skip to main content
Twee aannemers aan de slag voor AFC

De aannemers vieren samen met AFC op 4 oktober 2019 de start van de nieuwbouw van sportcomplex Goed Genoeg. Maar de afgelopen weken gingen al volop palen de grond in en werd er gegraven en gestort. Het veelbesproken terrein is niet alleen voor ontwerpers een uitdagende plek, maar ook voor de aannemers. Zomerdijk en zijn collega’s van HSB Bouw zijn verantwoordelijk voor het clubhuis en de tribunes rond het nieuwe hoofdveld. Zijn bedrijf kreeg in juni 2019 de opdracht tot de bouw en wilde het liefst tot november de bouwvoorbereiding doen. Maar dat kon niet: funderingspalen moesten namelijk zo snel mogelijk de grond in, want anders kon de andere aannemer, Sallandse United, nog niet beginnen met zijn werk. Dat maakte de voorbereidingstijd dus korter.

Sportpark Goed Genoeg is nu een werkterrein

Niet in de spits

Naast het tempo waarin het clubhuis moet worden gerealiseerd, zijn er nog wel meer uitdagingen voor het bouwen aan sportpark Goed Genoeg, de thuisbasis van AFC. Het is moeilijk bereikbaar, er wordt in de buurt nog veel meer gebouwd en vrachtverkeer kan er op drukke tijden niet komen. Zomerdijk: ‘Tussen 8 en 9 ’s ochtends en 17 en 18 ’s middags mogen we hier niet rijden. Het komt wel eens voor dat een heier verwacht tegen vijven klaar te zijn en daarna met machine en al naar huis wil. Die moet dus wachten tot na de spits.’

Goed plannen

Ook Sallandse United, verantwoordelijk voor de velden en alle logistiek daaromheen, heeft er geregeld mee te maken. De nadruk ligt voor hen momenteel op de aanleg van het nieuwe hoofdveld van AFC. Daarna leveren ze stapsgewijs ook de andere velden op. ‘Alles draait om goed plannen’, zegt projectleider Arjan Emaus. ‘Wij hebben in deze fase nog Spoorslag (een aanvoerroute parallel aan de A10, red). Omdat de bouw van het Zuidasdok is vertraagd, blijft die langer toegankelijk. Maar tegen de tijd dat we met de velden 3 en 4 aan de slag gaan, denken we dat Zuidasdok die ruimte nodig heeft en moeten we via de Beethovenstraat, waarover ook het bouwverkeer voor Valley rijdt. Dus moeten we afspraken maken met Bouwcombinatie Valley om het wegennet niet te veel te belasten.’

Werkafspraken

Afspraken maken moeten de twee aannemers op sportpark Goed Genoeg ook met elkaar. De een bouwt het clubhuis, de ander legt de velden aan, maar uiteraard hebben ze veel met elkaar te maken. Emaus: ‘We hebben natuurlijk allebei ruimte nodig en om ons werk goed te doen en op tijd op te leveren. Daarom gaan alle transportbewegingen in overleg. We hebben nauw contact met de collega’s van HSB Bouw.’ In hun onderlinge overleg zorgen Sallandse United en HSB Bouw dat de bouw ook voor de spelers en toeschouwers van AFC zo overzichtelijk en veilig mogelijk verloopt. ‘We hebben afspraken voor de verschillende fases, met looproutes en veiligheidsroutes’, zegt Zomerdijk. Daarnaast is er één keer per maand een bouwlogistiek overleg met alle aannemers die werken in Zuidas. Emaus: ‘Dat moet ervoor zorgen dat de omgeving niet te veel wordt belast. Het kan niet zo zijn dat verschillende projecten tegelijkertijd grote transporten uitvoeren, want dan ga je in een file door de buurt.’

Optimistisch

Zowel Emaus als Zomerdijk genieten van bouwen hartje Zuidas. Dat neemt niet weg dat bezoekers van AFC de komende tijd wel tegen graafmachines en zandhopen aankijken. Maar de beide aannemers zijn optimistisch. ‘Het nieuwe clubhuis moet er gewoon in juli 2020 staan. En AFC heeft te allen tijde vijf velden beschikbaar om op te spelen. De oude velden worden stapsgewijs afgebroken, totdat het terrein strekt van het al geplaatste kunstgrasveld aan de oostzijde, tot de rand van Valley. Maar stap één is het nieuwe hoofdveld.’ Dat moet voor de winter klaar zijn, zegt Emaus. ‘We hebben de afgelopen dagen wel wat nare weersomstandigheden, maar gelukkig zijn de voorzieningen voor de afvoer van regenwater onder het veld al aangelegd. Vooralsnog ziet de planning er redelijk goed uit. De voorbereidingen duurden jaren, maar nu loopt het als een trein. Als wij de machines hebben staan, dan kunnen we gas geven.’

Geef uw mening