skip to main content
Bomenkap Beethovenstraat voor omleggen kabels en leidingen

De kap vindt plaats op zaterdag 12 maart 2022. Het gaat om vier platanen die helaas niet te herplanten zijn. We kappen nu om het broedseizoen voor te zijn, dat begint op 15 maart. Later planten we 20 tot 25 bomen terug op deze groenstrook. Dat zal op zijn vroegst in 2025 gebeuren. De kapvergunning is afgegeven op 19 januari 2022.

Wortelstructuur

Dat we de bomen niet kunnen herplanten, heeft te maken met hun wortelstructuur. Boomwortels groeien niet dieper dan het grondwater reikt, omdat daar te weinig zuurstof zit. Het grondwaterniveau in dit gebied is dusdanig hoog dat de wortels van de bomen vooral in de breedte zijn gegroeid, maar niet genoeg in de diepte. De kluit is daardoor niet stabiel genoeg om de boom te verplanten. ‘Vergelijk het met een bol deeg voor een appeltaart’, verheldert onze bomenspecialist Annemiek van Loon. ‘Die bol til je makkelijk op. Maar rol je het deeg uit en wil je het vervolgens optillen, dan valt het uit elkaar. Zo werkt dat ook met zo’n kluit.’

11 platanen bij Valley

Eerder hebben we 11 platanen aan de oostkant van de Beethovenstraat wel kunnen herplanten. Ze moesten wijken voor de bouw van Valley, maar werden na de oplevering van het gebouw op hun plek teruggezet. Waarom was dat voor deze bomen, die dicht bij de huidige vier bomen staan, wel mogelijk? Van Loon: ‘De bomen bij Valley stonden op een vrij smalle strook tussen de rijweg en het fietspad. Onder de rijweg groeien geen wortels, omdat die onder verharding geen zuurstof krijgen. Daardoor was de wortelkluit van die bomen vrij compact gebleven. Ook was de bodem beter.’

Bouwrijp maken

De bomen moeten wijken omdat we een deel van de nieuwe woonbuurt Ravel bouwrijp gaan maken. Om grond bouwrijp te maken, halen we alles wat we ondergronds en bovengronds tegenkomen weg. Denk daarbij aan leidingen, funderingen, verhardingen, bomen en wortels. Op die manier kan er zonder obstakels gebouwd worden. Naar verwachting starten we in september 2022 met het bouwrijp maken van het gebied ten oosten van de betreffende bomenstrook. Het gaat specifiek om het gebied tussen de Beethovenstraat en de Antonio Vivaldistraat, aan de noordzijde omsloten door de toekomstige Maurice Ravellaan en aan de zuidzijde door de De Boelegracht. In dit deel van de autoluwe en groene woonbuurt Ravel verrijzen de komende jaren zo’n 1.350 woningen.

Plattegrond woonbuurt Ravel

Mantelbuizen

Op de groenstrook waar de bomen staan, gaan we mantelbuizen aanbrengen. Een mantelbuis is niets meer dan een lege buis die bestemd is voor de doorvoer van kabels en leidingen. Het voordeel van de buizen is dat je er makkelijk nieuwe kabels doorheen kunt trekken, zonder de complete weg open te hoeven breken. Door het betreffende gebied, waar we de komende jaren dus veel woningen gaan bouwen, lopen nu nog kriskras honderden kabels. Door de aanleg van mantelbuizen kunnen we deze kabels en leidingen straks omleggen, waarmee we de grond klaarmaken voor de bouw. Het aanleggen van de mantelbuizen vindt naar verwachting plaats vanaf juni 2022.

Planning

Het daadwerkelijk omleggen van kabels en leidingen door de mantelbuizen gebeurt in het najaar, wanneer we beginnen met het bouwrijp maken van het gebied. We starten daarbij met het westelijk deel van woonbuurt Ravel. We verwachten tot begin februari 2023 nodig te hebben om dit deel bouwrijp op te leveren. Het oostelijk deel gaan we later bouwrijp maken. Hier staat nu nog onder andere de Kindercampus Zuidas, die naar verwachting in 2024 een gloednieuw gebouw krijgt in de buurt Ravel.

Geef uw mening

Hans

Wanneer kunnen fietsers eigenlijk weer gewoon langs de beethovenstraat fietsen zonder over te hoeven steken? The valley is al een tijdje af maar een stuk fietspad ernaast blijft maar afgesloten en in gebruik als werkterrein van the valley. Wannner wordt het aan de fietsers teruggegeven?

Redactie | Amsterdam Zuidas

Beste Hans, bedankt voor je reactie. De verwachting is dat dit gedeelte fietspad bij Valley begin april wordt gemaakt en rond medio april kan worden vrijgegeven.

Elisa Roos

Hopelijk komen er heel veel nieuwe bomen in de nieuwe wijk. Op zuidas is echt te weinig groen. Wat is de verhouding bakstenen tov bomen?

Amsterdammer

Elisa Roos, te weinig groen??? Woehahaha. Misschien moet je je smartphone eens met rust laten en om je heen kijken als je op straat bent. Kijk verder dan je neus lang is.

Redactie | Amsterdam Zuidas

Beste Elisa, bedankt voor je vraag. Op heel veel plekken zijn we de komende tijd nog aan het werk, dus zie je nog niet wat er uiteindelijk geplant gaat worden aan groen en bomen. In deze groenstrook zijn bijvoorbeeld 20-25 bomen geplant. Voor heel Zuidas, en dus ook voor Ravel en Vivaldi, geldt dat er zo veel mogelijk groen en blauw (in de vorm van wateropvang) in de openbare ruimte in de plannen wordt meegenomen. Kijk bijvoorbeeld naar dit ontwerp in Vivaldi waar op termijn een 'groene lus' ontstaat: https://zuidas.nl/blog/2021/07/19/een-nieuwe-openbare-ruimte-in-vivaldi-het-duurt-nog-even-maar-dan-heb-je-ook-wat/. Het inpassen van groen is soms letterlijk passen en meten omdat er met veel factoren rekening gehouden moet worden, zoals met verkeersveiligheid en met de kabels en leidingen die in het gebied liggen.

Rian

Absurd dat groen wordt gekapt in een wijk waar al zo veel beton is, ook dieren leven en duurzaamheid zo belangrijk is. Zijn er geen alternatieven om de kabels anders te leggen?

Marnix

Wie gaat die 4 bomen nou missen zeg godsamme

Inge

Wat gebeurt er met het studentengebouw Ravel en de zich daarin bevindende horeca, met een prettig terras op het zuiden? Hoe lang kan dat daar nog blijven?

Redactie | Amsterdam Zuidas

Beste Inge, bedankt voor je reactie. De Ravel Residence / Student Experience blijft tot medio 2026 volgens de huidige planning. Daarna wordt het gebouw gedemonteerd, zodat het elders hergebruikt kan worden, en wordt de grond bouwrijp gemaakt voor de oostelijke helft van woonbuurt Ravel.