skip to main content
Volgende fase in ontwikkeling buurt Kenniskwartier

Het plan is een uitwerking van het bestemmingsplan uit 2018. Het College van burgemeester en wethouders heeft dit ontwerpuitwerkingsplan nu vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen.

Transformatie

In samenwerking met de VU en het Amsterdam UMC transformeren we het Kenniskwartier in Zuidas de komende jaren tot een spannende mix waar een breed pallet aan functies samenkomen. In totaal komen in Kenniskwartier circa 2.700 woningen, naast ruimte voor onderwijs en kennisgerelateerde bedrijvigheid, zorg, cultuur (film, theater en OBA NEXT), winkels en horeca. Met het uitwerkingsplan voor het zogeheten ‘westelijk ontwikkelveld’ zet de gemeente een volgende stap in de ontwikkeling van het gebied Kenniskwartier.

Noordstrook Kenniskwartier

Eén van de hoofdaders van Kenniskwartier, de Gustav Mahlerlaan, verdeelt het gebied in een noordelijk en zuidelijk deel. Voor het noordelijk deel is in 2018 een bestemmingsplan vastgesteld. Onze focus lag toen bij het oostelijk ontwikkelveld van die noordstrook. Dit maakt onder andere de bouw mogelijk van The Pulse. Hier bevinden zich inmiddels ook Hourglass en NoMa House. Nu creëren we de mogelijkheid om de ontwikkeling in gang te zetten van het gebied tussen de A10, The Pulse, de Gustav Mahlerlaan en The Edge: het westelijk ontwikkelveld van de noordstrook in Kenniskwartier.

Verbonden binnenhoven

Het plan is een hoefvormig blok te realiseren van maximaal 89.000 m2, dat een binnenhof omsluit. Het binnenhof voor het westelijk ontwikkelveld staat via een brug in verbinding met het binnenhof van het oostelijk ontwikkelveld. Samen vormen ze straks een grote groene ruimte. De binnenhoven zijn rustig, openbaar toegankelijk en autovrij.

Sociale woningbouw

Het programma voor het westelijk ontwikkelveld voorziet in woningen, kantoren en een begane grond met voorzieningen. De nadruk ligt op woningen, waarbij we streven naar een verdeling van 40% sociale huurwoningen, 40% woningen in het middensegment en 20% vrije sectorwoningen. Vanwege de ambitie om sociale woningbouw in het project op te nemen, betrekken we woningcorporaties bij het vervolgproces.

Afwisseling hoog- en laagbouw

De uitgangspunten voor het westelijk ontwikkelveld waren al onderdeel van het bestemmingsplan uit 2018. Deze uitgangspunten zijn nu uitgewerkt. De toren langs de A10 krijgt een maximale hoogte van 85 meter, de torens langs de Mahlerlaan van 81 en 86 meter. Op andere punten zijn lagere maximale hoogtes opgenomen. Zodoende ontstaat een goede afwisseling van hoogbouw en laagbouw met zoveel mogelijk licht, lucht en ruimte voor de woningen. Ook het groene binnenhof is opgenomen in het uitwerkingsplan. Er wordt gekozen voor eenrichtingsverkeer om het gehele bouwblok heen. Naar verwachting bevordert dat de verkeersdoorstroming, iets wat een aantal belanghebbende partijen uit de buurt destijds in gesprekken naar voren bracht.

Ter inzage

Het ontwerpuitwerkingsplan voor het westelijk ontwikkelveld ligt, samen met het ontwerpbesluit hogere geluidwaarden, vanaf 7 oktober 2021 ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan gedurende 6 weken een zienswijze indienen, tot en met 17 november. Deze zienswijzen verwerken we vervolgens, waarna in februari 2022 de vaststelling van het uitwerkingsplan door het college staat gepland. Daarna kunnen we de ontwikkelstrategie en bouwenvelop afronden als basis voor een eerste tender. De bouw start naar verwachting in 2025.

Geef uw mening

TS

Zullen de diverse delen van de Gustav Mahlerplein uiteindelijk met elkaar verbonden worden? Het blijft onpraktisch om ter hoogte van de Parnassusweg ineens een heel stuk om te moeten lopen om vervolgens de Gustav Mahlerlaan verder te vervolgen. Als deze verbonden zijn zal meer verbinding zijn waardoor ook uitbaters van bijvoorbeeld winkels en horeca meer toestroom zullen hebben vanuit beide delen van de Mahlerlaan.

Minke | Amsterdam Zuidas

Beste TS, helemaal mee eens: het zou veel fijner zijn als de Mahlerlaan ter hoogte van de Parnassusweg overgestoken kon worden. We willen de Mahlerlaan in Kenniskwartier graag verbinden met die in het centrumgebied. Dat is ook al enige jaren de bedoeling. Helaas gaat dat minder snel dan voorzien. Het aanpassen van de kruising van de Mahlerlaan en de Parnassusweg is mede afhankelijk van een aantal andere ontwikkelingen in de directe omgeving. Wij hopen in 2022 de oversteek te kunnen realiseren maar we kunnen dat nog niet met zekerheid zeggen.

Aron

Vind het zeer opmerkelijk dat er gesuggereerd lijkt te worden dat er een straatje aan de noordzijde van het blok zal komen. Waarom? Door de omstandigheden van de ligging aan de snelweg, de van van hoge torens en slechte bezonning wordt dit bij voorbaat al een guur straatje. En ook vervoerstechnisch zie ik de noodzaak absoluut niet. De zijstraatjes aan de Gustav Mahlerlaan kunnen prima doodlopen. Leg er maar een mooie draaicirkels aan. Maak de gevels aan deze zijde maar zo dood mogelijk aan en laat de rest lekker groene restruimte. Dan gaan alle verkeersstromen langs De Puls over de zijstraten en de Gustav Mahlerlaan, wat de sociale veiligheid en de levendigheid van dit gebied alleen maar ten goede komt.

Minke | Amsterdam Zuidas

Beste Aron, op basis van diverse verkeersstudies is er gekozen voor een verkeerscirculatie van éénrichtingsverkeer rondom het westelijk ontwikkelveld. Dit is het meest bevorderlijk bevonden voor de verkeersdoorstroming op o.a. de Gustav Mahlerlaan. Hierbij is o.a. ook rekening gehouden met entrees van parkeergarages en expeditieruimtes. Wij streven naar een sociaal veilige omgeving met levendige plint, en spelen daar met het ontwerp van de openbare ruimte en de locaties van de entrees op in.

Aron

@Huug, dat plaatje is niet realistisch want overal komen er naast de snelweg hoge geluidsschermen. Te zien in alle impressies van Zuidasdok. Een straatje met vertier direct als zijstraat van de voetgangersas (Diagonaal) van de VU naar het station is begrijpelijk. Maar om deze verder door te trekken richting de Amstelveenseweg is wmb onzinnig. Deze wordt dan net zo troosteloos, doods en lelijk als de Arnold Schönberglaan was voordat er met de plannen voor Zuidasdok aan de slag werd gegaan. Het bouwhek fleurt die straat oprecht op.

Huug

De snelweg moet op deze hoogte (ooit) in een tunnel terecht gaan komen, dus zo enorm guur wordt dat ook weer niet. Dit geeft een impressie van dat straatje vanaf de Puls en het lijkt dus wel mee te vallen. https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/puls-zuidas/