skip to main content
Investeringsnota woonbuurt Verdi vastgesteld

Met het vaststellen van de Projectnota Verdi door het College van B&W in juli 2019 zijn de uitgangspunten voor de nieuwe plannen en gewenste ontwikkelingen in het gebied Verdi bepaald. Kernbegrippen in het plan zijn verbinden, verdichten en vergroenen. In september 2019 heeft de gemeenteraad de Investeringsnota Verdi deelplan 1 vastgesteld. Nu is ook voor het tweede deelgebied van Verdi, gelegen tussen de A10, de Schinkel, het Schinkeleiland en het Burgerweeshuispad de investeringsnota vastgesteld. In dit plan is een nieuwe woonbuurt uitgewerkt op de plek van de huidige sporthallen Zuid, waarbij wordt voorgesteld om de sporthallen Zuid binnen het gebied te verplaatsen, te stapelen en uit te breiden langs de A10. De stapeling creëert een geluidswal voor de nieuwe woonwijk tegen het geluid dat komt van de A10 en de trein- en metrosporen.

Extra langzaam-verkeersverbindingen

Naast de 500 à 600 nieuwe woningen, de nieuwe sporthallen, nieuwbouw voor de Van Det-school en diverse voorzieningen voorziet het plan in extra langzaam-verkeersverbindingen en kwaliteitsverbetering van het groen en de openbare ruimte. Zo is de ambitie om bij het ‘tenniseiland Sportpark Zuid’ een nieuw park te realiseren met nieuwe verbindingen voor fietsers en voetgangers van en naar Sportpark Zuid. Dit plan zal de komende jaren samen met de betrokken partijen verder worden uitgewerkt.

Sporthallen Zuid nu

Hoe nu verder?

Om de uitvoering van de plannen voor dit gebied mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit plan zal naar verwachting eind 2021 ter inzage worden gelegd. Wanneer het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld, waarschijnlijk in 2022, kan het gebied in kavels onderverdeeld worden. Daarna volgt de aanbesteding. De ontwikkelaars die de kavels gaan bebouwen, maken uiteindelijk het definitieve ontwerp voor de woningen en doorlopen hiervoor de vergunningprocedures. De planning is nu dat de eerste woningen in 2027 worden opgeleverd.

Tenniseiland Sportpark Zuid

Meedenken

Bij het maken van de plannen voor Verdi hebben bewoners volop meegedacht. Ook in het vervolg blijft hier ruimte voor, bijvoorbeeld als we de ontwerpen voor de openbare ruimte rondom de woningen maken of plannen maken voor een nieuwe inrichting van het Piet Kranenbergpad en het IJsbaanpad. Als het zo ver is, informeren wij u daarover, onder meer via deze website.

Geef uw mening

Frans Schouwenaar

Dag Babette, kun je ook al iets vertellen of er in het plan ook plaats is voor seniorenwoningen en andere voorzieningen voor ouderen? Bij voorbaat dank. Hartelijke groet.

Babette

Beste Marlies, In vorige reacties op de plannen, hebben meerdere bewoners, waaronder ik, aangegeven dat een openbaar zwembad echt mist in deze buurt. Met duizenden nieuwe woningen rondom het gebied Verdi zal die behoefte alleen maar urgenter worden. Wordt dit opgenomen in de plannen van de sporthallen Zuid? Groeten, Babette

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Babette, helaas blijft het antwoord hetzelde als de vorige keer. Een zwembad maakt geen deel uit van het plan voor Verdi. Voor dit soort voorzieningen geldt een stadsbrede norm. Op basis hiervan wordt Verdi niet aangemerkt voor een nieuw zwembad. Kijk hier voor het beleid ten aanzien van zwembaden: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/sport/

Hans

Welke locatie (Sportpark?) wordt nu precies bedoeld met 'tenniseiland Sportpark Zuid’ ??

Hans

'Marlies | Amsterdam Zuidas 2 april 2021 | 16:55 Beste Hans, dat gaat om de sportvelden ten westen van het Piet Kranenburgpad (het Frans Ottenstadion).' Dank voor de reactie. Bijgevoegde foto (Jan Vonk) is echter van Sportpark Amstelpark (Tennisclub), niet het Tenniseiland.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Hans, dat gaat om de sportvelden ten westen van het Piet Kranenburgpad (het Frans Ottenstadion).

Mr Sportminded

zoals het er naar uit ziet zal het college er niet in slagen dit nog in hun regeer periode af te maken , bezwaren kunnen gemaakt worden en verdwijnen in de onderste la, Met goede hoop , blijft alles bij het oude , ~Hoera !