skip to main content
Werkgebied Zuidasdok is klaar voor de bouwers

Kabels en leidingen verleggen, werkterreinen organiseren voor het stallen van werkvoertuigen en materieel, het verplaatsen van de stroomvoorziening van de metro, de sloop van de Atrium-garage, het verplaatsen van waardevolle bomen en zo nog veel meer. Projectorganisatie Zuidasdok heeft de afgelopen vijf jaar met ruim vijftig professionals gewerkt aan het ‘functievrij’ maken van het werkgebied. Dankzij deze voorbereiding kan aannemerscombinatie Zuidplus een vliegende start maken met de daadwerkelijke realisatie van Zuidasdok, de verbreding en ondertunneling van de A10 Zuid en de verbouwing van station Amsterdam Zuid.

Slim samenwerken

Project Zuidasdok wordt gerealiseerd midden in een compacte, hoog stedelijke omgeving die nog volop in ontwikkeling is. Dat maakte het functie vrijmaken van het werkgebied extra gecompliceerd. Het betekende ook dat er veel tijd en geld te winnen viel door slim samenwerken met de ontwikkelaars van dit gebied: gemeente Amsterdam. De grote truc bij die samenwerking was en is ervoor te zorgen dat de belangen van beide organisaties zo veel mogelijk samenvallen. Zuidasdok-directeur Hans Versteegen: ‘Wij moesten en moeten een heleboel obstakels verplaatsen naar een nieuwe plek in Zuidas. Dat lukt alleen wanneer we daar beiden geen nadeel van ondervinden. Of beter nog: wanneer we er allebei voordeel bij hebben, ook financieel.’

Meeliften met Zuidas-projecten

Dat is precies wat er is gebeurd. Toen het team van Zuidasdok aan de slag ging, was Amsterdam Zuidas bijvoorbeeld net bezig met de sloop van het St. Nicolaaslyceum in het Beatrixpark. ‘Amsterdam ging slopen en het park opnieuw ontwerpen. Dus wij trokken aan de bel: “Als jullie daar toch aan de slag gaan, kunnen jullie dan de verlegging van kabels en leidingen meteen meenemen? En trouwens: wij moeten ook waterberging realiseren, dus kunnen jullie in je plannen voor het park ruimte creëren voor water?” Door zoveel mogelijk mee te liften met andere projecten in Zuidas, konden we veel hinder voorkomen en veel geld besparen.’

Eerder een fietsparkeergarage

Zuidasdok kon zo bij meer dan twintig projecten meeliften. Had Amsterdam plannen om een weg open te gooien vanwege groot onderhoud, dan greep het team van Zuidasdok de kans om de noodzakelijke verlegging van de hoofddrinkwaterleiding meteen mee te nemen. En natuurlijk vormde het enorme aantal fietsen rondom station Amsterdam Zuid een probleem: ook daarvoor moest een plek worden gevonden voordat Zuidasdok van start zou gaan. ‘Er was al een plan voor een ondergrondse fietsparkeergarage’, zegt Anja Wanningen, manager functievrijmaken Zuidasdok. ‘Om de op te heffen fietsplekken te compenseren, is de realisatie van een garage onder het Mahlerplein naar voren gehaald, waardoor die nu al in gebruik is. Tijdens de bouw bedacht ABN AMRO, dat zijn hoofdkantoor aan het plein heeft, dat dit het goede moment was om meteen het circulaire paviljoen Circl te realiseren. Ook dat is klaar. Al met al heeft het Mahlerplein, mede dankzij het komende Zuidasdok-project, een flinke kwaliteitsimpuls gekregen.’

Toch nog een aardige kluif

Hebben Amsterdam en de projectorganisatie Zuidasdok de aannemer niet te veel werk uit handen genomen? ‘Zo is het nu ook weer niet’, zegt Wanningen. ‘We hebben heel veel voorwerk verricht, maar er moet ook nog veel gebeuren. Alle aanpassingen die nodig zijn voor de nieuwe openbaar vervoerterminal bijvoorbeeld, kunnen beter binnen het project zelf plaatsvinden, wanneer de aannemer tot in detail heeft uitgewerkt wat er gaat komen. Die krijgt daar dus nog een aardige kluif aan.’

Geef uw mening