skip to main content
Aanleg warmte-koudeopslag Strawinskyhuis

De aanleg van WKO-systemen in Zuidas gaat door. Dit keer is het Strawinskyhuis in de Prinses Irenebuurt aan de beurt. De werkzaamheden starten aanstaande maandag 24 oktober en duren tot uiterlijk donderdag 15 december. We werken overdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur om de geluidhinder te beperken. Ook zetten we verkeersregelaars in om het transportverkeer –buiten spitstijden- te begeleiden.

Aanvoer materiaal en intrillen van beschermingsbuizen

Op maandag 24 oktober en dinsdag 25 oktober wordt een beschermingsbuis en een mobiele kraan naar de bouwplaats in de Prinses Irenestraat vervoerd. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het transport te begeleiden, waarbij één weghelft van de Beethovenstraat kortstondig afgesloten is. Tijdens deze twee dagen kunt u tussen 08.00 uur en 18.00 uur de meeste geluidhinder verwachten als de beschermingsbuis voor de WKO-bron wordt ingetrild. Dit intrillen van de beschermbuis duurt naar verwachting 5 uur.

Boren van de bron

Van woensdag 26 oktober tot en met woensdag 16 november wordt de WKO-bron geboord. Dit gebeurt alleen overdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur. Daarbij wordt een trillingvrije techniek gehanteerd, waardoor de geluidshinder beperkt wordt. Ook is er mogelijk lichte geluidhinder van de pompen en aggregaten die bij het boren worden gebruikt. Het aanvoeren van klein materieel gaat zoveel mogelijk via de al afgesloten Strawinskylaan, naast het talud waarop de bussen en trams stoppen.

Aanvoer van klein materieel via de Strawinskylaan

Afsluitende werkzaamheden

Vanaf donderdag 17 november tot donderdag 15 december wordt de laatste hand gelegd aan het WKO-systeem bij het Strawinskyhuis. De bron wordt schoongespoeld voor gebruik, met ook hier mogelijk lichte geluidhinder. Er is buiten spitstijden sprake van een beperkte aanvoer van materieel over de Prinses Irenestraat.

Geef uw mening