skip to main content
Sporthallen Zuid blijven op hun plek, geen woningbouw

Update 4 juli 2023

De voorgenomen informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van het gebied Verdi is uitgesteld tot het najaar 2023. We hebben wat meer tijd nodig om de bijeenkomst voor u zo nuttig en informatief mogelijk te maken. We houden u uiteraard op de hoogte.

Op 11 mei presenteerde wethouder Financiën Hester van Buren de Voorjaarsnota 2023. Daarin staan de plannen van het College van B&W voor Amsterdam in de nabije toekomst. Zo worden de Sporthallen Zuid op de huidige plek vernieuwd en uitgebreid in plaats van de voorgenomen verhuizing naar een nieuw, gestapeld gebouw op een strook langs de A10. Hierdoor komt er in dit deel van Verdi – het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en de Nieuwe Meer – geen ruimte vrij voor de bouw van 550 woningen.

Ontwikkelingen gebied Verdi

De afgelopen jaren konden bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden in meerdere informatiebijeenkomsten meedenken over de plannen, met daarin onder andere ruimte voor zo’n 1.000 woningen. Zo kondigden we eind 2020 de herontwikkeling van het monumentale Tripolis-complex tot een bruisende stadscampus aan, een transformatie die momenteel in uitvoering is. Begin 2021 informeerden wij u over een nieuw te bouwen woonbuurt in Zuidas met zo’n 550 woningen, vlak bij Tripolis-Park en op de plek waar nu de Sporthallen Zuid staan. Met de verhuizing van het sportcomplex naar een gestapeld gebouw op een strook langs de A10 zou de daarvoor noodzakelijke ruimte vrijkomen. Door het recente besluit van het College om de Sporthallen Zuid op de huidige plek te vernieuwen, moeten de plannen voor dit gebied worden herzien.

Inpassen

We gaan nu onderzoeken hoe de vernieuwing en uitbreiding van de Sporthallen Zuid zo goed mogelijk in het gebied kan worden ingepast. Ook brengen we de gevolgen daarvan in kaart voor de ontwikkeling van gebied Verdi in zijn geheel. We blijven u hierover informeren, onder andere tijdens een voorgenomen informatiebijeenkomst rond de zomer 2023.

Geef uw mening

j.p.jongkind

Wat een geweldig besluit, en beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Gezonde verstand heeft hier gewonnen want het is nog steeds een van de mooiste sporthallen van Nederland in een de z.g. sport As en houd de verbinding met Olympisch Stadion zoals het hoort en bestemt was. En gelukkig geen woningen naast een spoorlijntje. Zie als voorbeeld de diverse ongelukken op de Beneluxtrambaan in Buitenverdert. En nog een voordeel de volkstuinen kunnen blijven. Kortom win win resultaat.

Henk Pieters

Wat een kortzichtigheid om hier nu een streep door te zetten...! Dit was juist de perfecte manier om dit rommelige gebied te verfraaien en een woongebied beschikbaar te maken waar ongetwijfeld flinke interesse in zal zijn. Daarnaast zou het vrijspelen van al deze grond waarschijnlijk meer dan voldoende financiële middelen genereren waarmee je de sporthallen kunt herbouwen. Wie heeft dus in al zijn/haar wijsheid besloten om van richting te veranderen? Stel dat er momenteel teveel onzekerheid bestaat door de huidige marktsituatie, stel dan gewoon de oorspronkelijke plannen met een paar jaar uit en voorkom dat je nu geld gaat steken in de renovatie van de huidige sporthallen....

PLATO

mensen , het is toch wel bekend dat dit College van B&W volledig onbetrouwbaar is en geen idee wat er leeft in Amsterdam , geven geld uit nutteloze zaken zoals en theater aan de SLOTERPLAS , daar zal geen regio bewoner ooit heen gaan ,laat staan artiest !!

J.Homan

Ja, als je bij voorbaat als Gemeente conform rigide beleid eist dat bij elk nieuw woningbouw project op de Zuidas de verdeling 40% soc huur, 40% middenhuur , 20 % sector is dan weet je dat in de huidige tijd bij voorbaat dat de grondexploitatie inclusief verplaatsing van de Sporthallen Zuid bij de gigantisch gestegen bouwkosten en rente niet rond is te krijgen zonder een groot miljoenen tekort.College had om het toch door te kunnen laten gaan ook ditmaal kunnen kiezen voor bijv. 70% vrije sector en 20% middenhuur en 10% sociale huur. Dit scheelt, ervan uitgaande dat soc. huur €15.000 grondopbrengsten per woning genegeerd ( erfpact door woningbouw 50 jaar afgekocht) en vrije sector gemiddeld €150.000( erfpacht eeuwig afgekocht), al zo’n €135. 000 aan extra inkomsten per te bouwen woning aan extra grondopbrengsten die dus de grondexploitatie inclusief verplaatsing Sporthallen Zuid een stuk haalbaarder zou hebben gemaakt.. Blijkbaar vindt het College vasthouden aan het 40-40-20 principe belangrijker en is het project nu dus vanwege niet financieel haalbaar gecanceld. En wees ook eerlijk , 75% van de Amsterdammers komt meestal in opstand indien zou zijn vernomen dat het wel doorgaat maar dat er vrijwel geen sociale huur zou komen. Dus dan maar de situatie zo laten als het is : principes kosten nu eenmaal geld en kan er dus voor zorgen dat nuttige dingen niet doorgaan !

Max

Wat een bizarre keuze van het college. Waarom?

Aron

En daarmee zit dit deel van de stad weer 40 jaar op slot. Dat de investeringen die gedaan moeten worden om de woningbouw mogelijk te maken wegbezuinigd worden lijkt schappelijk. Alleen is de annulering van het gestapelde sportcentrum ongelooflijk jammer. Natuurlijk voor de kwaliteitsimpuls aan de sport zelf, maar ook voor de stad omdat het veel efficienter zou zijn qua ruimtegebruik en je nu niet de 'muur' krijgt langs de snelweg waardoor je amper wat kan realiseren, ook in de toekomst als er meer geld is. Dan blijft dat 'vernieuwde sportcomplex' ook in de weg liggen.

Ina 't Jong

Misschien zijn de sporthallen in de nabije toekomst wel nodig voor asielzoekers? Of denk ik nou verkeerd.....