skip to main content
Tot eind 2025 nog zo’n 1.700 nieuwe woningen in Zuidas

Op 3 maart 2021 kondigden we een nieuwe woonbuurt aan op de plek waar zich nu de Sporthallen Zuid bevinden. Maar tot 2025 komen er elders in Zuidas ook nog heel wat woningen bij. De grootste woningbouwopgaven in Zuidas realiseren we in de buurten Ravel, Kenniskwartier en Verdi. Daar bouwen we complete woonbuurten, in de verhouding 40-40-20: 40 procent sociale huur, 40 procent middeldure huurwoningen en 20 procent vrije sector.

Impressie woonbuurt Ravel

Woonbuurt Ravel

In de woonbuurt Ravel, net ten zuiden van de nieuwe velden van AFC, komt een buurt met zo’n 1.350 woningen. De bouw ervan kondigden we in juni 2020 aan. In december legden we het concept bestemmingsplan ter inzage. Het voorbereidend werk neemt nog geruime tijd in beslag, maar de verwachting is dat we in 2023 starten met de bouw van de eerste woningen: circa 65 sociale huur woningen en circa 70 in het middensegment.

Impressie woonbuurt Verdi

Wonen in Verdi

De woonbuurt Verdi die we kunnen realiseren dankzij verplaatsing van de Sporthallen Zuid is goed voor zo’n 550 woningen. Vlak daarbij zijn woningen gepland bij Tripolis (142 woningen) en aan de noordkant van het IJsbaanpad (260). Bij elkaar ontstaat zo een buurt met zo’n 1.000 woningen.

Impressie Stepstone

Klapper in het Kenniskwartier

Een klapper op langere termijn wordt de buurt Kenniskwartier, pal ten zuiden van de A10 en ten westen van de Parnassusweg. Hier moeten uiteindelijk circa 2.700 woningen verrijzen. Tot en met 2025 realiseren we in ieder geval het multifunctionele complex The Pulse, met ruim 180 woningen, waarvan 150 in het middensegment en 30 in de vrije sector. En daarnaast Stepstone, een complex van zo’n 220 startersappartementen in de sociale huursector.

Impressie The Pulse

Andere woningbouwlocaties

Een andere belangrijke woningbouwlocatie is de buurt Kop Zuidas. Hier zijn we al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van de woonbuurt. De komende vijf jaar komt daar in ieder geval CROSSOVER bij, een complex met zo’n 130 woningen, waarvan 120 in het sociale huursegment voor jongeren en statushouders. Eveneens in Kop Zuidas komt The Newton, een complex van zo’n 100 vrije sectorwoningen. In diezelfde periode moeten er ook woningen verrijzen bij het Beatrixpark, komen er woningen op de kavel waar zich nu nog het gebouw van de British School bevindt in de Fred. Roeskestraat en in de buurt Vivaldi.

Impressie Crossover

Meer woningen

Het zwaartepunt van de woningbouw ligt echter op de periode vanaf 2025. Volgens de Visie Zuidas 2016 komen er in Zuidas in totaal zo’n 7.000 woningen. Maar dat aantal is gestegen tot ongeveer 10.000, waarvan er inmiddels ruim 2700 zijn gerealiseerd waaronder 800 tijdelijke studentenwoningen. Dat er meer woningen bij gebouwd worden, komt ten eerste doordat het grootstedelijk gebied Zuidas sinds 2018 is uitgebreid met de buurt Verdi, tussen de Amstelveenseweg en de Nieuwe Meer. We hebben dus meer ruimte gekregen. Daarnaast stelde de gemeenteraad in de zomer van 2017 de Woonagenda 2025 vast, met de ambitie om bij nieuwbouw in alle Amsterdamse wijken ten minste 40 procent sociale woningbouw en 40 procent middeldure huur te realiseren. Deze woningen zijn doorgaans wat kleiner dan vrije sectorwoningen. Daardoor bouwen we in een buurt of een wooncomplex meer woningen dan in de Visie Zuidas 2016 voorzien.

Geef uw mening

Simone

Hallo , al een tijdje zijn wij op zoek als gezin met zijn 3 naar een woning met 3 of 4 slaapkamers wij zijn op zoek naar een middeldure huurwoningen in de zuidas. Kunt u ons misschien helpen eindelijk met onze zoektocht

Caroline de Vries

Beste Simone, helaas kunnen we je hier als gemeente niet bij helpen. Middeldure huurwoningen vind je via Wo­ning­Net, ma­ke­laars en wo­ning­be­mid­de­lings­bu­reaus. We kondigen wel via deze site zoveel mogelijk de bouwprojecten aan, zodat je gerichter kunt zoeken.

