skip to main content
Rising construction costs put paid to Conservatorium

Dat heeft het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), waaronder het conservatorium valt, op 6 april 2022 laten weten. De huidige prijzen, gecombineerd met de grote onzekerheid over verdere prijsstijgingen maken het voor de AHK onverantwoord om met het project door te gaan.

Veel voorbereid

Het was de bedoeling dat het Conservatorium van Amsterdam zich zou vestigen in de gebouwen Kapel & Convict, een gemeentemonument in het Beatrixpark. Eerder informeerden wij u dat op de locatie een onderwijsvoorziening zou komen, gecombineerd met een podium en horeca. Dit omdat het conservatoriumgebouw aan de Oosterdokskade uit zijn voegen barst en er dus dringend behoefte is aan extra ruimte. De eerste stappen daartoe werden gezet in 2019, toen de AHK en de gemeente Amsterdam een afsprakenbrief ondertekenden. Die werd een klein jaar later bezegeld met een overeenkomst, nadat een haalbaarheidsonderzoek begin 2020 positief bleek uit te pakken. Vervolgens gingen beide partijen door met het ontwikkelen van plannen. In april 2021 konden we een definitief ontwerp presenteren. Eveneens in 2021 begonnen de voorbereidende werkzaamheden.

Een bouwweg was al in de maak

Andere invulling

In korte tijd is de wereld echter aanzienlijk veranderd. De gemeentelijke Zuidas-organisatie en AKH hebben samen naarstig gezocht naar mogelijkheden om het project toch gerealiseerd te krijgen, maar zonder succes. Zuidas gaat zich de komende periode beraden op een andere invulling voor Kapel & Convict en ook op eventuele mogelijkheden voor een tijdelijke invulling. Verder bekijken we of en wanneer we de fundering voor de bouwweg (de ‘zandzakken’) verwijderen. Ondertussen blijven de gebouwen in beheer bij beheerder Zwerfkei, om leegstand te voorkomen.

Give your opinion