skip to main content
Zuidasdok maakt zich op voor Pinksterweekend

In het Pinksterweekend, van zaterdag 30 mei tot en met maandag 1 juni 2020, zullen we voor project Zuidasdok gedurende 3 dagen een deel van het spoor afgraven om te werken aan de fundering voor het tweede dakdeel van de nieuwe Brittenpassage, een extra reizigerstunnel. Dit zijn de eerste grote werkzaamheden die plaatsvinden, nadat minister van Staat Sybilla Dekker haar onderzoek naar het nut en noodzaak van Zuidasdok afrondde. Haar conclusie was dat project Zuidasdok nog wel wat ambitieuzer mag, gezien de verwachte groei van de reizigers die van station Amsterdam Zuid gebruik zullen maken. Bouwcombinatie ZuidPlus pakt nu de draad weer op en start vanaf de week na Pasen met de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het ‘grote werk’ in Pinksterweekend. Toch zal het er wel anders aan toegaan dan vooraf beoogd: ook ZuidPlus heeft de regelgeving en werkwijze vanwege het coronavirus aangepast.

Nuchter

Schulting: ‘We blijven er nuchter onder, maar het heeft natuurlijk wel gevolgen, deze coronasituatie. Het werk is belangrijk, maar niet ten koste van de veiligheid van onze bouwers. We houden de regels van Bouwend Nederland strikt in acht (ook te vinden op de website weworksafe, red.). Dit houdt in dat we vanwege de 1,5 meter afstand met minder mannen op de bouwplaats werken. Ook in de keet gelden strenge regels; met z’n allen schaften zit er even niet in. Daarnaast hebben de mannen een intentieverklaring ondertekend, waarin ze de nieuwe maatregelen onderschrijven en erop toezien dat iedereen om hen heen, ook thuis, gezond is. Hiermee willen we bewustwording creëren en wordt iedereen doordrongen van het feit dat gezondheid voor werk gaat.’

Gelaatsmasker

De coronaregels hebben ook invloed op het werk en de planning. Schulting: ‘Tijdens de voorbereidende werkzaamheden komen we er wel uit. Dan zullen we sowieso maar met een klein team op de bouwplaats zijn en gaat het om werk aan het spoor en het omleggen van kabels en leidingen. Dit is niet per se werk dat je samen hoeft te doen.’ Dit geldt echter niet voor het werk in het Pinksterweekend. ‘We gaan dan wapening aanbrengen in de eerder aangebrachte buispalen om ze daarna van beton te voorzien. Om die wapening precies op de juiste plek te krijgen heb je twee man nodig. Je kunt dan geen 1,5 meter afstand houden. Om deze reden zullen deze bouwers moeten werken met een gelaatsmasker.’

Hier nog zonder gelaatsmasker tijdens een eerder werkweekend

Puzzelen

Daarnaast heeft de ‘1,5 meter afstand-regel’ effect op de omvang van het team dat tijdens Pinksteren kan en mag werken. Schulting: ‘Omdat we met minder bouwers, minder werk kunnen verzetten in het beoogde weekend zijn we nu aan het puzzelen. We kijken bijvoorbeeld of we sommige werkzaamheden toch niet wat naar voren kunnen schuiven en we ze meenemen in het voorbereidende werk. We moeten nu dus even inventief zijn, waarbij een veilige werksituatie onze prioriteit heeft.’

Gevolgen voor u

Van het voorbereidende werk zult u geen hinder ondervinden. Tijdens het Pinsterweekend is de situatie wel anders. Metro’s en treinen rijden dan vanwege de werkzaamheden aan Zuidasdok minder vaak en reizigers moeten soms vaker overstappen. De A10 is begaanbaar. Binnenkort zullen we meer vertellen over de gevolgen van het werk voor de omgeving.

Geef uw mening

M Diekstra

Contract met de bouwers en Zuidplus wordt ontbonden. En dat is niet omdat ze zo’n fantastisch werk hebben verricht.

Saskia Blaas I Amsterdam Zuidas

Dag M, dat klopt, we gaan het contract ontbinden en dat heeft meerdere achterliggende redenen. Maar dit Pinksterweekend wordt sowieso uitgevoerd samen met ZuidPlus.

Mischa

Goed te zien dat dit project door mag/kan/zal gaan. Veel geld, maar niets doen is geen optie. Sterkte aan ZuidPlus, en alle andere stakeholders.

Saskia Blaas I Amsterdam Zuidas

Dank je wel Mischa.