skip to main content
Rapportage Zuidasdok over tweede helft 2021

OV-Terminal

Bouwcombinatie Nieuw-Zuid (Mobilis, Boskalis en Van Gelder) kreeg in de tweede helft van 2021 het contract gegund van de nieuwbouw van station Amsterdam Zuid. Het contract bestaat uit meerdere onderdelen. Ten eerste de afbouw van de extra reizigerstunnel: de Brittenpassage. Deze werkzaamheden zijn al in volle gang en werden eerder uitgevoerd door de bouwcombinatie ZuidPlus. Ten tweede de verplaatsing van de metroperrons. Die liggen nu nog ten oosten van de huidige stationsentree (de Minervapassage), in de nieuwe situatie liggen ze tussen de Brittenpassage en de Minervapassage. Ten derde het verbreden van de Minervapassage en ten vierde het verbreden van de treinperrons. Op 15 april jl heeft Nieuw-Zuid de opdracht gekregen om de eerste twee onderdelen uit te werken en te realiseren. De bouwcombinatie is inmiddels begonnen met de voorbereiding van een 11-daagse werkperiode deze zomer.

Knooppunten

Op 6 december 2021 zijn twee aannemerscombinaties uitgenodigd voor de zogenoemde dialoogfase van de aanbesteding van knooppunt De Nieuwe Meer. Het gaat om TriAX (Besix, Dura Vermeer en Heijmans) en Bouwcombinatie Nieuw-Meer (Boskalis, Volker Wessels Infra, Mobilis en Van Gelder). In de periode van januari tot juni 2022 vindt de dialoog plaats. Beide aannemerscombinaties dienen hun aanbieding eind juli 2022 in. De gunning van dit werk staat eind 2022 gepland.

Tunnel

Voor de ondertunneling van de A10 Zuid wordt momenteel de aanbesteding voorbereid die na de zomer van start zal gaan.

Financiën

In de rapportage is aangegeven dat Zuidasdok voor de voortgang van de verdere stationsvernieuwing, de reconstructie van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel en de bouw van de snelwegtunnel, afhankelijk is van besluitvorming over het aanvullende budget dat nodig is voor de realisatie van Zuidasdok. De bestuurlijke opdrachtgevers zijn daarover in overleg.

Geef uw mening

Roland Postma

Dit is heel netjes opgeschreven, maar we praten hier over een tekort van 1,2 miljard. Gebaseerd op de prijzen van vorig jaar, dus het echte tekort ligt inmiddels rond de 1,5 miljard. Dank u wel: anderhalf miljard euro. Gaat Amsterdam daar echt een flink deel van ophoesten?