skip to main content
Woningen en kantoren op plek tijdelijke rechtbank

Het plan is om op de plek van de tijdelijke rechtbank, aan de Fred. Roeskestraat, een kantoorgebouw en een woningencomplex te realiseren. Het Rijksvastgoedbedrijf wil de kavel openbaar verkopen aan een partij die deze ontwikkeling realiseert. De voorwaarden hiervoor staan in een Nota van Uitgangspunten die begin juli 2021 aan de gemeenteraad van Amsterdam wordt voorgelegd.

Stuk Parnas vanuit de lucht

Ontwikkeling Parnas

De tijdelijke rechtbank ligt in de buurt Parnas, die wordt begrensd door de Fred. Roeskestraat, de Parnassusweg, de A10 en de Begraafplaats Buitenveldert. In deze buurt zijn meer ontwikkelingen gaande, waarvoor de uitgangspunten door het College van B&W eind 2019 zijn vastgesteld in de Principenota Parnas. In mei 2019 vond een bijeenkomst plaats waarin buurtbewoners konden meedenken over de ontwikkelingen in dit gebied. Op 22 april 2021 organiseerden we samen met het Rijksvastgoedbedrijf een online informatiebijeenkomst over de plannen voor de plek van de tijdelijke rechtbank. Over de culturele invulling van de (deels) monumentale rechtbank is naar verwachting voor de zomervakantie meer informatie beschikbaar.

Thema’s

Diversiteit, groen en verbinding zijn de thema’s die in de ontwikkeling van de buurt Parnas centraal staan. De Fred. Roeskestraat vormt de overgang tussen de hoogstedelijke Zuidas en de Spinozabuurt. Die overgang is ook terug te zien in de bouwhoogte van de nieuwe bebouwing op de kavels van de tijdelijke rechtbank. De Fred. Roeskestraat blijft een groene langzaam verkeerverbinding. De nieuwe gebouwen op de kavel van de tijdelijke rechtbank sluiten aan bij de gekozen ontwikkelingsrichting van Parnas. De nadruk ligt op wonen met de uitstraling van een groene campus, gemengd met kantoren en voorzieningen.

Geef uw mening

Wouter van A

Met het oog op de ontwikkelingen in de kantorenmarkt vraag ik mij af of er ook ruimte zou kunnen zijn op deze plek voor maatschappelijke partners.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Wouter, Ondanks de ontwikkelingen op de kantoormarkt als gevolg van de coronacrisis, is het de verwachting dat op langere termijn de vraag naar kantoorruimte in gemengde gebieden, die goed zijn ontsloten met het OV (zoals Zuidas) weer zal aantrekken. De kavel van de tijdelijke rechtbank in het deelgebied Parnas is een aantrekkelijke locatie voor een gemengd stedelijk programma waar werken, wonen en voorzieningen elkaar versterken. De ontwikkeling van kantoorruimte draagt bij aan de ambitie om van Parnas een divers gebied te maken. Met het huisvesten van jeugdzorginstelling Levvel biedt Parnas op dit moment al ruimte voor maatschappelijke voorzieningen. In de Principenota uit 2019 is opgenomen dat Levvel haar kantoorruimte mag uitbreiden, dus ook in de toekomst blijft er ruimte voor maatschappelijke functies in Parnas.

Hr van Stand

Ga er vanuit dat de plannen al lang klaar liggen en dat mag dan een nieuw college verder uitvoeren of beter gezegd over boord gooien ,wat er nu ligt is voorbestemd voor daklozen en ongedocumenteerde die Amsterdam gaat opvangen , Te betreuren voor de buurt

Jan van den Berg

Bij een rondleiding tijdens de bouw van de tijdelijke rechtbank werd verteld dat de ruimtes die gebruikt zouden worden om gevangenen op te sluiten bij de ontmanteling verkocht zouden worden. Dit zijn n.l. prefab gevangenis-containers die voor allerlei doeleinden gebruikt kunnen worden. De gedachte was dat er wel vraag zou zijn voor tuinhuisjes met zo'n geschiedenis en misschien wel interessante teksten op de wanden. Is bekend hoe deze verkoop geregeld gaat worden? En hoe kun je je hiervoor aanmelden?

jan van den Berg

Inmiddels heeft de aannemer het volgende gemeld: Beste Jan, Hierbij de aanvullende informatie n.a.v. ons telefoongesprek. In totaal zijn er 33 prefab cellen ( l x b x h = 2600 x 1700 x 2700 mm. uitwendig) We zijn gestart met de demontage en verwachten in JAN 2022 de cellen te kunnen demonteren en is het mogelijk om een bod uit te brengen.

Jan van den Berg

De projectleider van Groothuis Bouwgroep (die de demontage van de rechtbank gaat uitvoeren) is nu gevraagd hoe het nu met de prefab cellen is gesteld. Ik ben benieuwd naar zijn antwoord want begin 2022 wordt gestart met de demontage van het gebouw.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Jan, ik vraag dit na bij het Rijksvastgoedbedrijf. Zij zijn eigenaar van de containers. Ik kom hier op terug.

Jan van den Berg

Een verslag van de rondleiding op 29 februari 2016 is te vinden op: https://booosting.nl/news/show/id/771