skip to main content
Openbare ruimte Rosy Wertheimstraat ingericht

In het straatje, tussen gebouwen Op Zuid en The George, zijn inmiddels vijf bomen geplant. Ze passen bij de bomenstructuur in de buurt Gershwin. De bomen zorgen voor een aangename verblijfsplek, onder meer doordat ze straks, als ze wat groter zijn, de wind breken. Samen met de vaste planten, grassen, heesters en bollen die daaronder komen, dragen ze bovendien bij aan biodiversiteit op deze plek.

Dialoog

In augustus 2020 nodigden we bewoners uit om te bepalen hoe ze dit deel van de straat graag ingericht zagen, onder het motto ‘u mag het zeggen’. We gebruikten er een speciale app voor, die ideeën bij elkaar bracht. Gecombineerd met een live ontmoeting met een van onze ontwerpers, in september 2020, leverde het een constructieve dialoog op. Door deze aanpak werd de uitkomst gedragen door de overgrote meerderheid van de bewoners. Het gewenste resultaat: een groene straat, met bomen en groen blijvende planten, maar zonder bankjes. In december 2020 presenteerden we het ontwerp (pdf).

Vertraging

Het was de bedoeling om deze wensen van de bewoners afgelopen voorjaar te realiseren. Een combinatie van factoren zorgde voor vertraging. Zo duurde het ontwerpen wat langer dan verwacht, gooide corona roet in het eten en lagen de kosten aanvankelijk boven het gemeentelijk budget. Al met al is de vergroening van de Rosy Wertheimstraat met een halfjaar vertraging gerealiseerd. Het ziet er nu nog wat kaal uit, maar volgend voorjaar zal het straatbeeld een stuk weelderiger zijn.

De Rosy Wertheimstraat vanaf de De Boelelaan

Groenere buurt

De inrichting van de straat vormt het sluitstuk van de nieuwe, groenere inrichting van de buurt Gershwin, waar op dit moment de meeste woningen van Zuidas staan. De Benjamin Brittenstraat, Peter Schatstraat en Leonard Bernsteinstraat zijn al opnieuw ingericht, eveneens volgens de wensen van bewoners. En betonnen blokken in de George Gershwinlaan maakten plaats voor 26 bomen.

Voetgangersbrug

Wat nog wel moet gebeuren is de aanleg van een voetgangersbrug over de De Boelegracht, in het verlengde van de Rosy Wertheimstraat. Ook dit project realiseren we later dan gedacht, onder meer door vertraging bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Pas na goedkeuring van deze vergunning kunnen we ermee verder. We houden u op de hoogte.

Geef uw mening

PeterW.

Wanneer wordt het afgemaakt? Apart van 5x bomen en wat aarde is er niets ingekomen…?

Minke | Amsterdam Zuidas

Beste PeterW., afgelopen week zijn er inderdaad bomen geplaatst in de groenbak Rosy Wertheimstraat. Door de hevige regenval, in combinatie met de werkzaamheden, is de bak vol water komen te staan. Er wordt momenteel gewerkt aan de afwatering. Zodra het kan zal de lage beplanting geplaatst worden.