skip to main content
Onderzoek naar herontwikkeling kantoorgebouw Meerparc

Het pand biedt goede kansen voor een herontwikkeling naar een gemengde invulling met woningen, kantoren en voorzieningen. Het kantoorgebouw Meerparc staat aan de Amstelveenseweg 638 – 684 in de buurt Verdi. Het biedt momenteel huisvesting aan verschillende zakelijke huurders. Eigenaar First Sponsor heeft de gemeente benaderd om de haalbaarheid van herontwikkeling van het gebouw te onderzoeken. Directe aanleiding hiervoor is een verwachte verschuiving van huurders.

Gemeente positief

De gemeente staat positief tegenover dit initiatief omdat het goed past in de plannen voor deze plek. De Projectnota Verdi, waarin de kaders voor de ontwikkeling van het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en De Nieuwe Meer zijn vastgelegd, is in 2019 door het college van B&W vastgesteld. Hierin is ‘verdichten’ door het toevoegen van woningen en voorzieningen een van de pijlers naast ‘vergroenen’ en ‘verbinden’. Uitgangspunt voor de herontwikkeling van Meerparc is een transformatie van het bestaande kantorengebouw naar een mix van woningen, kantoren en voorzieningen. Het bestaande gebouw zou zo veel mogelijk behouden moeten blijven, maar zal in omvang toenemen. De begane grond moet aantrekkelijker worden en het gebouw moet beter aansluiten op de omgeving.

Haalbaar plan

De komende periode doet First Sponsor onderzoek naar een haalbaar plan binnen deze kaders, en worden meer concrete afspraken met de gemeente gemaakt. Onderdeel van deze vervolgafspraken zal ook zijn hoe de omgeving bij de herontwikkeling wordt betrokken. Naar verwachting is rond de zomer van 2023 meer duidelijkheid over de haalbaarheid van de herontwikkeling.

Geef uw mening

John

Ga er vanuit dat B&W hier ook vluchtelingen gaan onderbrengen en kantoren zijn niet interessant meer ,wellicht toch een Eros centre??

Nico Jansen

Ik heb het pand gebouwd zien worden nu zo'n 25 jaar geleden. Het is ten koste gegaan van de IJssloot en het haventje met loswal aan de Amstelveenseweg en veel kleine bedrijfjes. Het heeft altijd als een brutaal fremdkorper in de omgeving gestaan. Triest dat de omloopsnelheid zo groot is dat het blijkbaar al niet meer functioneert/rendeert. Als het ook nog eens wordt uitgebreid, dit is ophogen, komt dit slechts de projektontwikkelaars ten goede en zal de uitstraling naar de omgeving navenant nog minder fraai worden.

John

Ga er vanuit dat er starters /asiel appartementen in gaan komen ,de gemeente jaagt kantoren weg, Misschien horeca parterre ,maar kans is klein

Maurice

Perhaps the ground floor should be zoned for commercial/horeca (for example a cafe or restaurant). It would make the area more attractive.