skip to main content
Zuidas werkt aan gezinsuitbreiding

Een parkachtige omgeving met wandel- en fietspaden en een bouwprogramma van woningen, voorzieningen en kantoren. Zo gaat de nieuwe buurt Ravel eruitzien. Vrij baan dus voor voetgangers, fietsers, kinderen, sporters en bewoners die willen ontspannen. Naast groen speelt water een belangrijke rol in de buurt. Er komen geen harde kademuren, maar vloeiende overgangen tussen de bebouwing, het groen en het water. Langs de De Boelegracht komt een houten vlonderpad waar mensen kunnen wandelen en recreëren. En er zijn meerdere speelplekken gepland, waaronder een waterplein.

Bekijk het filmpje over de woonbuurt Ravel

Geen auto’s

Straten waar auto’s doorheen rijden zijn er niet in de nieuwe buurt. Aan de nieuwe Maurice Ravellaan komen twee ondergrondse garages met in totaal 500 parkeerplaatsen. Ook komt aan deze laan een plek waar auto’s kort kunnen stoppen. Bijvoorbeeld om iemand op te halen of om een pakketje te bezorgen. Daarmee wordt Ravel de allereerste autoluwe buurt van Zuidas. De bereikbaarheid met de fiets en met vormen van openbaar vervoer is uitstekend. De stations Amsterdam Zuid en RAI liggen vlakbij.

Ruimte voor gezinnen

De omgeving en de woningen maken de buurt ideaal voor mensen met kinderen. Van de 1.350 woningen hebben er zo’n 750 een woonoppervlak van minimaal 75 vierkante meter en zijn daarmee geschikt voor mensen met kinderen. Er komen ook woningen voor eenpersoonshuishoudens, ouderen en studenten. De woningen bestaan voor 40% uit sociale huur, 40% uit middeldure huur en 20% koop. De verschillende typen woningen zijn gemengd per woonblok en de woningen voor huishoudens met kinderen bevinden zich in alle prijsklassen. Zo veel mogelijk voordeuren komen uit op het park, waardoor buren elkaar gemakkelijk tegenkomen. Op dit moment is het overigens nog niet mogelijk u voor de woningen aan te melden. Dit zal pas gaan spelen als de ontwikkelaars bekend zijn.

Ligging

De buurt Ravel komt te liggen ten oosten van de Beethovenstraat. De Maurice Ravellaan leggen we aan in het verlengde van de Mahlerlaan. Het gebied waar de buurt komt ziet er nu nog wat rommelig uit. Momenteel bevinden zich er onder meer de tijdelijke studentenhuisvesting van Ravel Residence, de Kindercampus Zuidas en de sportvelden van sportpark Goed Genoeg (de thuisbasis van AFC). Met de herindeling en nieuwbouw van het sportpark wordt het zuidelijk deel van het gebied vrij gespeeld. Daardoor kunnen we er een buurt bouwen met 1.350 woningen en daarnaast ook nog kantoren en voorzieningen realiseren. De Kindercampus Zuidas krijgt er zijn definitieve huisvesting.

Inspraak

De afgelopen periode zijn bewoners en belanghebbenden betrokken bij de totstandkoming van het plan. De reacties zijn over het algemeen positief tot zeer positief, al maakt een enkeling zich zorgen over het autoluwe karakter en het parkeren. De volgende stap is de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan. Na instemming door het college van burgemeester en wethouders verwachten  we dat het bestemmingsplan in het najaar van 2020 wordt vrijgegeven voor inspraak. Belanghebbenden kunnen dan formeel inspreken op het bestemmingsplan. Begin 2021 kan de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen.

Planning

De voorlopige planning is dat we eind 2022 starten met de bouw. Twee jaar later moet de eerst fase zijn opgeleverd, bestaande uit woningen en de nieuwe locatie van de Kindercampus Zuidas. De wijk zal rond 2035 helemaal klaar zijn.

