skip to main content
‘Zuidasdok is een reusachtig mooi én ingewikkeld project’

Hebben jullie een flesje ontkurkt nadat bekend werd dat jullie Zuidasdok mogen realiseren?

‘Dat zal ik niet ontkennen. En eerlijk gezegd wel meer dan één.’

Wat hebben jullie sinds april 2015 allemaal gedaan?

‘Zuidasdok is een reusachtig mooi én ingewikkeld project. Om een goede bieding te kunnen doen, hadden we de deskundigheid nodig van een groot aantal partijen. We zijn begonnen met de inrichting van een projectbureau, los van de drie moederbedrijven die samen ZuidPlus vormen: Heijmans, Fluor en HOCHTIEF.. Op die manier konden we echt de gezamenlijkheid vormgeven. In de zomer van 2015 bestond onze club uit niet meer dan 10 mensen. In het najaar, tijdens de eerste bijeenkomst met de mensen van het projectbureau Zuidasdok, hadden we er 30. En op het hoogtepunt, in mei 2016, werkten er 140 mensen aan de bieding. Daar waren ook mensen bij van andere bedrijven, die aanvullende deskundigheden inbrachten.’

Hoe was in die periode het contact met de mensen van Zuidasdok?

‘We hebben op een unieke manier samengewerkt. Dat durf ik te zeggen, omdat ik 15 jaar in het buitenland doorgebracht heb en daar kennen ze zo’n samenwerking tijdens de voorbereiding  niet of nauwelijks. Maar ook in Nederland heb ik zo’n intensief contact in de voorbereiding niet eerder meegemaakt. Voordeel is dat de verstandhouding nu zo goed is, dat we een vliegende start kunnen maken. Samenwerking bepaalt het succes van dit project. Het fundament daarvoor is nu gelegd.’

Artist impression Zuidasdok

Jullie hebben al anderhalf jaar gewerkt en toch begint het nu pas echt. Is dat niet vreemd?

‘Zeker. Alles wat we hebben voorbereid, gaat nu echt uitgewerkt en gerealiseerd worden. Dat is enorm spannend. We gaan weer een team samenstellen, dat  bestaat uit zoveel mogelijk mensen die er de afgelopen twee jaar ook al bij waren. Dat team gaat vanuit dezelfde locatie in Amstelveen werken als de afgelopen anderhalf jaar. Ik verwacht dat we eind dit jaar met zo’n 200 mensen zijn. Daarnaast gaan we natuurlijk gesprekken voeren met opdrachtgever Zuidasdok. Al in de komende maanden zullen  zo’n 30 mensen van Zuidasdok onze kant op komen. Dat is heel belangrijk, want zo kunnen we onze samenwerking echt handen en voeten geven. Samen gaan we ons plan tot in detail uitwerken en kijken naar planningen. Verder gaan we eventuele foutjes opsporen en rechtzetten die nu misschien nog in onze aanbieding zitten. Alles is erop gericht om eerst te denken en dan te doen.’

Waar kijkt u het meest naar uit?

‘Dat vind ik een moeilijke vraag. Natuurlijk komen er mijlpalen die aan de buitenwereld laten zien dat we echte resultaten boeken. Maar zelf kijk ik het meest uit naar de momenten waarop we als opdrachtgever en opdrachtnemer energie krijgen van onze samenwerking. Want samenwerking is het echte fundament voor succes in dit project. We zullen gaandeweg obstakels tegenkomen die we nu nog niet voorzien. Maar wanneer we in staat zijn om goed samen te werken, dan ruimen we die gewoon op.’

Peter den Dekker is 47 jaar, getrouwd en heeft drie kinderen.

Geef uw mening