skip to main content
Kapvergunning voor kavels 'Beethoven' verleend

Het Beatrixpark, met links de plek waar circa 450 woningen komen. Foto: Kees Winkelman

De kavels met de nummers 2 en 6/7 liggen naast de kantoren van AKZO en Stibbe en het St. Nicolaaslyceum aan de rand van het Beatrixpark. Plannen voor bebouwing zijn er al sinds het St. Nicolaaslyceum, dat midden in het park lag, werd gesloopt. Alleen zijn ze als gevolg van de economische crisis lange tijd niet uitgevoerd. De grond werd ingezaaid, waardoor het Beatrixpark geruime tijd groter leek. Maar na goedkeuring van het bestemmingsplan door de gemeenteraad in februari 2018, gaat de grond nu rijp gemaakt worden voor bebouwing.

Woningen en voorzieningen

Op de kavel 6/7 komen circa 300 woningen in een appartementengebouw met voorzieningen. Op kavel 2 komt een appartementengebouw met ongeveer 150 woningen en voorzieningen in de plint. Onder de gebouwen komt een ondergrondse parkeergarage. Rondom de gebouwen komt een hoogwaardige parktuin.

110 bomen

Om te kunnen bouwen op de kavel 6/7 moeten 110 bomen worden gekapt. Hiervoor is de vergunning nu verleend. Het is de bedoeling de bomen ‘just in time’ te kappen, dat wil zeggen: niet eerder dan nodig. Daarna maken we de grond bouwrijp. De daadwerkelijke bouw van de woningen op kavel 6/7 start begin 2020. Voor kavel 2 start in 2019 een tender. De bouw op deze kavel start wat later. Volgens de planning worden de woningen op beide kavels in 2023 opgeleverd.

Verstrengelde wortels

De te kappen bomen zijn niet verplantbaar vanwege de verstrengeling van de onderlinge wortels. Daardoor is het uitgraven  van een goede verplantbare kluit niet mogelijk. Ook blijkt uit een bomenonderzoek dat de bomen te veel op leeftijd zijn om te verplanten. En het gaat om meerdere esdoorns, die zich sowieso slecht laten verplanten. We doen daarom voor de bomen een financiële compensatie in het bomenfonds. Uit dit fonds worden kwalitatief goede bomen betaald. Bij de inrichting van het gebied zal te zijner tijd veel aandacht zijn voor nieuwe, kwalitatief hoogwaardige beplanting en  bomen. Dit past in het Plan voor een Groene Zuidas, dat half februari 2018 door de gemeenteraad werd aangenomen.

Geef uw mening

arthur

Prima hoe zorgvuldig men naast het wooncomfort ook aandacht heeft voor behoud van de natuur en her-inplanting van bomen nadat de bouw is voltooid, chapeau! Uniek project, wonen in een park!

Cyril

Een fijn plan. Ik hoop dat het mooie en luxe appartementen worden. Dat kan de stad goed gebruiken.

Wilbe

Een onbegrijpelijke beslissing, te veel verdichting want alles word volgebouwd. Zo houden we toch geen leefbare stad over !!!!!! Zet die torens op een plek door bijv. oude woningen in Buitenveldert af te breken

Mari

Triest. Vooral die nonchalance die hier uit spreekt zegt dat economische belangen voorrang hebben op de natuur. En tuurlijk de toezegging dat er weer wat boompjes voor terug komen. Ooit.