skip to main content
‘Een woonbuurt bouwen, daar komt nogal wat bij kijken’

Monique Soe-Agnie gaf leiding aan een team gemeentelijke specialisten die alle voorbereidingen voor de nieuwe woonbuurt voor hun rekening namen: ontwerpers, planologen, juristen, stedenbouwkundigen, ecologen – ze hebben allemaal meegewerkt aan het proces dat nodig is om een buurt van 1.350 woningen in Zuidas gerealiseerd te krijgen. En dat proces loopt nog door, ondanks dat Soe-Agnie inmiddels in Arena Poort in Amsterdam Zuidoost aan de slag is gegaan. ‘Het gemeentebestuur is nu akkoord met het ontwikkelplan voor de buurt Ravel. Dat besluit betekent groen licht voor de realisatie en dat is natuurlijk fantastisch. Maar we zijn er nog niet. Nu zijn mijn collega’s bezig met het opstellen van een bestemmingsplan.’

Het gebied Ravel in oostelijke richting, maart 2020

Eerste fase

De nieuwe woonbuurt wordt in fasen gerealiseerd. De eerste fase van het project start als het goed is eind 2022: twee woongebouwen en het definitieve onderkomen van de Kindercampus. De gesprekken hierover zijn in volle gang, met onder meer woningcorporaties over de woningbouw en met de mensen van de Kindercampus. Er zit ook een bouwblok bij met een gemengd programma van kantoren, woningen en voorzieningen. Voor de realisatie daarvan kunnen marktpartijen zich via een openbare aanbestedingsprocedure inschrijven. ‘Ook daaraan gaan mijn collega’s werken’, zegt Soe-Agnie. ‘En dan hebben we het dus alleen nog maar over de eerste fase. Het is de bedoeling dat de vierde en laatste fase in 2035 is voltooid.’

Lange aanloop

‘We zijn al enige jaren bezig met de plannen voor Ravel’, zegt Soe-Agnie. ‘Een woonbuurt bouwen, daar komt nogal wat bij kijken. En er gaat veel voorbereiding en besluitvorming aan vooraf.’ Dat geldt ook voor de plannen van deze woonbuurt: van een projectbesluit Ravel in 2007 naar een uitvoeringsbesluit Ravel in 2009 tot het Zuidas Ravel Herzien Uitvoeringsbesluit (pdf) van 2015. Die lange aanloop had alles te maken met het project Zuidasdok, dat aanvankelijk tot doel had om zowel de A10 Zuid als de trein- en metrosporen volledig onder de grond te brengen. Het eerste plan voor de buurt Ravel ging uit van die ontwikkeling. Maar de economische crisis gooide roet in het eten. Het plan voor Zuidasdok werd versoberd: een groter deel van de weg en het volledige spoor bleven boven de grond. Dat vergde ook flinke aanpassingen van de plannen zoals die waren vastgelegd in het uitvoeringsbesluit Ravel van 2009.

De buurt wordt aangelegd in een parkachtige omgeving

Drie ontwikkelingen

De Amsterdamse gemeenteraad ging in 2015 akkoord met deze herziening van de plannen voor Ravel. Het Herzien Uitvoeringsbesluit Ravel bevatte drie ontwikkelingen: de bouw van Valley, de vernieuwing van het Gemeentelijk Sportpark Goed Genoeg, de thuisbasis van voetbalclub AFC en de realisatie van de nieuwe woonbuurt Ravel. ‘De bouw van Valley is in volle gang en de vernieuwing van het sportpark en het nieuwe clubhuis van AFC zijn binnenkort klaar’, zegt Soe-Agnie. ‘Nu gaat alle aandacht naar de nieuwe woonbuurt. Echt fantastisch dat we na zo’n lange voorbereiding nu echt richting realisatie gaan.’

Inspiratie opdoen

Hoe bedenk je een nieuwe woonbuurt? ‘Het mooie vind ik dat er zo veel processen tegelijkertijd lopen’, zegt Soe-Agnie. ‘Naast het voorbereiden van politieke besluitvorming en het vaststellen van juridische, technische en planologische kaders is er ook een creatief proces gaande. Voor de woonbuurt Ravel zijn we onder andere op excursie gegaan naar tal van plekken in de stad, om inspiratie op te doen. Dat leverde enorm veel energie, creativiteit en ambitie op. Vervolgens zijn door onze ontwerpers en stedenbouwkundige scenario’s ontwikkeld, die uiteindelijk hebben geleid tot het huidige stedenbouwkundig plan voor de nieuwe woonbuurt Ravel. Natuurlijk moest het plan ook worden doorgerekend en getoetst op financiële en technische haalbaarheid, om het verder te optimaliseren. Zo is uiteindelijk dit prachtige Ontwikkelplan Ravel tot stand gekomen: een parkachtige, autoluwe buurt, ideaal voor mensen met kinderen, waar verblijven, ontmoeten, spelen en bewegen centraal staan. Ik vond het een voorrecht om leiding te mogen geven aan dit hele proces. En ik kan niet wachten tot het eerste deel van de buurt Ravel wordt opgeleverd.’

Geef uw mening

jan

zijn er ook woningen voor 65 alleen staanden in Ravel buurd

Kim | Amsterdam Zuidas

@Janzekering In heel Amsterdam wordt voor het bouwen van nieuwbouwwoningen gerekend met 40% sociale huur, 40% middensegment (huur) en 20% vrije sector koop/huur. Dat doen we in Zuidas en dus Ravel ook. Of er specifiek seniorenwoningen komen is vooralsnog onbekend, als dat is waar u op doelt. U kunt op de hoogte blijven door u aan te melden voor de e-mailservice van onze website. Inschrijven hiervoor doet u via het aanmeldformulier onderaan op onze website.

jan

niet specifiek seniorenwoning maar beneden woningtjes voor oudere alleenstaande ,ik ben zelf buurtbewoner.

Jacqueline de Groot

Wil graag op de hoogte blijven van dit project. Kan ik mij hiervoor inschrijven?

Annick | Amsterdam Zuidas

Beste Jacqueline, U kunt zich nog niet inschrijven. Wel kunt u op de hoogte blijven door u aan te melden voor de emailservice van onze website. Inschrijven hiervoor doet u via het aanmeldformulier onderaan op onze website. Hartelijke groet, Annick

Robert

Is er al bekend welke marktpartijen (projectontwikkelaars) hierbij betrokken zijn?

janzekering

mogen 65 ook in schrijven

Lisa | Amsterdam Zuidas

Dag Robert, de ontwikkelaars zijn nog niet bekend. Zover zijn we nog niet. Eerst gaat het ontwerp van het bestemmingsplan dit najaar ter inzage.