Angelika

Waar kan je inschrijven?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Angelika, In welke woningen ben je geïnteresseerd? Sociale huurwoningen lopen altijd via Woningnet. Voor koopwoningen houden ontwikkelaars soms via hun eigen website een lijst met geïnteresseerden bij. Als je laat weten om welke woningen het voor jou gaat, kunnen we je wellicht al naar het juiste platform doorsturen.

Esther Schaap

Waar kan men zich inschrijven voor deze woningen?

CEASAR

KLAAS, het zal ook wel zo blijven bij de ene boom , ze kunnen nl niet verder tellen en meer bomen is meer onderhoud en geen personeel dus dan maar stenen op elkaar leggen ,

Klaas

Er mag wel meer groen komen. Ik kan de bomen op 1 hand tellen op de artist's impression

Rianna

In het Gijsbrecht van Aemstelpark wordt ook al weer gebouwd, vanaf het plein kon je niet eerder zo ver kijken...

Don Camillo

vrienden let op: een ander deel van Amsterdam het Diemerpark wordt ook ontbost , daar zullen ook woningen komen , laat je niet verleiden door dit B&W , ze doen maar wat en merken dat ze de overhand verliezen

Don Johnson

gaat niet gebeuren, daar kan je nl. niet bouwen ivm de ondergrond.

Don Camillo

Opnieuw, zolang we dit college hebben zullen we weinig bomen zien bij nieuwbouw, liever kleine woningen zonder balkon en geen Groen , terwijl dat nu gemist wordt in de pandemie ,ook biomassa is een miskleun

JOYze

Mis het aangeven van meer bomen direct in de grond. Fantasties meer woningen, maar niet zonder Meer BOMEN voor een goede luchtkwaliteit.

don Camillo

links kan beter niet meer mee doen in Amsterdam , in de landelijke peilingen is dit al merkbaar , nog een weekje geduld en dan weten we of ze een toontje lager gaan zingen, wel te hopen

Daniel

Ik ben mee eens hoor. Groen links ik ben niet zo blij.

Daniel

Ik wil geen links !!!!!!

Don Camillo

Links wil de minder draag krachtige eigenlijk de stad uit drijven en hebben dan ruimte voor de Asiek zoekers en ongedumenteerden . Ze dekken zich in voor nog een jaar daarna hopenlijk een verbetering

J.Homan

@Aron: via de huurtoeslag kan een alleenstaande met een bijstandsuitkering van bruto €14.500,- per jaar en een huur van €700,- kaal met servicekosten van €50,- maar liefst €375,- huurtoeslag krijgen ( zie proefberekening Huurtoeslag) waardoor de daadwerkelijke netto huur inclusief servicekosten dus maar €375,- per maand is. Je kunt iemand met een bijstandsuitkering van €1075,44 netto per maand inclusief vakantiegeld niet bepaald rijk noemen maar 40% van de toekomstig woningen op de Zuidas zijn dus gewoon ook voor deze “armen” van de stad beschikbaar en dat op de duurste grond van de stad: Links Amsterdam wrijft in zijn handen !

Amsterdammer

J.Homan, ik vind u echt eng ...

Aron

Daaraan toevoegend dat de woningen voor niet-rijken (80% van woningaanbod) met maximum huren van €750 huur (sociaal) en €1200 (middenhuur) bestempelen als 'woningen voor armen' echt lachwekkend elitair is. Zeker afgezet tegen de lonen. Vroegere dure prijzen zijn nu "gemiddeld" en goedkoop bestaat niet meer. Kijk eens in de spiegel zou ik zeggen en vraag je dan eens af "Elitaiirrrrr? Ik?".

Floris de Graaf

En precies om dit voorbeeld zijn er dus meer koopwoningen nodig. Met de huidige rente en hypotheekrenteaftrek zijn de woonkosten (d.w.z. netto rente) van een koopwoningen veel lager, en dus betaalbaarder voor mensen met een laag inkomen. De aflossing van de hypotheek is natuurlijk ook een maandlast maar is tevens vermogensopbouw. Met de huidge focus op huurwoningen wordt het aanbod koopwoningen echter nog kleiner in de nabije toekomst, dus zal de kloof in vermogens in Amsterdam alleen maar groter worden - en dat met een links college...

