Bouwen Zuidasdok

Werkgebied Zuidasdok is klaar voor de bouwers

Al in 2012 begon projectorganisatie Zuidasdok met het obstakel vrij maken van het werkgebied van Zuidasdok. De hele operatie kostte zo’n 130 miljoen euro, maar door slim samenwerken met andere projecten is er veel geld bespaard en overlast beperkt.

Kabels en leidingen verleggen, waardevolle bomen verplanten, een garage slopen, tijdelijke taxistandplaatsen en bushaltes aanleggen, waterwerken maken voor de opvang van oppervlaktewater, enzovoorts, enzovoorts. Projectorganisatie Zuidasdok heeft de afgelopen vijf jaar het werkgebied klaargemaakt voor de komst van de bouwers. Dankzij deze voorbereiding kan aannemer Zuidplus in een vliegende start maken met de daadwerkelijke realisatie van Zuidasdok, de verbreding en ondertunneling van de A10 Zuid en de verbouwing van station Amsterdam Zuid. Een megaproject dat volgens de planning in 2028 wordt opgeleverd.

Slim plannen

De werkzaamheden voor Zuidasdok worden grotendeels uitgevoerd in het hart van Zuidas, een compacte, hoogstedelijke omgeving die nog volop in ontwikkeling is. Dat maakte het voorbereiden van het werkgebied extra gecompliceerd. Het betekende ook dat er veel tijd en geld te winnen viel door slim samen te werken met andere ontwikkelaars in Zuidas. De grote truc bij die samenwerking was en is ervoor te zorgen dat de verschillende belangen zo veel mogelijk samenvallen. Zuidasdok-directeur Hans Versteegen: ‘Wij moesten en moeten een heleboel obstakels, zoals kabels en bijvoorbeeld een stroomstation, verplaatsen vanuit het projectgebied naar een nieuwe plek in Zuidas. Dat lukt alleen wanneer geen van de partijen daar nadeel van ondervindt. Of beter nog: wanneer iedereen daar voordeel bij heeft.’

Meeliften met Zuidas-projecten

Dat is precies wat er is gebeurd. Toen het team van Zuidasdok aan de slag ging, waren de huizen- en kantorenbouwers van Amsterdam Zuidas bijvoorbeeld net bezig met de sloop van het St. Nicolaaslyceum in het Beatrixpark. ‘Zij gingen slopen en het park opnieuw ontwerpen. Dus wij trokken aan de bel: “Als jullie daar toch aan de slag gaan, kunnen jullie dan de verlegging van kabels en leidingen meteen meenemen? En trouwens: wij moeten ook een waterberging realiseren, dus kunnen jullie in je plannen voor het park ook ruimte creëren voor water?” Door zoveel mogelijk mee te liften met andere projecten in Zuidas, konden we veel geld besparen en veel onnodige hinder voor de omgeving voorkomen.’

 

Foto bij Werkgebied Zuidasdok is klaar voor de bouwers
Fietsengarage Gustav Mahlerplein

Eerder een fietsparkeergarage

Zuidasdok kon zo bij meer dan twintig projecten aanhaken. Had Amsterdam plannen om een weg open te gooien vanwege groot onderhoud, dan greep het team van Zuidasdok de kans om de noodzakelijke verlegging van de hoofddrinkwaterleiding meteen mee te nemen. En natuurlijk vormde het enorme aantal fietsen rondom station Amsterdam Zuid een probleem: ook daarvoor moest een plek worden gevonden voordat Zuidasdok van start zou gaan. ‘Er was al een plan voor een ondergrondse fietsparkeergarage’, zegt Anja Wanningen, manager functievrijmaken Zuidasdok. ‘Om de op te heffen fietsplekken te compenseren, is de realisatie van een garage onder het Mahlerplein naar voren gehaald, waardoor die nu al in gebruik is. Tijdens de bouw bedacht ABN AMRO, dat zijn hoofdkantoor aan het plein heeft, dat dit het goede moment was om meteen het circulaire paviljoen Circl te realiseren. Ook dat is klaar. Al met al heeft het Mahlerplein, mede dankzij het komende Zuidasdok-project, een flinke kwaliteitsimpuls gekregen.’

Toch nog een aardige kluif

Is met al deze voorbereidingen de aannemer van Zuidasdok niet te veel werk uit handen genomen? ‘Zo is het nu ook weer niet’, zegt Wanningen. ‘We hebben heel veel voorwerk verricht, maar er moet ook nog veel gebeuren. Alle aanpassingen die nodig zijn voor de nieuwe openbaar vervoerterminal bijvoorbeeld, het nieuwe station zeg maar, kunnen beter binnen het project zelf plaatsvinden wanneer tot in detail wordt uitgewerkt wat er gaat komen. Aannemer Zuidplus heeft daar nog een aardige kluif aan.’

Reacties

Vond u dit artikel nuttig?

100%Nuttig
2 van de 2 mensen vonden dit nuttig.

Geef uw mening

Hou me op de hoogte van reacties op dit artikel