skip to main content
Twee weken geen autoverkeer in Prinses Irenestraat

Nuon heeft de straat nodig om werkzaamheden uit te voeren aan de warmteleiding. Inmiddels zijn ook de werkzaamheden gaande bij het nieuwe gebouw van de Goede Doelen Loterij, waar wordt gewerkt aan een groenere inrichting.

Meer werkzaamheden in 2019

Als Nuon klaar is eind september, betekent dit niet het einde van de werkzaamheden in de Prinses Irenestraat. De straat krijgt een compleet nieuwe inrichting. Zo komt er een 7 meter brede groene zoom in de straat, tussen de Parnassusweg en de Beethovenstraat. Dit werk gaat in het eerste kwartaal van 2019 van start. Tegen die tijd informeren we u uitgebreider over de gevolgen.

Bekijk hieronder de omleidingroutes

Geef uw mening