skip to main content
Twee dagen helemaal geen autoverkeer Wielingenstraat

Waternet grijpt de herinrichting van de Wielingenstraat aan om het riool ter plekke te vernieuwen. Een van de leidingen ter hoogte van de Krammerstraat moet aangesloten worden op de bestaande rioolleiding aan de overkant van de weg. De leiding maakt daarmee een bocht onder de weg door en daarvoor moet de tijdelijke rijbaan worden opengebroken. Van vrijdag 4 november 19.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur is het autoverkeer dan ook in beide richtingen gestremd. Fietsers en voetgangers kunnen wel via de Wielingenstraat blijven reizen.

Omleiding via Churchilllaan

Het autoverkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de Churchilllaan. Ook is de inrit naar parkeerterrein P9 van de RAI niet bereikbaar. Om deze hinder zo veel mogelijk te beperken wordt onafgebroken gewerkt. Dat betekent wel een kans op geluidhinder in de avond en in de nacht, uiteraard proberen we die zoveel mogelijk te beperken.

Fietsers op de stoep

Sinds de start van het groot onderhoud aan de Wielingenstraat hebben we meerdere geluiden opgevangen over fietsverkeer over de stoep, die tijdens het werk juist versmald is. Dat kan leiden tot onveilige situaties, zowel voor voetgangers als voor bewoners van de Wielingenstraat die vanuit hun huis de stoep op lopen. Om fietsers aan te moedigen om met de fiets aan de hand verder te lopen, hebben we inmiddels fietssluisjes en borden geplaatst. Helaas lijkt het probleem daarmee nog niet helemaal opgelost en blijven we deels aangewezen op de oplettendheid/medewerking van de fietsers zelf. Overigens zijn er om de hoek in de Haringvlietstraat en de Kramerstraat extra fietsparkeervakken gemaakt, waarmee de verdwenen fietsparkeervakken in de Wielingenstraat worden gecompenseerd.  

Sinds 19 september 2022 werken we aan een veiligere en groenere Wielingenstraat. Een van de twee rijbanen is dan ongeveer een jaar lang afgesloten. Kijk voor meer informatie ook op www.amsterdam.nl/wielingenstraat.

Geef uw mening