skip to main content
Voorbereiding inrichting openbare ruimte 2Amsterdam

De voormalige Twin Towers, waar tot 2016 Stibbe en AkzoNobel kantoor hielden, krijgen een nieuw leven onder de naam 2Amsterdam. De eerste toren wordt een hotel van de Spaanse keten Meliã. De oplevering staat gepland voor eind 2020. De tweede toren krijgt weer een kantoorbestemming en is een klein jaar later gereed.

Openbare ruimte

Ook de ruimte om de gebouwen heen krijgt een fraaie facelift, waarvoor we de komende maanden voorbereidingen treffen. Dan verleggen we kabels en leidingen die in de ondergrond liggen en leggen we een nieuw riool aan. Dat doen we vanaf september 2019 tot begin 2020. De directe omgeving kan hier enige geluidshinder van ondervinden. Er is geen hinder voor het verkeer, omdat het werk binnen de hekken van het bouwterrein plaatsvindt.

Wat doen we wanneer?

Aan de zijde van de Strawinskylaan moet een korte damwand worden aangebracht. Volgens de huidige planning gebeurt dit in de week van 2 september en duurt dit werk niet langer dan een halve dag. Langs de Eduard van Beinumstraat (de WTC-zijde) brengen we tussen 21 oktober en 8 november damwanden aan. Dit werk neemt ongeveer 10 dagen in beslag. Op beide locaties worden de damwanden, die 12 meter lang zijn, trillend de grond ingeduwd. Dit brengt geluids- en trillingsoverlast met zich mee. Deze werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag. Om de overlast voor de omgeving (zowel bewoners als kantoorgebruikers) te beperken, begint het trillen niet eerder dan 10.00 uur en eindigt het om 14.00 uur.

2Amsterdam in aanbouw (rechts), naast Atrium (links)

Palen

Er moeten ongeveer 200 palen de grond in om te zorgen voor een stevig fundament voor de toekomstige rijbaan van de Eduard van Beinumstraat en het nieuw aan te leggen riool. De palen draaien we de grond in. Hiermee beginnen we eind september 2019. Het draaien van palen is een geluidsarme methode en we verwachten daarom ook dat dit nauwelijks overlast oplevert. Begin 2020 is het ‘ondergrondse’ werk gereed en maken we een start met de ‘bovengrondse’ inrichting van de Eduard van Beinumstraat en van de openbare ruimte rondom de torens.

Geef uw mening

Bert Bus

Wordt die uitgefikte Kosovo-flat getransformeerd tot hotel.of die blauwe spiegelwand?

Redactie

Die blauwe spiegelwand wordt hotel Bert. Die zag er tot voor kort net zo uit als die uitgefikte Kosovo-flat. Kun je nagaan.