Zuidasdok

Extra investeringen in station Amsterdam Zuid

Zuidasdok is van plan aanpassingen te doen in het ontwerp van het nieuwe station Amsterdam Zuid. Deze aanpassingen leveren in en om het station verbeteringen op voor de reiziger en eveneens wordt hiermee geanticipeerd op een mogelijke uitbreiding van het aantal sporen.

Forse toename treinreizigers

Aanleiding is recent onderzoek van ProRail, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar de toekomstige capaciteit van diverse stations in Amsterdam en Schiphol. Hieruit komt naar voren dat de forse groei van het aantal treinreizigers in de Amsterdamse regio zal leiden tot knelpunten op station Amsterdam Centraal en de andere Amsterdamse treinstations.

Verbeteringen voor de reiziger

Een mogelijke oplossing hiervoor is de realisatie van twee extra sporen bij station Amsterdam Zuid. Hiervoor is al ruimte gereserveerd aan de zuidzijde van het station, bij de Arnold Schönberglaan.

Of en wanneer de daadwerkelijke realisatie van een vijfde en zesde spoor plaatsvindt is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming. Maar voordat de bouw van Zuidasdok start houden we hiermee al rekening door de fundering te verzwaren. Dit om te voorkomen dat het station later weer op de schop moet, met alle gevolgen voor de kosten en hinder voor de omgeving. De aanpassing gaat hand in hand met verbeteringen voor de reizigers. Zo wordt nu ook de zuidelijke plint van het station voorzien van winkels. Hierdoor heeft het station straks commerciële voorzieningen aan alle zijden. Ook wordt de fietsenstalling aan de zuidzijde van het station, die in het huidige plan in de openlucht staat, inpandig gemaakt en uitgebreid. Dit betekent dat alle drie de fietsenstallingen zich straks binnenin het station bevinden.

Planning en kosten

De kosten die gemoeid zijn met de aanpassingen van het project komen deels uit de extra opbrengsten van de commerciële voorzieningen en deels uit vrijgekomen projectbudget. Zo worden de geplande keersporen in Diemen uit de opdracht van Zuidasdok gehaald en wordt het bedrag dat hierdoor vrij komt ingezet. Tevens doet Vervoerregio Amsterdam een extra bijdrage voor de fietsenstalling. De wijzigingen in het station leiden niet tot een aanpassing van de eindoplevering Zuidasdok, dit blijft 2028. In november en december nemen de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Amsterdamse gemeenteraad en het dagelijks bestuur van Vervoerregio Amsterdam een definitief besluit over de extra investering.

Reacties

Vond u dit artikel nuttig?

100%Nuttig
5 van de 5 mensen vonden dit nuttig.

Geef uw mening

Hou me op de hoogte van reacties op dit artikel

'
30 november 2017 | 18:09

Willem de Horde

Wijzigingen aan het spoor zijn (altijd) voor rekening van de Rijksoverheid. Hopelijk betaalt de Gemeente Amsterdam hier niet aan. Er is overigens ooit een zgn. ‘CAP’ afgesproken. Denk hierbij ook aan het N/Z-lijn-debacle. Dus NJET.

Schrijf een reactie
+1