Aron

Mensen vergeten voor het gemak even dat er legio aan middenklasse geen hypotheek krijgen voor zogenaamde middeldure koopwoningen terwijl ze wel die "middeldure" huren kunnen ophoesten van soms bijna het dubbele vergeleken met hypotheekkosten. Door algehele woningschaarste in Amsterdam is een middeldure woning na 1 verkoop alweer duur. Dat betekent ook dat de markt dus never nooit uit liefdadigheid een middeldure koopwoning aan gaat bieden als zelfs de dure markt nog niet verzadigd is en ze met een hogere prijs ook wel verkopen. En als je dan moet kiezen voor meer beschikbare middeldure huur of meer dure koop dan zijn de prioriteiten duidelijk.

Aron

@Floris Ik gun iedereen een vrijstaande villa of penthouse met zwembad, maar het probleem is dat het niet realistisch is. Blind vertrouwen in de markt is mijn inziens niet realistisch want daar gaat van uit dat de meeste mensen in 'de markt' er zitten uit liefdadigheid en fairheid in plaats van een boterham te willen verdienen. De vrije markt is trouwens per definitie geen vrije markt (en gelukkig maar), want wij als samenleving hebben via de overheid een boel goede restricties opgelegd zoals veiligheidsvoorschriften, minimumkwaliteitseisen en strenge bestemmingsplannen die er o.a. voor zorgen dat onze groene zones groen blijven en niet heel het land bebouwd gebied wordt. Die zorgen ervoor dat we hier een hoge kwaliteit van leven hebben. Waar het op neer komt is dat ik iedereen in Amsterdam die er een wil een koopwoning gun, maar dat niet realistisch is op de korte termijn. Dat is met het huidige economische situatie voor veel mensen onhaalbaar, en niet alleen vanwege het aanbod. Ook vanwege de lonen die achter zijn gebleven en de banken die er voor de middenklasse bizar strenge eisen op nahouden. Dat de prijzen wellicht iets zullen dalen door een gigantische toename van het aanbod is een redelijk valide aanname, maar dat die gigantische toename van nieuwe huizen er is en er dan een omslagpunt zal komen duurt een hele poos, ik denk minimaal 10-15 jaar. Elke opgeleverde koopwoning tot dan toe heeft weinig effect op de algehele woningmarkt en betekent dus alleen dat de rijkere mensen meer woningen te kiezen hebben. De woningnood is zo hoog (en wordt door velen die al goed loon hebben en prettig ergens wonen echt bizar onderschat) dat eventuele miniscule prijsdalingen nog steeds niet voor de middenklasse relevant zullen zijn. En last time I checked was er op de durdere woningmarkt al geen woningtekort in de stad, genoeg aanbod... De midden- en lage klassen zit intussen in zak en as. Voor hen is veel sociale en middeldure huur dus de beste oplossing op de korte termijn. Het is een pragmatische keuze gebaseerd op de huidige omstandigheden in plaats van een utopische wens die tot uitvoering wordt gebracht (behalve misschien voor de SP).

Floris de Graaf

Aron, dank voor jouw goed geformuleerde bijdrages hier. Ik denk dat niemand beweert dat het momenteel makkelijk is om stappen te maken op de woningmarkt. De huidige situatie is vooral het gevolg van krapte op de huizenmarkt. Meer aanbod is dus nodig. Dan is de grote vraag waar dat aanbood uit zou moeten bestaan. Een huurwoning is wellicht een 'quick fix' maar als gevolg van het Nederlandse fiscale stelsel is vermogensopbouw veel lastiger voor huurders dan voor huizenbezitters. Daardoor wordt de kloof in vermogen dus groter in de samenleving. Ik gun iedereen de kans om vermogen op te bouwen via de (eigen!) woning, dus zou ik zelf ook willen inzetten op toegankelijke koopwoningen. Noem het voor mijn part een sociale koopwoning, met wellicht een soepele financiering. Dat is wat mij betreft een visie om mensen echt te helpen met een vooruitzicht. Uiteraard slechts één van de visies...

