skip to main content
Liander vervangt gasleiding in Prinses Irenestraat

Het gaat om een gasleiding die het WTC van gas voorziet. Helaas is gebleken dat de capaciteit van dit deel van de gasleiding te klein is en daarom niet goed aansluit op de nieuwe gasleiding die tijdens de herinrichting van het eerste deel van de Prinses Irenestraat is aangelegd. De leiding wordt daarom vervangen door een grotere leiding. Een deel van de beplanting in de tijdelijke groenstrook tegenover de Vijfhoek is hiervoor inmiddels weggehaald. Buurtbewoners mochten de planten meenemen naar huis. Terug planten kan pas weer in het volgende plantseizoen: voorjaar van 2020.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de Prinses Irenestraat altijd open blijft voor alle soorten verkeer. Verder voert Liander de werkzaamheden uit in de zomervakantie, omdat er dan minder verkeer is in de straat. Het vervangen van de gasleiding heeft geen invloed op de gasvoorziening in de Prinses Irenebuurt. Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u terecht op de website van Liander.

Geef uw mening