skip to main content
Werk aan extra stationspassage in driedaags Pinksterweekend

In het Pinksterweekend blijft de A10 Zuid in beide richtingen beschikbaar. De werkzaamheden vinden plaats tussen het meest noordelijke treinspoor (T4) en het meest zuidelijke metrospoor (M1), zichtbaar op het kaartje hieronder. Daar zitten al funderingspalen in de grond, maar deze moeten nog wapening en beton krijgen en op een later moment ook landhoofden om dakdelen te dragen. Bovendien halen we de laatste restanten weg van de in onbruik geraakte tramtunnel (waardoor voorheen lijn 51 reed). Omdat de ruimte er zo beperkt is, moet het trein- én metrospoor er deels uit om grond te kunnen afgraven en het werk aan de fundering af te maken. Op zaterdag, zondag en maandag rijden de metro’s en treinen daarom minder vaak en moeten reizigers soms vaker overstappen.

Ingewikkelde puzzel

Voor de nieuwe stationspassage zijn nog zes dakdelen nodig. Om het werk voor die dakdelen in te plannen, moet een ingewikkelde puzzel worden gelegd. De afspraak is dat een bouwproject minstens achttien maanden van tevoren bij ProRail een treinvrije periode aanvraagt. Dat is niet voor niets. Die tijd is nodig omdat ProRail te maken heeft met een landelijk treinnetwerk. Deze zomer valt bijvoorbeeld voor Zuidasdok af omdat het treinspoor bij Amsterdam Zuid beschikbaar moet zijn als er tussen Bijlmer en CS, bij Geldermalsen of Amersfoort spoor wordt afgesloten. ProRail wil werkzaamheden kunnen afstemmen of samenvoegen zodat er zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt en zo min mogelijk reizigers hinder ervaren. Anderhalf jaar van tevoren legt ProRail de landelijke puzzel die daarna vastligt en Zuidasdok is één van de puzzelstukjes.

Lange weekenden zoeken

U weet dat Zuidasdok is vertraagd en dat we meer tijd nodig hebben dan gedacht. Er zijn meer drie- en vierdaagse periodes nodig waarin geen of minder treinen en metro’s rijden dan aanvankelijk gedacht. Dit betekent dat we voor 2020 en 2021 zoeken naar weekenden waaraan we een doordeweekse dag met minder forenzen kunnen vastplakken, zoals vakantieperiodes, Pasen, Pinksteren of Kerstmis, en waarin geen drukbezochte evenementen plaatsvinden.

Werkzaamheden aan rails voor Zuidasdok

Alternatief voor de metro

Ook de metro buiten gebruik nemen is geen makkelijke klus en vergt een lange voorbereidingstijd: bijna een jaar. Op een werkdag zijn er 48 duizend reizigers op het metrospoor bij station Zuid, op een weekenddag grofweg de helft. Vervoerregio Amsterdam en GVB stellen dat de metro pas uit dienst mag als er voor reizigers een goed alternatief is. Dat is niet eenvoudig als je je bedenkt dat er voor één volle metro maar liefst negen harmonicabussen nodig zijn. Veel reizigers willen van Amsterdam West naar Oost via Zuid – en andersom – en moeten bij het uit dienst gaan van de metro nu op een of andere manier over het water van de Schinkel en Kostverlorenvaart. De metro is immers geen ringlijn.

Groeiende reizigersstroom

We puzzelen dus nog even door met bouwcombinatie ZuidPlus, Vervoerregio Amsterdam, GVB, ProRail en NS. Deze partijen kennen als geen ander de noodzaak om station Amsterdam Zuid uit te breiden vanwege de groeiende reizigersstroom. Zodra we data hebben van een volgend weekend met minder treinen en metro’s, laten we u dit weten.

Geef uw mening

Rick

Tijd dus om de ringlijn voor de metro door te trekken vanaf Isolatorweg naar CS. Onbegrijpelijk dat dit nooit is gebeurd.

Paul Südkamp

Helemaal mee eens, en dan doorgekoppeld aan de oostlijn, de missing link! Er wordt (o.a. door mij) momenteel hard aan gewerkt, zoals aan het tracé icm bouwmethode.

Ferry Wienneke

Man, dat stukje kost klauwen met geld! Is niet rendabel.