skip to main content
Druk bezochte bijeenkomsten over Kenniskwartier en Zuidasdok

Vragen en zorgen

Na afloop van de presentaties was een informatiemarkt waar bezoekers alle gelegenheid kregen om in gesprek te gaan met medewerkers van de gemeente en van Zuidasdok. In de bijlage hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen, geuite zorgen en adviezen van de bezoekers die bij bijeenkomst waren. We hebben ze aangevuld met antwoorden en opmerkingen.

Kenniskwartier Zuidas

Het Kenniskwartier Zuidas (begrensd door de Amstelveensweg, de A10, de Parnassusweg/Buitenveldertselaan en de A.J. Ernststraat) onderscheidt zich van andere delen van Zuidas door de dominante aanwezigheid van wetenschap en kennisinstellingen. De VU en het Amsterdam UMC zijn hiervan de belangrijkste voorbeelden. Samen met de kennisinstellingen ontwikkelen we ambitieuze plannen voor Kenniskwartier Zuidas.

Het rode kader links is het Kenniskwartier, de rechthoek boven is het werkterrein voor Zuidasdok

‘Noordstrook’

De komende jaren gaan er veel ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied tussen de A10 en de Gustav Mahlerlaan, de zogenaamde ‘Noordstrook’. Om de Noordstrook te kunnen transformeren tot een stukje stad is een bestemmingsplan opgesteld. De kennisgeving van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook is gepubliceerd in de Staatscourant van 19 juli jl.

In deze publicatie is ook de vindplaats van het ontwerpbestemmingsplan opgenomen, evenals de informatie over de mogelijkheid van het indienen van een zienswijze. In de Noordstrook wordt een gemengd programma met woningen, kantoren en voorzieningen mogelijk gemaakt van maximaal 201.500 m2. Maximaal 127.250 m2 daarvan is bestemd voor woningen.

De ‘Diagonaal’

De aanwezigen kregen ook een eerste indruk van de Diagonaal, een voetgangersstraat waar fietsers te gast zijn, dwars door het gebied tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan. De voorgenomen verplaatsing van SC Buitenveldert en over de verdere ontwikkelingen van VU en Amsterdam UMC werden toegelicht en ook kwamen de huidige werkzaamheden aan de De Boelenlaan aan bod. Sinds maandag 23 juli is de De Boelelaan ter hoogte van het Nieuwe Universiteitsgebouw van de VU afgesloten voor autoverkeer (alleen in oostelijke richting). Dit duurt tot 3 september.

Voorbereidingen bouw Brittenpassage

Voorbereidingen voor bouw Brittenpassage

De presentatie van Zuidasdok spitste zich toe op het werkterrein aan de Arnold Schönberglaan dat momenteel wordt ingericht. Vanaf hier wordt gebouwd aan de Brittenpassage: de tweede stationsdoorgang van station Amsterdam Zuid. De 15 meter brede Brittenpassage geeft toegang tot zowel trein als metro, bewaakte fietsenstallingen, winkels en overige stationsvoorzieningen. Nadat de Brittenpassage is afgerond wordt het werkterrein gebruikt voor de bouw van de zuidelijke autotunnel. Het terrein blijft naar verwachting tot 2024 in gebruik. Meer over de werkzaamheden en de impact van deze werkzaamheden leest u in het artikel Bouwterrein aan Arnold Schönberglaan voor Zuidasdok.

Geef uw mening