skip to main content
Problemen metrobeveiliging mogelijk risico voor Zuidasdok

De site van de Noord/Zuidlijn legt in een reactie op het artikel helder uit wat precies het probleem is. Het gaat ‘over de ombouw van het treinbeveiligingssysteem op het bestaande net’, zegt Thijs van Steen, hoofd systeemintegratie bij Metro en Tram. ‘In een notendop zou je kunnen zeggen dat zowel Metro en Tram als het project Zuidasdok ongeveer tegelijkertijd op dezelfde plek aan de slag moeten. Zuidasdok gaat dan sporen verleggen en wij zijn juist bezig met het ombouwen van diezelfde sporen naar het nieuwe beveiligingssysteem. Dat wil je niet tegelijk doen.’

Niet gelijktijdig verschillende werkzaamheden

Zuidasdok onderschrijft dat het onwenselijk is gelijktijdig verschillende werkzaamheden aan de spoorbeveiliging uit te voeren. Zuidasdok moet aanpassingen doen aan de metrosporen waarbij tevens aanpassingen aan het metrobeveiligingssysteem noodzakelijk zijn. Het project Zuidasdok zorgt er namelijk voor dat de Noord/Zuidlijn bij station Amsterdam Zuid een ‘dubbelsporige aanlanding’ krijgt (een apart vertrek- en aankomstperron). ‘Wij zijn ervan uitgegaan dat bij de start werkzaamheden Zuidasdok in 2019 het nieuwe metrospoorbeveiligingsysteem geheel operationeel en aanpasbaar is, voor zowel het bestaande metronet als de Noord/Zuidlijn’, zegt Hans Versteegen, projectdirecteur Zuidasdok. ‘Daar zijn nu onzekerheden over. Omdat we ons nu al moeten voorbereiden op onze werkzaamheden van 2019, betekent dit een risico op de planning.’

Bekend risico

Het risico is overigens bekend bij de projectorganisatie Zuidasdok en wordt ook benoemd in de halfjaarrapportage 2017 die de Amsterdamse gemeenteraad binnenkort bespreekt. ‘We zijn nu met alle betrokken partijen op zoek naar beheersmaatregelen om de impact op zowel de metro als Zuidasdok te minimaliseren’, aldus Hans Versteegen.

Geef uw mening