skip to main content
In Verdi de balans vinden tussen rust en toegankelijkheid

Vorig jaar organiseerden we eveneens een aantal bijeenkomsten. ‘Het doel van die sessies was vooral oriënterend’, zegt Maarten van Ettekoven, omgevingsmanager Zuidas. ‘We hebben veel informatie verzameld over wat er in dit gebied speelt. In feite mocht toen iedereen roepen waarover hij of zij zich met het oog op de toekomst zorgen maakt. Veiligheid, bereikbaarheid, parkeren en slingerend afval bleken hoog te scoren.’ Bij de ontwikkeling van Verdi zetten we in op verbinden, vergroenen en verdichten. Met name in het oostelijk deel van het gebied willen woningen, voorzieningen en kantoren bouwen. In het westelijke deel ligt de focus meer op groen, water en recreatie. Vooral voor dit groene en waterrijke gebied willen we kijken hoe we het toegankelijker kunnen maken voor de rest van Amsterdam.

Toegankelijkheid

Een van de vijf workshops op 20 en 21 november gaat over de toegankelijkheid van Verdi. We willen meer Amsterdammers de gelegenheid bieden om te genieten van dit gebied. De uitdaging is een balans te vinden tussen enerzijds de rust van Verdi en anderzijds het vergroten van de toegankelijkheid. Van Ettekoven: ‘Bewoners maken zich zorgen dat het met de rust gedaan is, als we het Jachthavengebied toegankelijker maken voor recreatie. Daarbij is er een ontwikkeling gaande als gevolg van de verscherpte regelgeving op de Amsterdamse grachten: in de zomer verzamelen zich nu bootjes op de Nieuwe Meer waar feestjes ontstaan met luide muziek. Daar is niet iedereen blij mee. Hierover willen we met elkaar in gesprek.’

Mobiliteit

Een andere workshop gaat over mobiliteit in het gebied. De afgelopen periode heeft een team zich beziggehouden met het verder in kaart brengen en concretiseren van deze mobiliteitskwesties. Van Ettekoven: ‘Want wat betekent het als iemand zegt dat er sprake is van een parkeerprobleem? Doet het zich ’s avonds voor, in het weekend of bijvoorbeeld tijdens evenementen? Nu we dit helderder voor ogen hebben, willen we op 20 en 21 november dus een slag dieper in gesprek met betrokkenen – van bewoners en ondernemers tot bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van Sporthallen Zuid – om samen gerichter tot oplossingen te komen.’

De toename van het verkeer leidt ook tot andere ongerustheid. ‘Als het oostelijke deel – denk aan de omgeving rond Tripolis en Infinity – verder wordt ontwikkeld, brengt dat automatisch een andere verkeerssituatie met zich mee. Ook hier voorziet de omgeving problemen: is het dan nog wel veilig? En is het gebied dan nog wel goed bereikbaar? Moet de infrastructuur dan niet anders worden ingericht? En hoe wordt het gebied ontsloten? Is er wel genoeg openbaar vervoer en zijn er voldoende fietspaden? Ook deze zaken komen aan de orde.’

Infinity, bijgenaamd de schoen

Geen perfecte oplossing

Dat de workshops niet meteen tot een perfecte oplossing voor iedereen en voor elk probleem zullen leiden, daar is Van Ettekoven zich van bewust: ‘Wat we op 20 en 21 november vooral willen bereiken is een gesprek tussen de verschillende belanghebbenden. Tegengestelde meningen horen daarbij. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar er kan door een ontmoeting misschien wel wat meer begrip voor elkaars belangen ontstaan. En juist nu we van meer algemene vragen de stap willen zetten naar concrete oplossingen is het dus heel belangrijk om bij te dragen aan de discussie.’

Belangenafwegingsmachine

Na 21 november gaat de gemeente aan de slag met de oplossingen die zijn aangedragen. Van Ettekoven: ‘Als gemeente ben je vervolgens een belangenafwegingsmachine. Je probeert een plan te maken waar mensen zich in kunnen vinden, maar iedereen tevredenstellen kun je helaas niet. Maar juist om tot plannen te komen die op zijn minst op begrip kunnen rekenen, hebben we de omgeving hard nodig.’

Aanmelden

Wilt u meepraten in een van de workshops? Meldt u zich dan aan.

 

Geef uw mening

Mieke Meijer

Er staat bij verschillende artikelen een verkeerde datum. Er staat 21 en 22 november. Dit is verwarrend, omdat de workshops toch op 20 en 21 november zijn!

Redactie

Dat is niet zo fraai Mieke. Je hebt gelijk: het moet 20 en 21 november zijn. We hebben het aangepast. Bedankt voor de kritische blik!