skip to main content
Dependance conservatorium naar het Beatrixpark, wat vindt u?

Het is donderdagavond 7 november 2019, buiten is het nat en donker. Niettemin is het behoorlijk druk in de Thomaskerk in de Prinses Irenebuurt, waar zich afgevaardigden van de gemeente, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en het conservatorium (onderdeel van de Hogeschool) hebben verzameld. Iets later stromen ook buurtbewoners binnen. Minder groot in aantal, maar zeer betrokken. Vandaag krijgen ze informatie over het plan, is er gelegenheid om vragen te stellen en zorgen te uiten.

Cultureel-maatschappelijke invulling

Projectmanager Eline Slot vertelt hoe de beoogde samenwerking tussen de gemeente en het conservatorium tot stand is gekomen. In 2011 heeft de gemeente Convict en Kapel gekocht om er een cultureel-maatschappelijke voorziening in te vestigen, zoals in 2018 in het bestemmingsplan is vastgelegd. ‘De bedoeling is dat beide panden toegankelijk worden voor publiek en er ook plek blijft voor horeca. Er kwamen verschillende kandidaten voorbij, waarbij uiteindelijk de keuze viel op het Conservatorium van Amsterdam.’

Haalbaarheidsonderzoek

Directeur van het conservatorium Janneke van der Wijk neemt het stokje over van Eline Slot met zichtbaar enthousiasme. ‘Wij zouden het geweldig vinden om ons hier te vestigen.’ Een gelopen race is het nog niet, omdat het conservatorium sinds oktober werkt aan een haalbaarheidsonderzoek. ‘We zouden het gebouw Convict graag als leslocatie willen gebruiken, als dependance voor circa 120 studenten die studeren in de richtingen klassiek en jazz. De wens is om van Kapel een oefen- en concertgelegenheid te maken, waarin zich ook horeca bevindt die toegankelijk is voor iedere Amsterdammer. Maar er zomaar intrekken lukt helaas niet. Architect Jan Peter Wingender kijkt wat er moet gebeuren op het gebied van bijvoorbeeld akoestiek, duurzaamheid en ruimte om deze locaties voor ons geschikt te maken. En daarna moet de gemeente het allemaal nog goedkeuren.’

Geen evenementenpark

De tribune waar de buurtbewoners zich hebben verzameld, begint zich te roeren. Zeker als de net genoemde architect zijn eerste studies ontvouwt. Die tonen hoe hij zoekt naar een manier om alle les- en oefenruimtes in te passen. Ondanks de aanpassingen zijn de emoties er niet minder om. ‘Zo wordt er weer een stuk Beatrixpark weggesnoept’, zegt een aanwezige verontwaardigd. Toch zijn de bewoners zeker niet tegen de komst van het Conservatorium. ‘We waren juist tevreden toen we hoorden dat het conservatorium interesse heeft’, zegt een van hen. ‘Maar het gaat om de manier waarop. Het Beatrixpark is geen evenementenpark, zoals bijvoorbeeld het Westerpark en het Vondelpark. Mensen komen hier voor hun rust en die moet behouden blijven.’

Kapel en Convict in het Beatrixpark

Uit liefde

Een andere bewoner mengt zich in het gesprek. ‘We zijn hier niet om het conservatorium te pesten. Onze ongerustheid komt voort uit liefde voor dit bijzondere stukje Amsterdam. We zijn bang dat de komst van een nieuwe partij zaken met zich meebrengt als geluidshinder, lichtvervuiling en bijvoorbeeld fietsparkeeroverlast. Al die studenten, bezoekers en leveranciers moeten namelijk wel ergens parkeren en rijden over de Prinses Irenestraat met de vele fietsers. Daar moet dus wat mij betreft nog wel een goede oplossing voor komen.’ Weer een ander sluit zich daar bij aan. ‘Er kunnen zo’n 200 openbare concerten per jaar gegeven worden en in de muziekzaal is capaciteit voor 150 bezoekers. Dat lijkt niet veel misschien, maar dit zal wel gevolgen hebben voor dit mooie stuk Amsterdam Zuid.’ Daarnaast zeggen bewoners dat ze graag eerder betrokken hadden willen worden. ‘Wij zijn natuurlijk wel de ervaringsdeskundigen in dit gebied. Nu hoorden we pas in oktober van het haalbaarheidsonderzoek, dat over een aantal maanden al afgerond moet zijn.’

Hoe verder?

