skip to main content
Bestemmingsplan Zuidas-Woonbuurt Ravel ter inzage

Het stedenbouwkundig plan dat we in juni 2020 presenteerden, schetst een autoluwe, groene en gemengde woonbuurt in het hart van Zuidas. Een buurt die gericht is op gezinnen en die aansluit bij de rest van de omgeving. Verblijven, ontmoeten, bewegen en spelen staan centraal in het plan.

Van stedenbouwkundig naar bestemmingsplan

Een stedenbouwkundig plan – ook wel een ontwikkelplan – beschrijft gedetailleerd wat de opgave voor het gebied is. Het gaat hierbij om woningen, kantoren, de inrichting van de openbare ruimte en de komst van andere voorzieningen. Om dit ontwikkelplan daadwerkelijk te kunnen uitvoeren moet het vertaald worden naar een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan beschrijft nauwkeurig op welke plek wat gebouwd mag worden en welk ruimtegebruik wettelijk is toegestaan. Omdat een bestemmingsplan impact kan hebben op bijvoorbeeld de directe buren of andere belanghebbenden, wordt een conceptversie, het zogeheten ontwerpbestemmingsplan, ter inzage gelegd.

Artist impression

Ontwerpbestemmingsplan Ravel

Voor de woonbuurt Ravel kan iedereen tot en met 3 februari 2021 reageren op het ontwerpbestemmingsplan door een zienswijze in te dienen. Na de terinzagelegging reageren we op de zienswijzen in een nota van beantwoording en vervolgens stellen we een definitief bestemmingsplan op. Dit wordt voor de zomer van 2021 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Als er geen beroepsprocedures zijn, is het bestemmingsplan Zuidas – Woonbuurt Ravel zes weken na vaststelling onherroepelijk.

Rechts komt woonbuurt Ravel - september 2020

Nieuw bestemmingsplan

Al eerder, in 2016, werd er een bestemmingsplan voor Ravel vastgesteld. Omdat het ontwikkelplan uit juni 2020 hier op onderdelen van afwijkt, moet er een nieuw bestemmingsplan komen. Nadat dit plan is vastgesteld door de gemeenteraad, kan de realisatie van de woonbuurt beginnen en kunnen de vergunningen die nodig zijn voor de bouw worden verleend.

Let op

In dezelfde periode ligt het ontwerpbestemmingsplan voor de buurt Vivaldi ter inzage. Dit is het plan voor de naastgelegen buurt. Kijk hier als u daarop zienswijzen wilt indienen.

Geef uw mening

M Turel

We gaan de uitwerking goed bekijken. Omdat het autoluw wordt lijkt het mij handig om van die post.nl of dhl.nl pakjes automaten neer te zetten. Ik haalde op de mahlerlaan een daar bezorgd pakje op. Die automaat was wel handig: pakjes met code eruit halen, of juist erin doen, of als kluisje. Dat zou een boel witte bezorgbusjes schelen!

Aron

Eindelijk buurten waar Ben Verburgen en Don Camilla's niet willen wonen. Dan kan de stad goed gebruiken.

Pieter Post

Ja eindelijk, een exclusieve zone die goed bij de stad past. ;) Amsterdam is inderdaad wel een stad die is gebouwd op exclusieve zones. Of het nou de grachtengordel is of (in de overlevering althans) de Jordaan of de Pijp. Ieder z'n meug.

Ben Verburg

Wat saai zeg. Gaaap. Wat een zaadbuurt. Paar blokkendozen. Niks meer aan doen.

Don CAMILLA

a.s. bewoners, neem van mij aan dat alle plannen reeds pan klaar liggen bij B&W, er is geen speld meer tussen te krijgen , misschien zijn de woningen ook al verdeeld

Emma

Hoe melden wij ons aan voor de woningen dan?

Ben Verburg

Wonen er niet al genoeg Emma's?