vinden voordat er een integraal ontwerp ligt. Daar blijken geen belemmeringen voor te zijn.

Geef uw mening

Marleen

Waar kan ik iets vinden over het wegennet, oa de aansluiting van de A9 met A4/A10? Ondertunneling A4/A10. Hoeveel vertraging gaat de aanleg geven voor het wegverkeergeven? Komen er speciale busstroken?

Frank

Ik lees nergens wat iets over verbeteringen voor het wegverkeer. Wordt er ook eindelijk wat gedaan aan de slechte aansluiting van Zuidas op de snelweg A4/A10? Met de groei van de zuidas wordt de situatie als maar slechter.

Carl

Waarom werd al besloten dat dit project werd uitgevoerd voor er een volledig ontwerp was? Dat is toch verkeerd om? Je baseert je besluit of je zo'n enorm project gaat doen toch op het ontwerp en de haalbaarheid ervan op financieel gebied? Als nu blijkt dat het allemaal veel complexer zit en meer gaat kosten had dat meegenomen moeten worden bij de besluitvorming of dit door moest gaan.

Redactie

Beste Carl, sorry dat het even duurde. In februari 2017 is het project gegund aan ZuidPlus, omdat de inschrijving van deze bouwcombinatie het beste paste bij onze wensen. Daarna hebben we een periode ingelast om precies te doen wat jij hierboven beschrijft als 'de goede volgorde': Samen met ZuidPlus zijn we Zuidasdok in detail aan het ontwerpen (dus voorafgaand aan de uitvoering). Bij de uitwerking komen vanzelfsprekend haalbaarheid, financiën en complexiteit van de plannen aan het licht. Pas als er een integraal ontwerp ligt dat voldoet, gaan we de volgende fase van de uitvoering in. De voorbereiding duurt langer dan we hadden gewild, maar in ieder geval voorkomen we hiermee dat we buiten onomkeerbare stappen zetten waar reizigers last van hebben en wij spijt van krijgen.

Aron

@Hans, onder andere een factor is het besluit om twee extra sporen aan te leggen voor internationale treinen. Daardoor zul je het station, infrastructuur en planning aan moeten passen.

hans wamsteeker

L.S. de hamvraag is hoeveel extra tijd er nodig is. de tweede hamvraag is waardoor het komt dat die extra tijd nodig is. is dit een voorbode van toekomstige berichten over 'dat er extra tijd nodig is' dit artikel is vaag en daar zit niemand in de wijk op te wachten m.v.g. hans Wamsteeker hawamsteeker@gmail.com

Saskia Blaas I Zuidas

Dag Hans, het is een hele complexe puzzel die meer tijd vraagt dan vooraf gedacht. In onze rapportages waarnaar het artikel verwijst kan de wijk wel meer lezen. Ik zal daarnaast een collega vragen om rechtstreeks contact met je op te nemen; een interview voor de lezers van de Wijkkrant kan vast meer verduidelijken.