skip to main content
Hoe blijft de noordkant van Verdi straks bereikbaar?

Welke gevolgen heeft de ontwikkeling van Verdi voor de verkeersdrukte?

In 2019 hebben we een onderzoek uitgevoerd, waarbij we specifiek het verkeer in Verdi voor de komende 15 jaar in kaart hebben gebracht. Hierbij zijn ook alle toekomstige ontwikkelingen in dit gebied meegenomen. Het gaat dan niet alleen om de plannen voor Verdi zelf, maar bijvoorbeeld ook om de bouw van Zuidasdok en wat er rondom Verdi nog wordt gebouwd. De uitkomst is dat het wel drukker wordt, maar dat deze drukte binnen de perken blijft. Hier zorgen we ook voor door diverse maatregelen te nemen die het autoverkeer ontmoedigen.

Kaartje noordelijk Verdi

Als de gemeente autoverkeer ontmoedigt, wat voor mobiliteit komt daarvoor dan in de plaats?

In heel Zuidas, dus ook in Verdi, leggen we de prioriteit bij fietsen en openbaar vervoer. Als het nodig is, gaat dit ten koste van de auto. We willen daarom de bestaande fiets- en voetpaden verbeteren en nieuwe fiets- en voetverbindingen aanleggen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we het Piet Kranenbergpad, dat Zuidas met Amstelveen verbindt, breder maken. We zien nu al dat dit pad veel gebruikt wordt, maar als we meer gaan bouwen zal het hier natuurlijk ook drukker worden. Daar moeten we dus tijdig op inspelen. Voor het IJsbaanpad kijken we hoe we op termijn meer ruimte kunnen geven aan de fiets (en aan groen), ten koste van de ruimte voor auto’s. Zo laten we in Verdi zien dat we voorrang geven aan faciliteiten voor het langzame verkeer.

Neemt de gemeente extra maatregelen om het autoverkeer in goede banen te leiden?

Er komen in ieder geval geen extra autowegen bij. Wel gaan we kijken of het nodig is om veranderingen aan te brengen die de doorstroming op de weg bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van stoplichten, waarbij het licht voor een bepaalde richting langer of juist korter op groen blijft staan. Ook onderzoeken we hoe de kruising IJsbaanpad/Amstelveenseweg beter ingericht kan worden. Verder willen we het autoverkeer dus niet extra stimuleren: 0,3 parkeerplek per nieuw gebouwde woning is de norm. Een lage parkeernorm geldt ook voor nieuwe kantoren, deze mogen maar over een beperkt aantal plekken beschikken. De gedachte is dat beperking van het aantal parkeerplekken het autogebruik ontmoedigt, waardoor mensen vaker kiezen voor een ander vervoermiddel.

Komt er meer openbaar vervoer in Verdi?

Dit staat niet in de plannen, omdat er al best veel openbaar vervoer in Verdi te vinden is. We hopen wel dat het doortrekken van de Noord/Zuidlijn vanaf station Amsterdam Zuid naar Schiphol doorgaat. Als dat gebeurt komt er een snelle verbinding vanaf het centrum naar Verdi bij, waarbij je uitstapt bij de bestaande metrohalte Amstelveenseweg. We gaan daarnaast onderzoeken of en hoe je deze halte ook kunt bereiken via het Piet Kranenbergpad. Verder rijden er trams en regionale bussen langs het gebied. Wat we wel zien is dat mensen vanaf de uitstaphalte vaak nog even moeten lopen naar hun plaats van bestemming. Door meer voetpaden, verlichting en het groen op sommige plekken wat overzichtelijker te maken, hopen we dat mensen zich veiliger voelen als ze ’s avonds nog even een stukje (moeten) lopen.

De plannen voor Verdi

De afgelopen jaren hebben we plannen gemaakt voor de ontwikkeling van Verdi. De uitgangspunten zijn verbinden, verdichten en vergroenen. Eerder resulteerde dit in deelplan 1, waarin de eerste stedenbouwkundige ontwikkelingen voor het noordoostelijke deel van Verdi zijn uitgewerkt. Door het toevoegen van kantoren, woningen en onder andere een basisschool willen we het hier levendiger en toegankelijker maken. In deelplan 2, dat nu tot en met 25 november ter inzage ligt, staat de ontwikkeling van het noordwestelijk deel van Verdi centraal. Dit plan omvat de bouw van een woonwijk met 500 à 600 nieuwe woningen, nieuwe sporthallen, nieuwbouw voor de Van Detschool en diverse voorzieningen.

Geef uw mening