Geef uw mening

map de maar

Toen in 2014/2016 de eerste nieuwe woongebouwen in Gershwin werden opgeleverd, werd er uitvoerig gediscussieerd met bewoners over het publiek groen en de toen veel geroemde "pocketparkjes". Helaas blijkt nu in de realiteit het groen rond de luxe woontorens Gustav en George en de eengezinswoningen opeens allemaal privé groen te zijn, zelfs met storende verbodsborden. Voel me als bewoner van het eerste uur van dit deel van Gershwin - na alle jaren van bouwoverlast - behoorlijk belazerd. We hebben ons toen ingezet voor het buurtoverleg, menig avond meegediscussieer en krijgen daar slechts verboden toegangborden voor terug. Toekomstige Ravelbewoners u bent gewaarschuwd!

David

Map de Maar, je bent gewoon een ontzettende zeur. Op elk platform uit je jouw ongenoegen over de binnentuin van The Gustav en het uiterlijk van The George. De binnentuin van The Gustav is privéterrein en daar hebben de bewoners (die overigens geen balkon hebben) recht op. In OpZuid waar jij woont hebben jullie ook een privé binnentuin waar derden geen toegang tot hebben. Daar horen wij jou niet over. Hypocriet noem ik dat.

fred

het is ook een methode om AFC nu binnen enkele jaren weg te hebben zodat er nog een plek over blijft om sociale woningen te bouwen , dus helemaal geen sport meer op de Zuidas , kennelijk is B&W niet erg sport gezind maart dat is jaren bekend Deze buurt wordt een kinder buurt en weinig interessant voor andere a.s. stads genoten

Fred

Toch vreemd dat het studenten complex afgebroken gaat worden ,terwijl de VU maar aan het uitbreiden is ,dus meer studenten aantrekt ,zij worden weggejaagd omdat het college in Amsterdam meer geld wil verdienen voor achterstallig onderhoud van de grachten , De Zuidas krijgt inderdaad steeds meer Bijlmer vormen , dicht op elkaar bouwen ,weinig bewegings ruimte auto’s parkeren voor veel geld , Een schande allemaal

Aron

Fred toch. Al vanaf de oprichting van de Student Xperience weet iedereen dat het tijdelijk is. Bovendien zal er binnenkort een 100m hoge toren met studentenwoningen worden aangekondigd in het Kenniskwartier (nóg dichter bij de VU). En het leuke van containers is natuurlijk dat je dat complex relatief eenvoudig ergens anders naartoe kan verplaatsen. En als de gemeente AFC per se weg had willen hebben dan hadden ze nu toch geen gloednieuw sportveld op die plaats aangelegd? Ook typisch; eerst klagen dat het te dicht bebouwd wordt met 'weinig bewegingsruimte' (ter herinnering: dichte bebouwing maakt buurtfuncties in de plint mogelijk) en vervolgens zeuren dat het een buurt wordt die weinig interessant wordt voor de rest van de stad. Als er wel ergens buurten zijn waar geen reet te doen valt dan zijn het wel de laagbouwwijken des lands. Van de eerste aanblik van de laagbouwmisère in Buitenveldert valt een mens al in slaap. In het filmpje komt trouwens gewoon een voorzieningenkaart voorbij waarin je kan zien dat hier kantoren, kantoren-aan-huis, horeca, maatschappelijke voorzieningen, kleinschalige bedrijvigheid, en kunst en cultuur in de plint komt. Een kwestie van op pauze drukken om het te lezen. En in het plan is geen Bijlmervorm te vinden (ook veel en gratis parkeerplaatsen is een op-en-top Bijlmer-ding, maar dat feitje komt je deze keer zeker niet goed uit). Volgende keer als je je mening weer op feiten baseert zal ik wat vriendelijker tegen je zijn.

Tim

Park met paden tussen hoogbouw. Het klinkt een beetje als wat ooit het uitgangspunt voor de Bijlmer was. Met weinig succes. Ik hoop niet dat hier een vergelijkbare situatie ontstaat: kronkelpaden met beplanting als aantrekkelijke plek voor criminaliteit en andere vormen van overlast.

