skip to main content
15 januari: laat u bijpraten over Kop Zuidas

Kop Zuidas in het voorjaar van 2019. Foto: Marcel Steinbach

Op woensdag 15 januari 2020 organiseren we samen met de ontwikkelaars van de diverse gebouwen een informatiemarkt over het gebied Kop Zuidas. Dat ligt ten noorden van de A10, tussen de RAI en begraafplaats Zorgvlied. Tijdens deze markt kunt u al uw vragen stellen over de ontwikkelingen in deze buurt en u kunt informatiepanelen bekijken. De bijeenkomst vindt plaats in Old School, Gaasterlandstraat 3-5, waar u tussen 17.00 en 19.30 uur kunt binnenlopen.

Bouw kantoor Suitsupply

De bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Suitsupply – naast Motel One – is in volle gang. Er is inmiddels tot en met de veertiende verdieping gebouwd en daarmee is het hoogste punt bereikt. De verdiepingen worden nu verder afgebouwd. Tegelijkertijd is gestart met het aanbrengen van de gevel. De verwachting is dat Suitsupply het gebouw in het najaar van 2020 in gebruik neemt.

Suitsupply in aanbouw

SUD

Naast Suitsupply, grenzend aan de Gaasterlandstraat en de Zuidelijke Wandelweg bouwt ontwikkelaar COD het appartementengebouw SUD, met 43 koopappartementen en (horeca)voorzieningen op de begane grond. De bouw is in volle gang en als alles volgens planning loopt, zullen in de zomervakantie van 2020 de eerste bewoners de appartementen betrekken.

SUD

Oplevering Zuidoever

Direct naast SUD bouwt aannemer De Nijs in opdracht van zorginstelling Cordaan het woonzorggebouw Zuidoever. Er komen 53 huurappartementen met een woon-service-zorgconcept, dat ruimte biedt aan ouderen met een zwaardere zorgvraag. Het gebouw is bijna klaar en aan de inrichting van de buitenruimte wordt nog gewerkt tot eind februari. Zuidoever is inmiddels in afwachting van de eerste bewoners.

Zuidoever

Start bouw Crossover

En dan zijn er de bouwprojecten die nog moeten starten. Langs de A10 beginnen de voorbereidingen voor de bouw van Crossover. In het ontwerp van Crossover is samenkomen van verschillende werelden een centrale gedachte. In het gebouw komen kantoren, woningen en een horecagelegenheid. De 120 sociale huurwoningen zijn bestemd voor studenten, jongeren en statushouders. Aan de zuidwestzijde komen 10 koopwoningen. In januari 2020 starten we met het bouwrijp maken van de kavel. Dit houdt onder andere in dat we de bouwweg en het fietspad zullen verleggen. Het fietspad wordt om het bouwterrein heengeleid, wat betekent dat het een stukje in oostelijke richting opschuift.

Artist impression van Crossover

Stand van zaken Oldschool

Voor de geplande ontwikkelingen in het gebied moet het gebouw Oldschool worden afgebroken. Eigenlijk zou de sloop in 2019 plaatsvinden, maar doordat Erfgoedvereniging Heemschut een monumentenstatus voor het gebouw aanvroeg, ging dat toen niet door. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in november besloten Oldschool niet als monument aan te wijzen, maar het belang van woningbouw op deze plek zwaarder te laten wegen dan de monumentale waarde van het gebouw. Het is nog niet bekend wanneer het gebouw nu wordt afgebroken.

Bomenkap

In de eerste helft van 2020 gaat Waternet werkzaamheden uitvoeren om een rioolleiding door te trekken richting de Kleine Wetering. Hiervoor moeten naar ongeveer 15 bomen wijken. De gemeente vraagt hiervoor begin 2020 een kapvergunning aan. De kap zal rond maart – voor het broedseizoen – plaatsvinden. Over het exacte aantal te kappen bomen, de locatie en de vergunningsprocedure volgt nog nadere informatie.