De avond neemt in ieder geval een aantal zorgen weg. Zo komen er zeker geen ‘dance-events’, is een geluiddichte Kapel ook voor het conservatorium een vereiste en mogen de studenten niet buiten in het park op hun instrumenten spelen. Maar meerdere buurtbewoners zijn er niet gerust op. Begin 2020 wordt duidelijk of deze op het oog mooie match tussen Zuidas en het conservatorium zich ontwikkelt tot een bestendige relatie. Het haalbaarheidsonderzoek is dan af en als alle partijen akkoord zijn wordt een zogenoemde exclusiviteitsovereenkomst getekend. Dit geeft het conservatorium het recht om verder te gaan met ontwerpen. Rond de zomer van 2020 zal er een definitief ontwerp liggen. Als vervolgens de vergunningen worden verleend, kan in 2021 met de verbouwing worden gestart, waarna het conservatorium in 2022 zijn intrek neemt in Kapel en Convict.

Vervolgbijeenkomst

Dit was de eerste bijeenkomst. Op de donderdagen 14 en 28 november 2019 volgen er nog twee, in de zaal van Kapel (Prinses Irenestraat 19), beide van 17.30 tot 20.00 uur. Deze bijeenkomsten worden geleid door de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ze zijn bedoeld om met een klankbordgroep het gesprek te voeren over de vraag hoe het conservatorium en de horeca in beide gebouwen kan worden ingepast. Tijdens de bijeenkomst op 7 november hebben zich al deelnemers aan de klankbordgroep gemeld. Wilt u ook meedoen? Meldt u zich dan aan via contact@zuidas.nl. Er is nog plek voor 5 deelnemers. Het is de bedoeling dat u beide donderdagen aanwezig bent.

Wanneer: donderdag 14 en donderdag 28 november 2019
Waar: Kapel, Prinses Irenestraat 19
Tijd: beide donderdagen van 17.30-20.00 uur
Aanmelding: contact@zuidas.nl

Geef uw mening

ccj van rietschoten

Ik kreeg vandaag, 1 december, de aankondiging dat er op twee data in november bestemd zijn voor een nadere bijeenkomst over de ev. vestiging van een depandance van het c0nservatorium in de Thomaskerk. Dat is ergerlijke mosterd na de maaltijd!!!

Redactie

Geachte CCJ van Rietschoten, wat vervelend dat u hier niet eerder van op de hoogte was. Zeer waarschijnlijk krijgt u eens per maand van ons een overzicht van alle gepubliceerde berichten. U kunt dit (onderaan de mail die u vandaag ontving) zelf wijzigen in iedere dag of iedere week. Dan krijgt u aankondigingen wel op tijd. Mocht u er niet uitkomen, mail ons dan even via redactie@zuidas.nl.

Marie-Claire

Natuur, rust, stilte. Contemplatie en beeldende kunst. Ook prachtige combinaties. Niets tegen een conservatorium op zich, maar er hoeft niet overal extra geluid te zijn. Waarom zouden er geen stille of rustige stukjes stad meer mogen zijn?

Fred

Jongens ,waarom wordt er nog meer groen geofferd .. Het college wil al veel bomen omleggen en nu nog meer gras Ook nog ?waar zijn we mee bezig in deze stad

Gery

Het idee is erg leuk, maar de stapeling van verkeersproblemen op het kruispunt Irenestraat- Beethovenstraat vind ik heel zorgelijk. Bovendien past het Conservatorium er eigenlijk,niet in. Kan de oude Rechtbank, ook een monument, met diverse zalen, deze vestiging niet herbergen?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Gery, geen gekke suggestie, maar de oude rechtbank is niet tijdig beschikbaar. Het gebouw is Rijksvastgoed. Wij zijn met het Rijk in gesprek over de toekomst van het gebouw. Dit kost echter tijd. Een dependance van Het Conservatorium lijkt overigens wel in Kapel en Convict te passen. Het Conservatorium is enthousiast over deze locatie, en deze zou op tijd beschikbaar moeten zijn.

map de maar

De tegenwerpingen waren te verwachten, maar het Beatrixpark is van alle Amsterdammers. Ik vind het een prachtige overgang van convent - plaats voor contemplatie - naar plaats voor klassieke muziek en jazz. Betere match was er niet denkbaar. Een melancholische sax bij het water zou mij niet storen. Een lunch concert in het park met een rijdende vleugel - ik kan bijna niet wachten. Natuur en muziek - een pracht combinatie.