skip to main content
Kilometers schermen beperken geluid van A10 Zuid

De A10 Zuid krijgt er in beide rijrichtingen twee rijstroken bij. Ze zijn bedoeld voor verkeer met bestemming Amsterdam. Daarnaast is er de hoofdrijbaan, bestaande uit vier rijstroken en bedoeld voor doorgaand verkeer. Aan deze ingrijpende veranderingen zijn talloze onderzoeken voorafgegaan, die uiteindelijk de basis vormden voor het Tracébesluit Zuidasdok in 2016. Een groot aantal van die onderzoeken ging over de geluidsgevolgen van de vernieuwing van de A10 Zuid. Maar hoe onderzoek je zoiets? Hans de Haan, adviseur Geluid, doet het al jaren. ‘De toekomst bestaat nog niet, dus kunnen we toekomstig geluid ook niet meten. We moeten het hebben van rekenmodellen’, zegt hij. ‘Met die modellen hebben we voor duizenden woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen – zoals scholen en ziekenhuizen – gekeken naar de geluidseffecten. En naar maatregelen om die effecten weg te nemen. Want dat is het doel: het voorkomen van een toename van de geluidsbelasting.’ Geluidsschermen spelen daarbij een cruciale rol, maar niet als enige. ‘Ook het type asfalt maakt uit’, zegt De Haan.

Extra schermen

Naast de geluidsschermen die zijn vastgelegd in het tracébesluit, was in 2016 ook al bekend dat de gemeente Amsterdam op een aantal plekken extra schermen wilde. De Haan: ‘Die staan niet in het tracébesluit, omdat ze wettelijk niet nodig zijn. Amsterdam heeft ze bijbesteld om gebieden waarin stilte mede de kwaliteit bepaalt, extra te beschermen.’ De extra schermen komen onder meer ter hoogte van de sportvelden van AFC, bij het Beatrixpark, het Amstelpark en tennispark Joy.

Update 23 maart 2023: Het geluidsscherm over de Amstel, op de noordelijke rijbaan tussen het spoor en de weg wordt geen groen scherm, maar een geluidsabsorberend scherm. De kleur in de kaart is daarom aangepast van groen naar bruin.

Normen en randvoorwaarden

Voor het effect van een geluidscherm zijn de hoogte en lengte belangrijk. ‘De kunst is een optimale combinatie te vinden, binnen de geldende normen én binnen de financiële randvoorwaarden’, zegt De Haan. ‘We weten dat een scherm verhogen van 2 naar 3 meter in verhouding meer geluidreductie oplevert dan een 5 meter hoog scherm verhogen naar 6 meter. We gebruiken tientallen variabelen om door te rekenen wat verhoudingsgewijs de meeste geluidsreductie oplevert. Het is een kwestie van telkens veel kleine ontwerpen maken en dan kijken wat het beste werkt.’

Dicht bij de bron

De A10 Zuid krijgt niet alleen geluidschermen in de zijbermen langs de nieuwe rijstroken voor bestemmingsverkeer, maar ook tussen de hoofdrijbaan en de parallelrijbaan. Hoe dichter een scherm op de bron staat, hoe effectiever het geluid tegenhoudt. Er komen schermen die geluid absorberen. Ze zijn gemaakt van materialen als houtvezelbetonplaten. Daar kan bijvoorbeeld groen tegenop klimmen. Deze geluid absorberende schermen komen er niet ter hoogte van onderdoorgangen. Daar moeten vanuit sociale veiligheid transparante schermen komen, om daglicht door te laten.

Wijziging tracébesluit

Tussen 30 november 2022 en 10 januari 2023 lag een wijziging van het tracébesluit uit 2016 ter inzage. De wijzigingen gaan onder meer over extra vluchtstroken en aanpassingen in het ontwerp bij de tunnelmonden van de zuidelijke hoofd- en parallelrijbaan. ‘We hebben veel nieuw onderzoek gedaan naar de akoestische effecten, om te voorkomen dat deze verslechteren door de wijzigingen. De herberekeningen lieten zien dat we op zes locaties aanvullende maatregelen moeten nemen: bij de zuidelijke tunnelmonden en op twee plekken tussen de Rozenoordbrug en de S109.’ De oplossing is niet het plaatsen van hogere geluidsschermen, maar het aanbrengen van een nog stiller type asfalt namelijk ‘dubbellaags zoab fijn’. Die absorbeert het geluid nog beter dan dubbellaags zoab, dat voor alle andere delen van de A10 Zuid wordt gebruikt.

Geef uw mening

J.Homan

Goed om te lezen dat een gedeelte van de geluidschermen geschikt is om groen tegen op te laten groeien. Dit kom het beeld en de uitstraling van de Zuidas ten goede. Jammer dat de ontwikkelingen nog niet zo zijn dat er ook geluidschermen met ingebouwde zonnepanelen mogelijk zijn want dat zou helemaal perfect zijn geweest !

Robert

Langs de A10 zijn al meerdere geluidsschermen. Goed te zien met alle graffiti erop.. Worden deze vervangen door hogere of andere? Wat zijn de plannen met de vervanging van de 14.400 bomen die zijn gekap voor de aanleg van de ZuidAsDok?

Saskia Blaas I Zuidasdok

Dag Robbert, indien nodig zullen die vervangen worden. De kaart laat het eindbeeld zien, dus na realisatie van de wegverbreding en de snelwegtunnel. Dat gaat natuurlijk nog wel even duren. Het aantal dat je noemt is het totaal aantal bomen dat verwijderd moet worden, gelukkig staat daarvan nog een groot deel. Denk dat het een goed idee van je is om een artikel te maken over hoe we die bomen gaan vervangen. Gaan we doen.

John

Maar je weet inmiddels toch wel dat dit college geen groen in de stad wil , dat is lelijk en onderhoud kost geld en dat spenderen zij aan onzin zaken zoals een muziek tent in Slotervaart en een kietel tent in Buitenveldert !

Amsterdammer

Hoe oud ben je?

Martin Hendriks

Er stonden eerst veel, veel meer bomen langs de A10Zuid, nu die weg zijn, meer geluidsoverlast in Buitenveldert-Oost. Gezien alle vertragingen in de werkzaamheden van het ZuidAsDok hadden de bomen (en struiken) nog vele jaren kunnen blijven staan. Wanneer worden de geluidsschermen geplaats, liever vandaag dan morgen!

Saskia Blaas I Zuidasdok

Dag Martin, je hebt gelijk, met de kennis van nu zijn die bomen te vroeg gekapt. Toen we dat besloten was die vertraging nog geen feit. Dingen zijn anders gelopen dan we toen dachten. Inmiddels weten we dat Zuidasdok doorgaat, in zijn volle omvang. Afgelopen december hebben we de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer gegund en de eerste voorbereidingen van de uitvoering zijn begonnen. En komende zomer starten we met de aanbesteding van de bouw van de snelwegtunnels.