J. Homan

@Amsterdammer: 25% koop, 25% middenhuur, 35% sociale huur en 15% vrijesector huur zou je toch wel mogen verwachten op de Zuidas en dan wijkt het nog vrij fors af van wat momenteel in Nederland nieuw wordt gebouwd wat gemiddeld meer dan 50% koop is. Daarnaast als er meer koop wordt gerealiseerd levert dat, behalve hogere grondopbrengsten voor de gemeente die ze in deze tijd goed kan gebruiken om te blijven investeren in o.a. de peperdure vernieuwing van de kademuren van de grachten, ook op termijn door meer aanbod een verlaging van de huizenprijzen van bestaande bouw op en wordt Amsterdam iets toegankelijker voor kopers die niet de door schaarste kunstmatig opgedreven hoofdprijs willen en kunnen betalen !

don Camillo

met HARVEY kan ik leven , helmaal gelijk dit college moet z'n biezen pakken en daarna een nieuw college wat de stad weer bewoonbaar maakt en toeristen inbrengt om de lasten weer te verlichten , maar dit college komt niet verder dan URK en dat vinden zij al buitenland !

Y. Harvey

Amsterdam bouwt alleen voor de armen en voor de miljonairs. Alles daar tussen moet van het socialistische college oprotten. Koopwoningen zijn veel meer nodig. We hebben al 3x meer sociale huurwoningen dan welke stad in Nederland dan ook. Kom met woningen waar behoefte aan is en niet waar je rode politieke voorkeur graag aan werkt. Bovendien werkt het averechts. Koopwoningen worden alleen maar schaatser en duurder, waardoor er nog meer inkomensongelijkheid ontstaat. Links zal het niet oplossen. Een nieuw college is nodig.

J. Homan

Is het bouwen van koopwoningen ( wel natuurlijk met zelf bewoningsplicht en eventueel anti speculatiebeding) inderdaad besmet op de Zuidas gezien deze plannen of ontbreekt het bij het gemeentebestuur en bureau Zuidas gewoon aan de wil en gezond verstand om hier in te voorzien en wil het iedereen tot huren te dwingen tegen de trend in ?

don CAmillo

Let wel, B&W wil alleen maar meer stenen en er wordt niet gedacht aan sport accommodaties , wat nu ook al weer blijkt regio SCHINKEL BUURT , de jeugd mag niet meer buiten spelen , men heeft kleine flatjes Max 60/70mtr zonder balkon en dan mogen ze ook niets naar en park om uit te leven , doet dit college zelf wel aan sport ??

Amsterdammer

Don, voor mensen als jij zijn er speciale 'jasjes' ... ga anderen vervelen met je psychoses!

Arno

Komen er geen koopwoningen, lees alleen maar sociale huur woningen en vrije sector ?

Amsterdammer

Waarom koop? Ook zo'n hype waarbij iedereen elkaars ogen uit wilt prikken. En bij hoeveel hypotheekhouders staat het water aan de lippen? Floris, vergeet niet dat niet iedereen bij machte is om voldoende ontwikkeling te maken in hun leven. Dat de verhoudingen misschien op het oog scheef lopen tov de rest van Nederland valt wat over te zeggen, denk wel dat er behoorlijk wat mensen alleenstaand zijn in Amsterdam en niet iedereen kan kopen op basis van 1 inkomen (ze zijn er in alle lagen). En er zijn ook best veel mensen die een baan hebben die geen garantie biedt, denk maar aan de Horeca en Detailhandel (we willen toch uit eten kunnen en boodschappen kunnen doen) enzo ... en dat maakt oa ook waarom in de grote stad meer sociale huurwoningen nodig zijn dan buiten de stad. Veel mensen gebruiken de smoes van kopen voor de kinderen (zo maak je ze lui) of voor aanvulling op je pensioen/aow, maar als je kan kopen dan zal je pensioen ook wel redelijk zijn dus drogrede. En er staan reeds al behoorlijk wat koopwoningen op de Zuidas en de Zuidas is nog niet volgebouwd. Probeer eens een bredere kijk te hebben ipv kortzichtig alleen maar naar jezelf. We zeggen allemaal klaar te staan voor elkaar om elkaar te helpen (sociaal zijn), maar zodra puntje bij paaltje komt .................

Floris de Graaf

Dit college (met SP wethouder) heeft kennelijk de visie dat het volk een (sociale) huurwoning als einddoel heeft.