Bereikbaarheid, veiligheid en hinder

Tijdens alle werkzaamheden in de buurt zorgen wij ervoor dat de bereikbaarheid en de (verkeers)veiligheid goed blijft. Helaas kunnen we niet bouwen zonder dat hinder te veroorzaken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u moet omrijden of dat u bouwgeluiden hoort. Met de bouwers maken we afspraken om de omgeving leefbaar te houden. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, horen we dat uiteraard graag.

Meer weten?

Kom op 15 januari, er zijn mensen aanwezig die u verder kunnen informeren. U bent van harte welkom.

Datum: 15 januari 2020
Tijdstip: inloop, tussen 17.00 en 19.30 uur
Locatie: Old School, Gaasterlandstraat 3-5.

Geef uw mening

Sjouke Julia

Hallo Zuidas, ik lees hier dat er een kapvergunning aangevraagd gaat worden voor 15 bomen. Het lijkt mij dat dit de laatste 15 bomen zijn in dit gebied want er zijn er nog maar bar weinig over. Kunnen jullie misschien een plattegrond delen waarop aangegeven wordt om welke bomen het gaat? En waar de beloofde herplanting dan zal plaatsvinden, ik lees steeds dat vergroening in de Zuidas een prioriteit is? De veel gedeelde watervertragende groene strook in de Kop Zuidas telt niet hoor, dat gaat om een voortuintje van 1 meter diep ;) . Alvast bedankt!

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Sjouke, excuus voor de late reactie. De kap van de bomen wordt uitgesteld tot november dit jaar. We zorgen dat tegen die tijd een duidelijk overzicht beschikbaar is om welke bomen het gaat.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Esther, dank voor je suggesties voor het Hogelandplein! Met het ontwerp hiervoor zijn wij al een poos terug begonnen. Een vijver zit niet in de plannen, we willen juist ook ruimte om te zitten en te spelen. Binnenkort (februari) verwachten wij meer duidelijkheid over de uitwerking van het ontwerp. Dan volgt er meer informatie.

Esther willems

Hoi Marlies, Ik kan helaas niet naar de bijeenkomst as woe maar ik had een idee over het inrichten van het nieuwe plein. Misschien is het een idee om er een soort natuurlijke vijver te creëren. Die was er in het verleden, daar schaatsen onze kinderen op toen we hier kwamen wonen in 2008. Het had zich als het ware natuurlijk gevormd in het gat dat was gegraven ter voorbereiding van de parkeergarage onder het hier geplande Van de Ende theater. Het leek op zo n vennetje op de Veluwe,beetje rommelig van vorm met natuurlijke grassen. Heel groen, rustgevend, lekker makkelijk en met een link naar de Veluweburen. ? en dan met van Franse Fermob tuinstoelen eromheen, zoals in de jardin du Luxembourg.

Jessica Bartels

Over dit onderwerp is een flyer verspreid in De Mirandabuurt. Ik weet niet het exacte verspreidingsgebied. Ik, Stichtstraat, heb hem niet ontvangen. Zou dat wel graag willen. Zit in het bestuur van de Bewonersvereniging De Mirandabuurt. Wij moeten goed geïnformeerd worden. Ik reageer nu nav telefoontjes met vragen uit de buurt.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Jessica, Ik heb het even nagevraagd. Voor de kerst heb je de uitnodiging via email ontvangen (van onze omgevingsmanager). Ook twee andere contactpersonen van de bewonersvereniging hebben deze mail gehad, dus jullie zijn zeker uitgenodigd. De Stichtstraat zit ook in het huis-aan-huis verspreidingsgebied van de brief, dus je zou 'm ook op de thuis hebben moeten ontvangen.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Jessica, Dat is niet zo best. De bewonersvereniging staat op de lijst van uit te nodigen partijen. We zorgen ervoor dat jullie de uitnodiging alsnog krijgen.