skip to main content
Meer tijd nodig voor Zuidasdok

Eenzelfde brief is vanochtend verstuurd naar de Tweede Kamer, gemeenteraad, Raad van de Vervoerregio en Provinciale Staten. In die brief schrijven hun bestuurders dat de vertraging verder zal oplopen omdat meer tijd en informatie nodig is om een weloverwogen besluit te nemen over Zuidasdok. In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt meer duidelijkheid verwacht. Hiervoor zullen enerzijds gesprekken met bouwcombinatie ZuidPlus gevoerd worden en anderzijds een verkenning naar nut en noodzaak van de opgaven en mogelijke optimalisaties en versoberingen.

Station

Overigens vinden de geplande werkzaamheden aan station Amsterdam Zuid dit jaar wel plaats. Deze zomer wordt de verbrede uitgang naar het Mahlerplein in gebruik genomen en eind dit jaar wordt het dek in geschoven van de toekomstige Brittenpassage. De gezamenlijke opdrachtgevers spreken in de brief de wens uit om zo snel mogelijk de capaciteit van station Amsterdam Zuid te verbeteren.

Geef uw mening

Frederijk

Pak door! Mooi moment om plan voor een tunnel voor A10 a la Gaaspertunnel, vanaf onder de Amstel t/ m onder de Schinkel aan te leggen, geeft meer ruimte voor ontwikkelingen richting Schiphol. Zeker geen achterhaalde snelweg op palen door een stedelijke omgeving met groene omgeving.

JOYze hoogland

Graag tot die tijd maximale snelheid op de ringweg verlagen tot 80 km per uur, ZO dat we betere lucht in ademen

M van Balveren

De techniek staat niet meer voorop. Er zit een leger aan procesmensen daar. Men vergeet gemakshalve dat je met zulke mensen geen tunnel bouwt. Ze kunnen er beter voor zorgen dat 80 procent van Zuidplus bezig is met het constructief ontwerp van de tunnel en ovt. Nu is daar 80 procent van alle mensen met het proces bezig. Dat werkt niet en dat resulteert in een slecht ontwerp dat is afgekeurd door de Opdrachtgever. Maar blijf het lekker ontkennen zou ik zeggen.

j.p.jongkind

Een bekende Prof heeft al aantal keren geroepen ,,het kan anders, goedkoper en dus ook beter maar voor al ook sneller. Jammer dat er niet naar deze man geluisterd is

Kim | Amsterdam Zuidas

@J.p.jongkind, Naast de gesprekken die onder leiding van professor Hertogh worden voorgezet, krijgt een gezaghebbende derde de opdracht voor een verkenning. Voor verschillende scenario’s zullen risico’s en consequenties voor planning, financiën en overlast voor de omgeving in beeld gebracht worden. Op basis van een zo goed mogelijk overzicht kunnen zij een besluit nemen.