skip to main content
Opening O|2 Labgebouw: uniek onderzoeksgebouw UvA, VU en VUmc

Het O|2 Labgebouw is één van de eerste gebouwen in academisch Nederland dat is ontwikkeld voor een instellingsoverstijgend onderzoeksthema. Wat zoveel wil zeggen als: door wetenschappers uit verschillende faculteiten en instellingen gezamenlijk te huisvesten is het mogelijk verder te kijken dan het eigen vakgebied en gezamenlijk gebruik te maken van state-of-the-art onderzoeksapparatuur.

Wouter Bos (VUmc): “Het is mooi dat straks ook het AMC erbij komt. Dan staan we nog sterker. De juiste mensen moeten elkaar in dit gebouw ontmoeten. Zo ontstaan er research communities en doorbraken op wetenschappelijk terrein.”

Geert ten Dam (UvA):”Dit gebouw geeft een enorme meerwaarde. Er zullen veel mooie dingen gaan ontstaan. Ook voor de masterstudenten en promovendi is het een goede plek, waar mensen expertise en infrastructuur delen.”

Kenniskwartier verder uitgebreid

In het VU O|2 Labgebouw werken scheikundigen, moleculair biologen, microscopisten, medici, analytici en bio-informatici bijvoorbeeld aan nieuwe, veilige medicijnen voor de toekomst en aan slimme technieken om kankercellen eerder en beter in beeld te brengen.

Met het onderzoeksgebouw O|2 Labgebouw wordt verder invulling gegeven aan de multifunctionaliteit die we voor Zuidas voor ogen hebben. Het deelgebied genaamd ‘Kenniskwartier’ waar O|2 Labgebouw staat, ontwikkelen we samen met de VU en VUmc aan een stadscampus dat staat voor menging van universitaire- en stedelijke voorzieningen, internationale bedrijvigheid en wonen.