Tim

Ik heb je antwoord heel oppervlakkig gescand Aron. We gaan zien hoe het in de praktijk uitpakt.

Aron

Welk gebrek aan overzicht? Rondom het plantsoen stikt het van de bewoners (1000 !), er zitten woningen met voordeuren direct aan het plantsoen, het plantsoen is visueel verbonden met de omliggende verkeersaders door middel van enkele autovrije straten (geen stegen). Om een behagelijk gevoel te krijgen (menselijke psychologie) en ergens een 'plaatsgevoel' te krijgen moet je zorgen dat het duidelijk gedefinieerd wordt door dingen eromheen. Een vlakke woestijn met bergen in vier richtingen in de verte voelt meer als een specifieke plaats als een woestijn met nergens iets aan de horizon. Net als dat je om een plantsoen, straat of plein te maken je omliggende bebouwing nodig hebt. Zonder bebouwing eromheen, geen plein, maar simpelweg open ruimte. Die bebouwing eromheen maakt het een beschutte prettige plek. Je wil wel zicht naar de Beethovenstraat, maar tegelijkertijd geen volledig open verbinding, ook omdat die weg verreizend geluid met zich mee brengt. Om op de Bijlmer terug te komen, daar speelde juist het tegenovergestelde. Tussen die flats voelde het aan als plaatseloosheid. Het was geen volledig bos, maar ook geen stuk stad met straten (gedefinieerd door gebouwen). Dat is een van de redenen waarom het modernistisch 'tower in the park'-principe (dat je ook vindt in AUP) in de huidige tijd niet meer de voorkeur heeft. In het huidige plan is er vele male meer sociale overzicht op het stuk groen en is het stuk groen ook veel beter van kwaliteit omdat het centraal geclusterd is. Geen strookjes (komt ie weer: ongedefiniëerd) restgroen. Ga maar eens na waarom men niet in de middenberm van de Europaboulevard zit te picknicken maar wel in het Amstel- of Beatrixpark. Mensen hebben voor dit soort dingen geleerd. Modernistische stedenbouw (vooral in steden in plaats van voorsteden) is een gefaald experiment. Ten slotte bestaat het groenontwerp uit laag groen en hoog groen (bomen) dus is er van die angstretoriek van een donker bos waar iedereen zich makkelijk verschuilt en waar niemand elkaar kan ziet dus ook geen sprake.

Tim

Het gaat niet om de hoogbouw zelf. Het gaat om het gebrek aan overzicht wat je hier creëert volledig afgesloten tussen hoogbouw in. Als je aan een kant open zicht op een drukke weg had was het misschien anders geweest. Of het dankzij die plinten genoeg levendig wordt moet je afwachten. Winkels en horeca zijn ook niet 24/7 open helemaal niet op een plek als deze. Je zit op deze locatie ook met een clustering aan OV, voor tram, metro en bus moet je naar Station Zuid of RAI. Je hebt zelfs je verhoogde wegen in de buurt. Alleen de bevolkingssamenstelling is inderdaad anders. Als het hoge woord eruit is dat je hier makkelijk kunt hangen omdat er weinig sociale controle is dankzij de achteraf gelegen parkachtige omgeving met smalle loopwegen tussen hoogbouw in, weet het ongewenste publiek het ook zo te vinden.

