skip to main content
Voorlopige winnaar aanbesteding Zuidasdok bekend

Alcatelperiode

De Alcatelperiode is een periode die geldt voor alle openbare overheidsaanbestedingen en is het gevolg van het zogenaamde Alcatelarrest dat door het Europese Hof van Justitie in 1999 is gewezen. Het Hof heeft in dit arrest bepaald dat de verliezer van een aanbesteding een redelijke termijn de gelegenheid moet krijgen om te overwegen of hij een gerechtelijke procedure tegen de uitspraak wil starten. In de aanbestedingswet is deze termijn op ten minste 20 dagen gezet. Gedurende die periode blijft alle inhoudelijke informatie van de voorgenomen gunning vertrouwelijk. De Alcatelperiode wordt daarom ook ‘stand still-periode’ genoemd. Na het verstrijken ervan kunnen we het project definitief gunnen.

Koersgevoelige informatie

Zuidasdok is één van de grootste infrastructurele projecten van dit moment in Nederland. Omdat zowel Heijmans als Fluor beursgenoteerde ondernemingen zijn, is het winnen van een aanbesteding als deze koersgevoelig en moet daarom zo snel mogelijk aan de beleggers kenbaar gemaakt worden. In het persbericht over het voornemen tot gunning is daarom de contractwaarde van het project genoemd (990 miljoen euro). Zuidasdok wordt gefinancierd door het Rijk, gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Rijkswaterstaat treedt op als aanbestedende dienst (officieel kan er maar door één van die drie een contract gesloten worden met de opdrachtnemer. In dit geval is dat Rijkswaterstaat als ‘grootste’ opdrachtgever). De combinatie ZuidPlus (Heijmans, Fluor en Hochtief) wordt na definitieve gunning verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van het gehele project.

Nog even geduld

Eind februari 2017 zal de contractondertekening plaatsvinden en direct daarna kunnen we meer vertellen over de aanpak van het project en het ontwerp dat door ZuidPlus gemaakt is. Door middel van een perspresentatie, artikelen op de site, via roadshows en persoonlijke gesprekken informeren we geïnteresseerden. Maar voor dit moment doen we nog een beroep op ieders geduld.

Het officiële persbericht kunt u onderaan aan deze pagina downloaden.

Geef uw mening