skip to main content
Kindercampus Zuidas krijgt plek in woonbuurt Ravel

Volgens de huidige planning wordt het nieuwe schoolgebouw in augustus 2024 in gebruik genomen. Tussen begin 2023 en 2035 bouwen we in Ravel – tussen AFC en De Boelelaan – zo’n 1.350 woningen, vooral voor mensen met kinderen. Naast Kindercampus Zuidas komen er in de toekomst ook andere voorzieningen zoals kinderopvang, horeca en winkels.

De huidige Kindercampus

Mijlpaal

Ondanks dat Kindercampus Zuidas straks centraal ligt in een kinderrijke buurt verandert er qua locatie niet veel. De school bevindt zich nu ook al in de buurt Ravel, op zo’n 50 meter van haar definitieve plek. ‘Het is een mooie mijlpaal dat de school hier blijft en dat we een gloednieuw gebouw krijgen, dat voldoet aan de wensen van deze tijd’, vindt directeur van Kindercampus Zuidas Miriam Heijster. De Kindercampus maakt deel uit van een breder concept. ‘We willen uitdagend basisonderwijs en kinderopvang verzorgen voor Nederlandstalige kinderen en voor kinderen voor wie het Nederlands thuis niet de eerste taal is. Ontdekken, onderzoeken en spelend leren staan centraal. We zullen erop toezien dat dit profiel in het ontwerp van het gebouw straks een ruimtelijke vertaling krijgt. Ook vinden we het belangrijk dat er straks buiten een plek is voor bijvoorbeeld het bouwen van hutten, zoals die er nu ook is. En dat de omgeving direct rondom de school er niet stijf en aangeharkt uitziet, maar juist uitnodigt om te spelen.’

Nieuwe gebouw in tekening

Ter inzage

De Kindercampus Zuidas valt onder de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. De afspraken tussen deze stichting en de gemeente gaan over de exacte locatie en de stedenbouwkundige inpassing van de nieuwe huisvesting van de basisschool Kindercampus Zuidas. Deze afspraken zijn op 17 december 2020 vastgelegd in een zogeheten afsprakenbrief. De brief is een belangrijke stap in de realisatie van de school, ondanks dat bestuurlijke besluitvorming over de nieuwbouw nog moet plaatsvinden. ‘Zo’n afsprakenbrief kondigt eigenlijk het begin aan van het hele proces voor ontwikkeling van de nieuwbouw van de school’, licht projectmanager Zuidas Thijs Koolmees toe. ‘We hebben nu vastgelegd dat we het samen gaan doen. Maar er gaat nog wel een heel proces vooraf aan de bouw.’ Het bestemmingsplan Woonbuurt Ravel ligt op dit moment ter inzage. Als dat officieel is goedgekeurd selecteert het schoolbestuur een architect die een ontwerp maakt, passend bij het onderwijs van Kindercampus Zuidas en de woonbuurt Ravel.

Artist impression

Nauw betrokken

‘Hoewel het schoolbestuur de bouwheer van de school is, blijven wij vanuit Zuidas steeds nauw betrokken en maken we ook deel uit van de selectiecommissie die de keuze voor de architect maakt’, zegt Koolmees. ‘Daarbij geven we kaders mee, waaraan het ontwerp moet voldoen. Zo mag het gebouw bijvoorbeeld niet hoger worden dan 20 meter, zal de hoofdentree gericht zijn op het buurtplein midden in de woonbuurt en gelden er allerlei duurzaamheidseisen. Ik hoop dat we eind dit jaar de eerste impressies van het voorlopig ontwerp kunnen laten zien.’ Nadat er een definitief ontwerp is kan de bouwvergunning worden aangevraagd. ‘De huidige kindercampus blijft in gebruik totdat de nieuwe school in augustus 2024 gereed is. De planning is nu dat we in het eerste kwartaal van 2023 starten met de bouw.’

Bouwrijp maken

Waar we eind dit jaar wel alvast een start mee maken is het bouwrijp maken van de grond. Dan is Valley (aan de Beethovenstraat) gereed en kunnen we het laatste nieuwe kunstgrasveld van AFC aanleggen. Vervolgens verwijderen we het oude voetbalveld en kunnen we overbodige kabels en leidingen weghalen, zodat de kavel voor de bouw van de school vrijkomt. Langzaam maar zeker ontstaat zo de woonbuurt Ravel.

Geef uw mening