skip to main content
'Daklaan' uitgewerkt naar 'DokDakpark'

Het Amsterdamse college van B&W besloot op 9 januari 2018 om het plan voor het DokDakpark naar de gemeenteraad te sturen. Het plan voorziet in een park op de daken van de voorzieningen aan de noordzijde van station Zuid (tussen de Beethovenstraat en de Parnassusweg). Het park wordt verbonden met voetgangersbruggen richting het Beatrixpark en het plein bij de rechtbank aan de Parnassusweg.

Van ‘kijkgroen’ naar ‘gebruiksgroen’

De gedachte achter het DokDakpark is groene ruimte te maken waar mensen kunnen verblijven. In het ontwerp voor het nieuwe station is al veel groen voorzien: een groen dak bovenop de winkels bij het station en taluds bekleed met mooie planten. Alleen is dit groen niet toegankelijk. Het plan voor het DokDakpark stelt voor om van dit ‘kijkgroen’ ‘gebruiksgroen’ te maken: het groene dak en het talud worden een park waar je doorheen kunt wandelen. Zo voegen we groene openbare ruimte toe in het centrum van Zuidas.

Daklaan

Plannen voor centraal gelegen ‘gebruiksgroen’ waren er al in 2015, toen de gemeenteraad een motie aannam, die vroeg om van het dak van Zuidasdok een openbare en groene ontmoetingsplek van internationale allure te maken. Onderdeel van deze ‘Daklaan’ was een verhoogde fietsverbinding.

Ontwerp niet haalbaar

Het voorgestelde ontwerp voor de Daklaan bleek uiteindelijk onhaalbaar. De gecombineerde uitvoering met het project Zuidasdok zou tot onacceptabele kosten en risico’s leiden voor de gemeente en vertraging voor Zuidasdok. In de zomer van 2017 liet wethouder Eric van der Burg aan de gemeenteraad weten dat het geplande ontwerp Daklaan niet haalbaar is. Het college van B&W vroeg, met steun van de gemeenteraad, om een vernieuwd en wel haalbaar plan.

Een blikt vanuit het park op de bedrijvigheid rondom Zuidplein en Matthijs Vermeulenpad

Nieuwe naam, zelfde idee

Dat plan is er nu dus. Om verwarring met het eerdere voorstel van de Daklaan te voorkomen, heet het nieuwe voorstel het DokDakpark. Uiteraard zorgt het DokDakpark eveneens voor een ecologische verbinding, een groene verblijfsoase en een fysieke verbinding tussen het oostelijk en westelijk deel van Zuidas aan de noordzijde van station Zuid.

Daklaan uitgewerkt

Het DokDakpark kan dus worden gezien als een verdere uitwerking van de Daklaan. In het DokDakpark ontbreekt de fietsverbinding die eerder wel was gepland. Daarmee is ook de oorspronkelijk bedachte rechtstreekse toegang tot de fietsenstalling van het station niet meer nodig. Dat maakt het ontwerp aanzienlijk goedkoper. Stelde de gemeenteraad eind 2016 een bedrag van 37,6 miljoen euro beschikbaar, nu vraagt het college van B&W voor het DokDakpark aan de gemeenteraad om 17,6 miljoen euro.

Betere afstemming met Zuidasdok

Het DokDakpark is niet alleen flink goedkoper, de realisatie is ook beter af te stemmen op het project Zuidasdok. Het idee voor de Daklaan ontstond in de tijd dat het project Zuidasdok nog niet was gegund en het ontwerp voor Zuidasdok nog niet bekend was. Dat is nu wel het geval. De realisatie van het DokDakpark kan daardoor preciezer worden afgestemd op de realisatie en de planning van Zuidasdok. Die planningsafstemming is ook de reden waarom het college van B&W nu al aan de gemeenteraad vraagt om een beslissing te nemen over het DokDakpark, ondanks dat het op zijn vroegst pas in 2028 af zal zijn.

Hoewel in het voorstel voor het DokDakpark het fietspad dus ontbreekt, is de essentie hetzelfde als die van de Daklaan. Het voorstel komt op 7 februari aan de orde in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en op 14 februari in de gemeenteraad.