Aron

De Bijlmer die er als boeman bijgehaald wordt als het woordje hoogbouw valt is inmiddels zo'n afgezaagd stereotype. Het probleem van de Bijlmer was dat het leven op straat, in de gebouwen en op de weg allemaal fysiek gescheiden waren. Flats hadden een 'dode plint' op de BG (geen voordeuren, winkels, kantoren, voorzieningen), gebouwen waren ontsloten door middel van luchtbruggen direct naar parkeergarages, auto's reden op verhoogde talluds. Ook winkels en (OV-)voorzieningen waren geclusterd, en in de beginjaren nog niet eens vollop aanwezig (waarom veel huisvrouwen er al niet eens wilden wonen maar liever naar Almere vertrokken). Tel daarbij op de overmaat aan groen waardoor niemand zich ervoor verantwoordlijk voelde en het negatieve imago van de buurt en de daaropvolgende instroom van voornamelijk sociaal-economisch zwakkere klasse (eenzijdig inwonersbestand) en voilà; slechte sociale veiligheid. Het concept van stadsblokken met binnentuinen en met groene plantsoenen voor de deur komt ook voor in Plan Zuid, wat daar prima gaat. In dit geval zijn de blokken alleen iets hoger en staan er wat hogere torens tussen. Wat betreft de opzet van de buurt heeft de Bijlmer meer gemeen met Buitenveldert (Algemeen Uitbreidingsplan) dan de opzet van Ravel, die planologisch meer lijkt op Plan Zuid.

Aron

Prachtig plan, lijkt goed in elkaar te zitten, mooie blok- en torenhoogtes. Eén gemiste kans is wel het ontbreken van een rank torentje aan de gracht. Het feit dat geheel Zuidas niet alleen doodloopt op die superbrede gracht met die super brede weg ernaast, maar ook de gebouwen vaak in terrasvorm aflopen (op zich prettig voor bewoners), zorgt er voor dat er visueel een nog grotere afstand met de rest van Buitenveldert gemaakt wordt. Begrijpelijk dat de twee buurten niet van hetzelfde soort zijn, maar bewust een 'eiland' in de stad creëren is jammer, want daardoor voelt het minder onderdeel van de stad als geheel. Dat effect is jammerlijk goed zichtbaar bij Gershwin. Hopelijk dat die gallerijflats en laagbouwmeuk ooit eens plat mogen gaan zodat Zuidas door getrokken kan worden tot aan het Gelderlandplein.

Aron

@Lisa, ik ga helemaal los onder dit artikel hoor.

Lisa | Amsterdam Zuidas

Dag Aron, wat leuk dat je meedenkt en wat een bijzondere kijk heb jij op Zuidas.

J.Homan

Ik ga ervan uit dat van het 40% wooncontingent voor de middenklasse gezinnen in deze toekomstige buurt van de Zuidas ook een aanzienlijk deel middelduur koop wordt gerealiseerd want het uit willen wijken naar een ( betaalbare) koopwoning blijkt voor liefst 48% van de gezinnen die momenteel Amsterdam verlaten een belangrijke reden te zijn hiervan , nu ze deze gewilde koopwoningen in Amsterdam niet kunnen vinden. Als je dus alleen middenduur huur realiseert met vaak huren tegen de €1000,- per maand dan houd je deze gezinnen die willen kopen dus niet in de stad !

Harvey

2035 pas af? Waarom 15 jaar lang bouwen? Dit kan toch binnen 5 jaar gerealiseerd worden met de huidige bouwnormen? Gezien de woningnood zou er meer opgeschaald moeten/kunnen worden.

Amsterdammer

Wat een domme reactie ...

Daisy

Kan je ook ergens al soort van aanmelding doen voor info mails en inschrijvingen?

Kim | Amsterdam Zuidas

@Daisy, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent. Ik zou je willen adviseren om deze website in de gaten te houden. Misschien makkelijker is het om je te abonneren op de nieuwsbrief. Dit kan helemaal onderaan deze pagina bij: 'Blijf op de hoogte'. Je kunt de frequentie dan bijvoorbeeld op maandelijks zetten. Het gaat allemaal nog wel even duren...

maikel

leuke groene wijk op de zuidas,krijgen de mensen ook voorang die op de zuidas wonen??????

Lisa | Amsterdam Zuidas

Dag Maikel, zo werkt het niet;) . Leuk dat je enthousiast bent!

Maria

Hi Maikel, Uit jouw reactie begrijp ik dat jij nu ook al op de Zuidas woont. Mag ik vragen waarom jij naar dit nieuwbouw project wil verhuizen? Of begrijp ik dat verkeerd uit jouw vraag? Ik ben wel benieuwd.

maikel

leukSchrijf een reactie ...