skip to main content
Sloop Old School aanstaande

Old School staat in de buurt Kop Zuidas, gelegen tussen de Europaboulevard, de A10, begraafplaats Zorgvlied en de Zuidelijke Wandelweg. Het gebouw staat aan de Gaasterlandstraat en dateert van 1973, toen de Katholieke Nijverheidsschool Gaasterland er zijn intrek in nam. Nadat de school vertrokken was, veranderde in 2013 zowel de functie als de naam: broedplaats Old School.  Erfgoedvereniging Heemschut probeerde Old School in 2018 nog tot gemeentelijk monument verklaard te krijgen. Maar het verzoek werd door de rechter afgewezen, omdat de architectonische waarde naar zijn oordeel niet opwoog tegen het belang van woningbouw op deze plek. Een jaar later kreeg het groene ‘polderdak’ van Old School een nieuw leven in De Pijp, een voorbode van de sloop van het gebouw. En er werd een houten kunstwerk veiliggesteld.

Bomenkap

Nu gaat Old School plaatsmaken voor woningen en een parkje. Daaraan voorafgaand moeten 108 bomen worden gekapt. Dat gebeurt vanaf 10 oktober 2022. De meeste bomen (95) zijn jonge veldesdoorns, die al eerder waren gekapt, maar weer wortel hebben geschoten doordat de sloop van Old School vertraagde. De stamomtrek is gering (10-12 centimeter), maar dat is dik genoeg om een kapvergunning te moeten aanvragen. Die werd in augustus 2022 verleend. De andere 13 bomen staan op of rond de oude fundering van het voormalige Orion College en op het pleintje voor Old School. We gaan de gekapte bomen compenseren.

In rood de bomen die worden gekapt

Vleermuizen

Inmiddels zijn kieren in Old School dichtgemaakt om te voorkomen dat vleermuizen er nieuwe nesten bouwen of gaan overwinteren. Het dak van de nabijgelegen synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente is nu voorzien van vleermuiskasten. Die bieden de vleermuizen een aanlokkelijk alternatief.

Asbest

De volgende stap is asbestsanering, rond eind oktober. We hebben goed in kaart gebracht waar zich in het gebouw asbest bevindt, maar voeren ook nog een laatste onderzoek uit. Daarna kan de echte sloop beginnen. Die neemt naar verwachting een maand of vijf in beslag.

Woningen en een parkje

Op een stuk van de kavel van Old School komen woningen, op een ander deel een parkje dat grenst aan de Kleine Wetering. Op kavel L2 (zie het kaartje hieronder) komen zo’n 300 woningen. Dat duurt nog wel even, omdat eerst de kavel langs de A10 (kavel K, naast Crossover) moet worden bebouwd. Die gaat als geluidsbuffer dienen.

Geef uw mening

Napoleon

De sloop komt er aan en dan wordt er NB voor vleermuizen een nwe lokatie gevonden , te gek voor woorden,laat de gemeente eerst de ratten gaan uitroeien , Ben benieuwd hoe lang het asbest verwijderen gaat duren en misschien vinden de monteurs nog wel meer vreemde huisdieren ! Succes

Peter de jong

Dus het wordt gesloopt , maar wanneer er wat gebouwd gaat worden is nog onbekend , waarom wordt het dan nu gesloopt ? En voor wie zijn de woningen ?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Peter, het gebouw Oldschool verkeert in behoorlijk slechte staat. De installaties in het gebouw zijn op, en moeten constant gerepareerd worden om nog te functioneren. Daarbij lekt ook het dak. Het gebouw is alles behalve duurzaam, het is niet geïsoleerd waardoor de energierekening met de huidige prijzen bij het doorzetten van de verhuur enorm zal worden. Kortom: het gebouw is in deze staat niet meer verhuurbaar. Het plan was aanvankelijk om het gebouw in 2019 te slopen samen met de andere school die hier destijds stond (die is wel gesloopt in 2019). Dat ging niet door vanwege de procedure die gestart is om het gebouw een monumentenstatus te geven. Het gebouw maakt plaats voor de bouw van woningen (kavel L2 ligt voor een deel op deze plek) en de aanleg van een parkje. De woningen in kavel twee worden in principe een mix van sociale huur, midden- en hoger segment.

Floris de Graaf

Op zich helder verhaal wat betreft Kavel K, maar is er ook iets te zeggen over de planning daarvan?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Floris, er is nog geen definitieve planning voor kavel K. Het streven is wel om volgend jaar met de tender te starten. De planning wordt na de gunning van de tender meer duidelijk.

Napoleon

Rutger, je begrijpt toch zeker wel dat voor iedere actie een ambtenaar wordt belast met klussen waar die niets van begrijpt en dan wordt dus alles vertraagd ,met ieder project in Amsterdam hetzelfde ! Maar laten we blij zijn dat het gebouw ter ziele gaat

Rutger

Wat dom dat het na de kap niet bemaaid is gebleven, nu al onkruid met een stamomtrek van 10cm (wat een kleine kerstboom al heeft) en dus weer nieuwe vergunning nodig met opnieuw ambtenarij en onnodige kosten... Zo inefficient.

Ferry Wienneke

In Old School met 02025.nl veel aangename en nuttige Energie ontbijten gehad. Jammer dat het geen monument mocht worden,

M. Koopmans

Kan het groen AUB zoveel mogelijk en zo lang als het kan behouden blijven en dat er niet wordt vooruitgelopen op mogelijke toekomstige werkzaamheden die nog jaren op zich kunnen laten wachten. Ook: kan er aan de inrichting van de Gaasterlandstraat en het Hogelandplein begonnen worden? Er wonen al jaren mensen zonder fietsnietjes, bomen, bankjes en een uitnodigender omgeving ook om de ondernemers te helpen, voor het veiligheidsgevoel en tegen zwerfafval.